Przydatność 35%

Rzeki i jeziora na kuli ziemskiej

Autor: tomekb

1. Jezioro - to naturalne zagłębienie lądu wypełnione wodą, które nie mają połączenie z morzem.

2. Typy genetyczne jezior

a) polodowcowe - powstałe na skutek akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodów i lodowców górskich.

b) morenowe - powstałe na skutek wypełnienia wodą zagłębień na obszarach zarówno moreny dennej, jak i moren czołowych w wyniku nierównomiernej akumulacji osadów morenowych; mają one rozwiniętą linię brzegową oraz dużą powierzchnię, np. Śniardwy, Mamry.

c) jeziora tektoniczno-polodowcowe - powstałe w wyniku ruchów skorupy ziemskiej tworzących wielkie zagłębienia i obniżenia, przemodelowane przez lądolód, wypełnione następnie wodą z topniejącego lądolodu.

d) tektoniczne - powstałe w wyniku ruchów skorupy ziemskiej, w zapadliskach i rowach tektonicznych, np. Tanganika, Bajkał.

e) reliktowe - powstałe w wyniku ruchów tektonicznych powodujących odcięcie dawnych mórz od oceanów, np. Morze Kaspijskie.

f) wulkaniczne - powstałe w kraterach wygasłych wulkanów, wypełnione wodą pochodzenia atmosferycznego, np. Albano we Włoszech, jeziora na Jawie.

g) kosmiczne - powstałe w wyniku wypełnienia wodą kraterów powstałych po uderzeniach meteorytów, np. Crater Lake.

h) krasowe - powstałe w zagłębieniach utworzonych wskutek rozpuszczenia węglanu wapnia w skałach.

i) nadbrzeżne - powstałe przez odcięcie mierzejami zatok. Do tej grupy zalicza się również jeziora powstałe wskutek podnoszenia się poziomu wód gruntowych, związanego z podnoszeniem się poziomu morza.

j) przyrzeczne (starorzecza) - powstałe w opuszczonych meandrach będących częścią dawnego koryta rzeki.

Rzeka - osady pochodzące z opadów atmosferycznych, topniejących lodowców, spływające w dół pod wpływem ciężkości noszą nazwę cieków. Cieki łączą się ze sobą w strugi potoku i strumienie, tworzą rzeki.

Reżim rzeki - jest to normalny ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji przebieg zasilenia rzeki stanów wód, przepływów i zwodzenia w ciągu roku.

Rzeka główna - uchodzi bezpośrednio do morza lub innego zbiornika wodnego.

Dorzecze - to obszar, na którym znajduje się system rzeczny.

System rzeczny - to rzeka główna wraz z jej dopływem.

Zlewisko - to miejsce do którego uchodzi rzeka.3. Podział rzek w zależności od tego jak płyną

- stałe

- okresowe (tylko w porze deszczowej)

- epizodyczne (chwilowe)

4. Rodzaje ujść rzecznych

- lejkowe

- deltowe

5. Podział jezior ze względu na rozwój życia

- eutroficzne (żyzne, wody zielonkawe)

- oligotroficzne (ubogie w życie, wody niebieskie)

- dystroficzne (bardzo ubogie w życiem wody brunatne)

6. Procesy zanikania jezior

- tworzenie się delt i roznoszenie materiału po całej misie jeziornej

- rytmiczna sedymentacja

- organiczne wypełnienie się mis jeziornych

7. Podział jezior ze względu na czas trwania

- stałe

- okresowe

LODOWCE1. Pokrywy lodowe na Ziemie obejmują 10% powierzchni kontynentów oraz 23% powierzchni mórz

2. Lody występują poniżej granicy wiecznego śniegu

3. Rodzaje lodowców

a) lądolody - lodowce kontynentalne - są to pokrywy lodowe o wypukłym kształcie poruszające się we wszystkich kierunkach

b) lodowce górskie - składają się z pola firnowego wypełniającego cyrk lodowcowy oraz jądra lodowcowego spływającego w doliny.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 33
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy