Przydatność 65%

Agresja Niemiec na Polskę – 1.IX.1939r

Autor: livii

II wojna światowa

Pakt Ribbentrop-Mołotow - 23.VIII.1939r
Pakt o nieagresji między Niemcami a ZSRR i jego tajny protokół dotyczący podziału wpływów w Europie na wypadek wojny:
- Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia dla ZSRR, Wilno dla Litwy
- linia Narew-Wisła-San
- zainteresowanie ZSRR Besarabią i brak zainteresowania tym terenem ze strony
Niemiec
25.VIII.1939r – sojusz wojskowy Polski i Anglią
Termin wstępny wybuchu wojny ustalony na 26.VIII został przesunięty. Mussolini nie był przygotowany.

AGRESJA NIEMIECKA NA POLSKĘ – 1.IX.1939r
Miała to być wojna błyskawiczna (2-3 tyg.) Hitler nie był przekonany o izolacji francuskiej.

Plan Fall Weiss: uderzenie wojskami lotniczymi, lądowymi i wodnymi; duże jednostki wojskowe; dysponowanie 2500 samolotów, 3000 czołgów, 1800 ludzi.

Polski plan obrony – plan „Z”:
- ustawienie wojsk wzdłuż całej granicy polsko-niemieckiej
- wiarygodność sojuszy wojskowych
- ścisła konsultacja z wodzem naczelnym ( marszałek Edward Rydz-Śmigły )

Bezpośrednią przyczyną wojny był upozorowany przez grupę hitlerowców atak rzekomych powstańców polskich na radiostacje niemiecką w Gliwicach 31.VIII.

Chronologia wojny obronnej z 1939r – etapy:
- 1.IX – 7.IX Bitwa graniczna zakończona kapitulacją placówki pod Westerplatte
( major Sucharski )
- 8.IX – 17.IX Zakończony wkroczeniem wojsk sowieckich i opuszczeniem kraju
przez prezydenta, rząd i wodza naczelnego (do Rumunii)
- 18.IX – 5.X Klęska armii „Polesie” pod Kockiem (gen. Kleeberg)

I etap wojny:
Na północy Niemcy zaatakowali z zachodu i Prus Wschodnich. Największy opór stawiały bazy w Gdańsku, Pucku i na Helu. Armia Modlin przegrała bitwę pod Mławą i wycofała się na linię rzek Wisła i Narew. Armia Poznań przegrała bitwę w Borach Tucholskich i została częściowo rozbita pod Tomaszowem Mazowieckim, co otworzyło Niemcom drogę na Warszawę. Na południu wojska niemieckie wdarły się w lukę między armiami Łódź i Kraków. Bitwa pod Mokrą to jedyny atak polskiej kawalerii na wojska pancerne Niemiec. Zaczęły się wycofywać armie Kraków i Karpaty, rozdzielone przez uderzenie z Podhala. 3.IX Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. Między armie Kraków i Prusy wdarły się oddziały pancerne, zagrażając przeprawom na Wiśle. Ostatnia kapitulowała załoga pod Westerplatte.

II etap wojny:
Dokonano przegrupowania armii na linię rzek Narew-Wisła-San. Sojusznicy polscy byli całkowicie bierni. 12.IX Anglia i Francja podpisały porozumienie w Abbeville (płn. Francja) o wstrzymaniu wszystkich akcji przeciw Niemcom, nie informując o tym strony polskiej. SGO Narew stoczyła bitwę pod Wizną. Pomysłodawcą szeregu bitew nad Bzurą był gen. Kutrzeba. Miały one charakter zaczepny i wzmocniły przedpola Warszawy. Zostały oswobodzone: Kutno, Ozorków, Łowicz (armie Poznań i Pomorze). 12.IX odwrót na Warszawę. Obroną stolicy kierował Stefan Starzyński (komisarz cywilny), a militarnie gen. Tadeusz Kutrzeba. Trwała ona do 28IX.

III etap wojny:
17.IX oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do Polski. W nocy rząd przekroczył granicę rumuńską. Wódz naczelny wydał rozkaz unikania starć z sowietami. Ambasador RP w Moskwie Grzybowski otrzymał notę, że w obliczu klęski państwa polskiego armia rosyjska wkracza na terytorium Polski, by wziąć w opiekę ludność białoruską i ukraińską. Atak na Polskę był pogwałceniem postanowień traktatu ryskiego z 1921r o granicy polsko-rosyjskiej, protokołu Litwinowa z 1929r o wyrzeczeniu się wojny i paktu o nieagresji z 1932r. Miały miejsce bitwy oddziałów KOP-u (Korpus Ochrony Pogranicza) pod Równem, Łuckiem, Grodnem, Białymstokiem i Andrzejewem (gen. Orlik), bitwa pod Samborem (gen. Anders), bitwa pod Tomaszowem Lubelskim. Lwów został zajęty przez sowietów (gen. Langner). Gen Kleeberg zorganizował oddział SGO Polesie i spieszył na odsiecz Warszawie. Plan się nie powiódł. Oddział wyruszył na pd. w stronę granicy z Rumunią. Zagrodzili im drogę sowieci i zażądali złożenia broni w zamian za pozwolenie na udanie się zagranicę. SGO Polesie wycofało się pod Kock. Tam stoczono bitwę, której koniec jest końcem obrony Polski z 1939r.

Pakt graniczny:
- Zach. Białoruś i zach. Ukraina dla Rosji (wywózki w głąb Rosji, głównie
inteligencja, na Syberię)
- Ziemie wcielone (szybka germanizacja) i Generalne Gubernatorstwo (rezerwuar
taniej siły roboczej, godzina policyjna, zamknięcie instytucji kulturalnych) – strefa
wpływów niemieckich

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 53
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy