Wszystkie 0-9 a b c ć d f e g h j k l ł m n o ó p r s ś t u v w x y z ź ż

Przydatność0% Skrajny

przym. radykalny, występujący w krańcowej postaci, ostateczny, nietolerancyjny. będący na uboczu, na skraju czegoś.   (w zn. 1.) Mieszkańcy wsi, w których kiedyś funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR) niejednokrotnie żyją teraz w skrajnej (D. lp)..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Skrótowiec

wyraz powstały najczęściej z połączenia pierwszych liter jakiejś nazwy (np. PRL) lub skrócenia nazwy przez połączenie sylab, np. Polfa ( polska farmacja ).

Przydatność0% Slogan

rzecz. m (rekl.) łatwe do zapamiętania, chwytliwe sformułowanie, reklamujące produkt. opinia, myśl, sformułowanie powtarzane często w celu utrwalenia w świadomości odbiorców, jednak nie niosące z sobą żadnej nowej treści, banał, truizm.   (w zn. 1.) Niektóre..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Slums

(a. slams ) [ang., wym. slams] rzecz. m dom, mieszkanie (często wykonane własnoręcznie przez mieszkańców), w którym w dużych miastach mieszkają najbiedniejsi, często funkcjonujący także poza nawiasem społecznym.   Na obrzeżach wielkich metropolii powstają całe dzielnice..

Przydatność53% Smog

rzecz. m, br. lm szkodliwa mieszanka gazów, powstająca w miastach na skutek połączenia zanieczyszczeń fabrycznych, komunikacyjnych i pary wodnej.   Prowadzone długofalowe badania na temat smogu (D. lp) w dużych miastach dowodzą, że na skutek zamykania szczególnie..

Przydatność25% Socjalizm

rzecz. m, br. lm ideologia polityczno-społeczna, w której postulowano powszechną nacjonalizację dóbr, stopniową likwidację własności prywatnej i podział wypracowanych dóbr na zasadach równości między członków społeczeństwa. ustrój państwowy oparty na ideologii..

Przydatność100% Socjalny

przym. dotyczący społeczeństwa, społeczny, związany z zapewnieniem podstawowych potrzeb społecznych.   Podczas swojego wykładu wybitny socjolog podkreślił, że społeczeństwo składa się z jednostek, które tylko wtedy mogą coś stworzyć, jeżeli rozumieją wartości..

Przydatność40% Socjologia

rzecz. ż, br. lm nauka, która zajmuje się badaniem społeczeństwa, jego zachowań, potrzeb, praw rozwoju itp.   Marta jest studentką socjologii (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) i zdaje sobie sprawę z tego, że będzie miała kłopoty ze znalezieniem pracy po studiach, dlatego –..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Socjotechnika

rzecz. ż nauka oraz praktyczna technika oddziaływania na społeczeństwo lub mniejszą grupę ludzi, mająca na celu wywarcie określonych sugestii, wskazanie sposobu postępowania itp.; często wykorzystywana w celu manipulowania odbiorcami i wywołania określonych nastrojów społecznych...

Przydatność42% Solidarność

rzecz. ż, br. lm sposób postępowania, zakładający poparcie dla osób, ugrupowań itp. lub reprezentowanych przez nie poglądów, współdziałanie, jedność. (praw.) wspólna odpowiedzialność prawna.   (w zn. 1.) W związku ze zwolnieniem dyrektora szpitala, który od..

Przydatność14% Sondaż

rzecz. m badanie reprezentatywnej grupy ludzi przeprowadzone w celu określenia nastrojów opinii społecznej w jakiejś konkretnej sprawie. badanie czegoś za pomocą sondy (sondowanie).   (w zn. 1.) Sondaże (M. lm, ident. w B. lm) opinii publicznej, przeprowadzone tuż..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Soundtrack

[ang., wym. saundtrak] rzecz. m ścieżka dźwiękowa filmu wydana na płycie.   Ola bardzo lubi soundtracki (B. lm, ident. w M. lm) filmowe. Zawsze stara się słuchać audycji radiowych, z których można dowiedzieć się, czy ukazała się płyta z soundtrackiem (N. lp) do..

Przydatność100% Spektakularny

przym. przeprowadzony z dużym rozmachem, widowiskowy, efektowny.   W związku ze spektakularnym (N. lp) zatrzymaniem znanego przestępcy, komendant policji odznaczył funkcjonariuszy biorących udział w akcji. Trzeba zauważyć, że policja potrzebowała takiego spektakularnego..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Spekulacja

rzecz. ż pomysły i koncepcje niesprawdzone i oderwane od życia, roztrząsanie problemu bez widocznego efektu. odsprzedaż z zyskiem nabytego wcześniej towaru, akcji itp. (często w rozumieniu negatywnym).   (w zn. 1.) Teorie, że winnym porwania może być ktoś z rodziny,..

Przydatność100% Sponsor

człowiek dokonujący darowizny, wspomagający finansowo lub rzeczowo jakiś cel, np. imprezy kulturalne, sportowe, przekazujący środki na cele charytatywne; często gratyfikacją za przekazane środki pieniężne jest możliwość umieszczenia logo sponsora na materiałach reklamujących..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Sponsoring

PrzydatnośćBRAK DANYCH Spot

rzecz. m (rekl.) krótki film reklamowy nadawany w telewizji albo w kinie, także krótka reklama radiowa. rodzaj lampy elektrycznej, która daje oświetlenie punktowe fragmentu przestrzeni, używana do oświetlenia wybranych elementów, np. w teatrze lub na planie filmowym [ang...

Przydatność35% Społeczeństwo

rzecz. n ogół ludzi zamieszkujących Ziemię i pozostających we wzajemnych związkach społecznych. grupa osób zajmujących jakieś terytorium, powiązanych zależnościami cywilizacyjnymi zawodowymi itp.   (w zn. 1.) Ludzkość przeszła daleką drogę rozwoju od..

Przydatność0% Stand

rzecz. m niewielka stojąca konstrukcja podtrzymująca element reklamowy w postaci plakatu, baneru itp.   Firma przygotowuje się do wyjazdu na międzynarodowe targi spożywcze, gdzie będzie prezentować swoje wyroby. Pracownicy działu promocji przygotowują właśnie standy (B. lm)..

Przydatność40% Statystyka

rzecz. ż nauka zajmująca się analizowaniem i opracowywaniem danych liczbowych, dotyczących zjawisk występujących masowo.   KOMENTARZ Początki statystyki wiążą się prawdopodobnie ze spisami ludności przeprowadzanymi już w starożytnym Rzymie. W miarę rozwoju cywilizacji..

Słownik języka polskiego
Słownik języka polskiego

Autor w interesujący sposób konstruuje definicje wybranych przez siebie słów, nie stroniąc od cieklawostek i anegdot. Daje też rzetelną wiedzę na temat etymologii wyrazów, ich znaczenia oraz zastosowania.

Poleć znajomym