Zarządzanie (399 prac)

Przydatność 100% Planowanie strategiczne w oparciu o zarządzanie jakością.otworz w nowym oknie

Autor: Ancia WSTĘP: Zarządzanie jakością jest to ogół cech produktu i usług decydujących o ich zdolności do zaspokojenia stwierdzonych lub potencjalnych potrzeb. Jakość stała się centralnym problemem współczesnego zarządzania, jej katalizatorem pojawienia się stał się fakt umiędzynarodowienia gospodarki. Większość ekspertów przyznaje, że jeśli w ogóle można mówić o dniu, który wyznacza początek rewolucji jakości, to jest nim 16 maja 1924r, gdy Walter A.Shewhart napisał...

Przydatność 100% Działania konsolidacyjneotworz w nowym oknie

Autor: 1. OCEŃ STRATEGIĘ MINISTERSTWA SKARBU DOTYCZĄCĄ DZIAŁAŃ KONSOLIDACYNYCH BRANŻ. PODAJ ELEMENTY POZYTWNE I NEGATYWNE TAKICH DZIAŁAŃ W PERSPEKTYWIE NAJBLIŻSZYCH LAT. Po objęciu władzy, nowy rząd uznał, iż dotychczasowe przekształcenia własnościowe w sektorze przedsiębiorstw publicznych są niewystarczające. Sektor ten w dalszym ciągu ma duże znaczenie dla gospodarki, wytwarza ok. 25% wartości PKB. Skarb Państwa jest właścicielem wyłącznym, lub częściowym...

Przydatność 85% Outsorcing informatycznyotworz w nowym oknie

Autor: inelo OUTSOURCING - słowo pochodzi z języka angielskiego i nie ma odpowiednika w języku polskim. Jego składnia jest następująca: out na zewnątrz (poza), sourcing usuwanie zakłóceń (w elektronice). W języku biznesu zlepek tych dwóch słów oznacza wychodzenie na zewnątrz z problemami firmy – konkretnie zlecanie niektórych prac zewnętrznym wykonawcom. Według Economic World Summit w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej firmy najczęściej decydują się na outsuorcing działu...

Przydatność 100% Opracowanie struktur organizacyjnych 3 dowolnie wybranych firmotworz w nowym oknie

Autor: olivka366 Praca oceniona przez wykładowcę - uzyskała 25/25 pkt.

Przydatność 90% Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebieg.otworz w nowym oknie

Autor: „Dobre przygotowanie to połowa sukcesu”. Po wysłaniu dokumentów aplikacyjnych rozpoczyna się okres trwogi i nadziei oraz codzienne, nerwowe przeszukiwanie poczty i oczekiwanie na reakcje danego przedsiębiorstwa. W końcu pojawia się w skrzynce – pierwsze zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Wiele osób najpierw reaguje okrzykiem radości, albo skokiem w gore wykrzykując „-Hura!”. Niestety po chwili pojawia się zdenerwowanie i rosnąca panika. „Co mam na siebie...

Przydatność 90% Jakie są warunki prawne powstawania fundacjiotworz w nowym oknie

Autor: Fundacja należy do kategorii organizacji społecznych1, których byt prawny uregulowany jest w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.). Fundacja posiada osobowość prawną, może być ona ustanowiona dla realizacji społecznie lub gospodarczo użytecznych celów zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej. Tymi celami mogą być w szczególności: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie,...

Przydatność 90% Zarzadzanie środowiskiem:normy ISO 14000 i EMASotworz w nowym oknie

Autor: Odchodząca do historii Europa to wielki niszczyciel przyrody a Europa współczesna to lider nowoczesnego podejścia do zarządzania środowiskowego. Charakteryzuje się ono zasadą neutralności - a więc dążeniem do działania, które w żaden sposób nie wpływa na środowisko naturalne. Pod względem normalizacji Unia Europejska jest wzorcem godnym do naśladowania. Systemy środowiskowe obecnie stały się także orężem walki konkurencyjnej. Nowoczesne przedsiębiorstwa zdają sobie...

Przydatność 90% Polityka społecznaotworz w nowym oknie

Autor: alasai I. Polityka społeczna 1. Ogólne definicje polityki społecznej Termin „ Polityka społeczna „ powstał na przełomie XVIII i XIX wieku. Jest to zorganizowane i świadome działanie państwa i innych organizacji, czyli normowanie, zapobieganie i planowanie w różnych dziedzinach w celu kształtowania stosunków międzyludzkich, warunków życia i pracy majce na celu m.in. zapewnienie świadczeń socjalnych, zaspokojenie potrzeb i zapewnienie porządku społecznego,...

Przydatność 90% Zarzadzanie konfliktemotworz w nowym oknie

Autor: hea Konflikt Definicja: konflikt w organizacji oznacza spór dwóch lub więcej członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami (pieniądze, stanowiska, prestiż, władza) albo pracami lub zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów lub wartości, istnie je on gdy jedna ze stron blokuje dostęp do środków prowadzących do celu. Członkowie czy działy podczas konfliktu dążą do tego by ich punkt widzenia lub sprawa przeważyła nad sprawą lub...

Przydatność 90% Co demotywuje mnie w pracy?otworz w nowym oknie

Autor: Zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej ważnym czynnikiem działania człowieka jest motywacja i demotywacja. Zjawisko demotywacji można dopiero zrozumieć, jak zrozumie się mechanizm działania motywacji. Więc co oznaczają oba te pojęcia? W wielkim skrócie można powiedzieć, że to, co nas motywuje to wizja, sukces, zapał innych (bo przecież entuzjazm przyciąga ludzi), uznanie, świadomość robienia rzeczy ważnych, wymierne rezultaty, korzyści, nowe możliwości...

szczegółyTesty / za które rozdajemy nagrody
Czy jesteś spontaniczną osobą?

Czy jesteś spontaniczną osobą?

Czy często robisz coś bez dłuższego zastanowienia się lub przemyślenia? Działasz spontanicznie? Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się prawdy.

Rozpocznij test i zgarnij 3 punkty

Słowniki językowe

Już nie musisz tracić czasu na wertowanie słowników w poszukiwaniu słówek. Oddajemy w twoje ręce nawiększy słownik językowy w Internecie.

Nauczyciele poszukiwani

Szukamy nauczycieli oraz studentów ostatnich lat studiów do współpracy z naszym serwisem. Wypełnij dokładnie ankietę i czekaj na nasz kontakt.

Korepetycje

Szukasz korepetytora? Lepiej nie mogłeś trafić. Przeglądaj naszą bazę ofert korepetycji, oceniaj i komentuj sprawdzone oferty.