Przydatność 55%

Odzyskanie niepodległości.

Autor: MiCsEr

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

„Odzyskanie niepodległości”
<BR>Wybuch I wojny światowej dał Polakom szansę na odzyskanie niepodległości. Zarówno państwa centralne jak i Państwa Ententy starały się pozyskać do swego obozu wybitne osobistości polskie, by te skłoniły swych rodaków do walki po ich stronie. Najsilniejszy obóz niepodległościowy był związany z Austro-Węgrami. Tam też J. Piłsudski utworzył Kompanię Kadrową, z którą w sierpniu 1914 roku wkroczył do zaboru rosyjskiego, licząc na wywołanie powstania. Niestety, akcja
<BR>ta nie powiodła się, a oddziały Piłsudskiego zostały podporządkowane Austrii. Z kolei Rosja zaproponowała utworzenie Królestwa Polskiego, lecz była to bardzo
<BR>mglista obietnica. Projekt ten podchwyciła jednak Narodowa Demokracja z
<BR>Romanem Dmowskim na czele, która była zwolenniczką odzyskania
<BR>niepodległości w oparciu o Rosję. Jednak car poza tym nie poczynił nic, by
<BR>wesprzeć endeków w działaniach, tak więc sprawa upadła. Następny przejaw
<BR>wciągnięcia Polaków do wojny miał miejsce w 1916 roku. Wojna znalazła się
<BR>wtedy w impasie, toczono walki pozycyjne, a wiele z nich miało miejsce właśnie
<BR>na terenach polskich. Wyczerpanie się potencjału ludzkiego zmusiło cesarzy
<BR>Niemiec i Austrii do wydania odezwy w dniu 5 listopada 1916 roku. Zawierała ona
<BR>intencję utworzenia samodzielnego Królestwa Polskiego, jednak miało ono
<BR>istnieć w ścisłej korelacji z obu mocarstwami. Reakcja na ten akt była w
<BR>większości sceptyczna. Piłsudski wszedł, co prawda, do Tymczasowej Rady
<BR>Stanu, namiastki polskiej władzy związanej z państwami centralnymi, ale w celu
<BR>zorganizowania samodzielnego wojska polskiego. Jednak akt 5 listopada mimo
<BR>swej niejednoznaczności spowodował wzrost zainteresowania sprawą polską.
<BR>25 grudnia 1916 roku car Mikołaj II zapowiedział utworzenie państwa polskiego z
<BR>wszystkich części zaborów. Ta niewątpliwie wartościowa dla Polski propozycja
<BR>stała się wkrótce nierealna, gdyż w marcu 1917 roku car abdykował. Nowa
<BR>władza w Rosji, Rząd Tymczasowy, prolongowała jednak nadzieje Polaków,
<BR>zapowiadając utworzenie państwa polskiego na tych ziemiach, gdzie żyje
<BR>większość Polaków. Endecja zaczęła tworzyć polskie oddziały w Rosji,
<BR>jednocześnie też Dmowski wiosną 1917 roku zażądał od państw Ententy
<BR>utworzenia niepodległej Polski, zaś działający w Paryżu Komitet Narodowy
<BR>Polski uzyskał zgodę od władz francuskich na tworzenie tam wojsk polskich.
<BR>Komitet ten, któremu przewodniczył Dmowski, został uznany przez zachodnie
<BR>mocarstwa za przedstawiciela władz polskich. Tymczasem sprawa polska w
<BR>Niemczech i Austro-Węgrzech znalazła się w dramatycznym impasie po tak
<BR>zwanym "kryzysie przysięgowym" w lipcu 1917 roku. Wówczas Piłsudski, stojąc
<BR>na czele Polskiej Siły Zbrojnej nie zgodził się złożyć przysięgi na wierność
<BR>cesarzowi Niemiec i Austro-Węgier. I i III Brygada poszły jego śladem i zostały
<BR>rozbrojone i internowane, zaś sam Piłsudski został uwięziony w Magdeburgu.
<BR>Obaj cesarze widząc, że pomoc Polaków po tych wszystkich wydarzeniach i
<BR>samorozwiązaniu Tymczasowej Rady Stanu jest niemal żadna, próbowali temu
<BR>przeciwdziałać, powołując w miejsce TRS Radę Regencyjną, we wrześniu 1917
<BR>roku, ale była ona popierana przez niewielką część społeczeństwa. W
<BR>tym czasie komuniści zdobyli władzę w Rosji, wyłamali się z Ententy i
<BR>zawarli w marcu 1918 roku separatystyczny pokój z Niemcami, w którym sprawa
<BR>polska została uznana za "wewnątrzniemiecką". Endecy w KNP systematycznie
<BR>sprawę polską nagłaśniali, aż doprowadzili do tego, że w 1918 roku premier
<BR>Wielkiej Brytanii - Lloyd George i prezydent USA - Wilson uznali stworzenie
<BR>niepodległego państwa polskiego za niezbędny element powojennego ładu.
<BR>
<BR>Wobec pogarszającej się sytuacji państw centralnych na froncie zachodnim,
<BR>zaczęły one tracić kontrolę nad okupowanymi ziemiami polskimi, także nad
<BR>podległą im Radą Regencyjną, która 7 października 1918 roku wydała manifest
<BR>do narodu, w którym jest mowa o odzyskaniu niepodległości. W innych zaborach
<BR>w tym czasie również formułują się polskie lokalne władze. Społeczeństwo
<BR>walczy, rozbraja i usuwa okupantów. W Lublinie w nocy z 6 na 7 listopada
<BR>powstaje Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, na czele z Ignacym
<BR>Daszyńskim. Rząd tworzą przedstawiciele partii lewicy niepodległościowej,
<BR>którzy 7 listopada wydają manifest, ogłaszając przejęcie przezeń władzy do
<BR>czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego, a także zapowiadając reformę rolną,
<BR>nacjonalizację przemysłu i demokratyzację życia politycznego.
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>Ostateczną cezurą, która zamyka kształtowanie się polskiej niepodległości, jest
<BR>przejęcie 11 listopada przez przybyłego dzień wcześniej z więzienia
<BR>w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego, z rąk Rady Regencyjnej w Warszawie
<BR>dowództwa nad tworzącym się wojskiem polskim oraz otrzymanie przez niego
<BR>misji tworzenia rządu narodowego.
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 154
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy