– pełnią funkcje strukturalne (budulec struktur komórkowych: błon i koloidów komórkowych, chromatyny, składnik tkanek łącznych, wytworów naskórka kręgowców, płynów ustrojowych);
– jako enzymy biorą udział w katalizie enzymatycznej;
– transportują i magazynują substancje (np. hemoglobina, ferrytyna);
– umożliwiają ruch (białka motoryczne: miozyna, dyneina);
– uczestniczą w sygnalizacji (hormony białkowe, czynniki wzrostu);
– biorą udział w regulacji genów;
– stanowią ochronę immunologiczną organizmu (immunoglobuliny);
– pełnią funkcje receptorowe (np. rodopsyna);
– są materiałem zapasowym (np. w jajach, nasionach niektórych roślin);
– mogą stanowić źródło energii (po deaminacji aminokwasów produkty ich rozkładu włączane są do cyklu Krebsa).

Zapamiętaj Białka są nie tylko materiałem budulcowym komórek, ale uczestniczą w realizacji prawie wszystkich ich funkcji. Pełnią kluczową rolę we wszystkich procesach biologicznych. Różnorodność funkcji białek jest następstwem różnorodności struktur przestrzennych, jakie mogą przyjmować.

Przydatne hasło?
Przydatne hasło? tak nie 375
głosów
Poleć znajomym