Przydatność 45%

Układy i ich funkcje- biologia

Autor:

CHOROBY UKłADU ODDECHOWEGO:
Układ oddechowy jest narażony na chorobotwórcze lub drażniące działanie zawartych w powietrzu czynników:
* wirusów
* bakterii
* grzybów
* pyłków
* gazów

Bardzo częste są zakażenia, przeważnie będące wynikiem infekcji wirusowej, wywołujące:
* katar
* kaszel
* ból gardła
* grypa

Bardziej niebezpieczne, ale nieco rzadsze są zakażenia bakteryjne - zapalenie, czy gruźlica płu
Wiele chorób spowodowanych jest paleniem papierosów. Między innymi rak oskrzela lub płuc.

BUDOWA I FUNKCJE UKŁADU ODDECHOWEGO:

W skład układu oddechowego wchodzą:
DROGI ODDECHOWE:
- Jama nosowa
- Gardło
- Krtań
- Tchawica
- Oskrzela
WŁAŚCIWY NARZĄD ODDECHOWY:
- Płuca

Narządami pomocniczymi biorącymi udział w ruchach oddechowych są mięśnie: głównie przepona oraz mięśnie międzyżebrowe.

UKłAD ODDECHOWY jest zespołem narządów wyspecjalizowanych w wychwytywaniu tlenu z powietrza.

BUDOWA I FUNKCJE UKŁADU WYDALNICZEGO:

Wydalanie jest procesem, mającym na celu usunięcie z organizmu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii (głównie azotowych), powstających podczas procesów metabolicznych.

Budowa układu wydalniczego
Elementy układu wydalniczego to:
* nerki
* moczowody
* pęcherz moczowy
* cewka moczowa

POWSTAWANIE MOCZU:

Przebieg powstawania moczu dzielony jest na trzy podstawowe procesy:

* Filtracja
* Resorpcja
* Sekrecja

BUDOWA SKÓRY:

Skóra zbudowana jest z dwóch warstw
* warstwy zewnętrznej (naskórka)
* oraz leżącej pod nią skóry właściwej

CHOROBY SKÓRY:

* trądzik
* świerzb
* grzybica
* oparzenia słoneczne
* ospa
* pryszcze

FUNKCJE SKÓRY:

Chroni organizm przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i odwodnieniem, a także bierze udział w regulacji temperatury ciała.
W skórze występują receptory czuciowe
* ciepła
* zimna
* bólu
* dotyku

Ciepło powstaje podczas reakcji chemicznych zachodzących w komórkach. Najwięcej ciepła powstaje w mózgu, mięśniach oraz narządach jamy brzusznej.

Ciepło jest tracone od środowiska głownie przez parowanie oraz w wyniku pocenia się.

Umiarkowane opalanie wpływa korzystnie na organizm człowieka, natomiast nadmierne opalanie może być szkodliwe dla zdrowia.

UKŁAD NERWOWY:

Neuron - jest to podstawowa komórka (jednostka budująca)

Neurony przewodzą informacje w postaci impulsu elektrycznego

Na układ nerwowy człowieka składa się część ośrodkowa (mózgowie i rdzeń kręgowy) oraz część obwodowa (somatyczna i autonomiczna)

SYNAPSA - Jest to miejsce komunikacji błony kończącej akson z błoną komórkową drugiej komórki - nerwowej.

Łuk odruchowy - jest to droga jaką przebywa impuls nerwowy od receptora do efektora. Łuk odruchowy stanowi strukturalny (anatomiczny) element reakcji odruchowej.
Składa się z 5 zasadniczych elementów:
1) receptora,
2) dośrodkowej drogi doprowadzającej neuronu czuciowego,
3) ośrodka nerwowego (kora mózgowa, rdzeń kręgowy, móżdżek),
4) odśrodkowej drogi wyprowadzającej neuronu ruchowego,
5) efektora.

NARZĄDY ZMYSŁóW:

Do narządów zmysłu należą:
* oczy
* uszy
* jama nosowa
* język
* jama ustna
* skóra

LOKALIZACJA GRUCZOłóW DOKREWNYCH:

GRUCZOł DOKREWNY - przysadka (przedni płat) - LOKALIZACJA - jama czaski
GRUCZOł DOKREWNY - przysadka (tylni płat) - LOKALIZACJA - jama czaski
GRUCZOł DOKREWNY - szyszynka - LOKALIZACJA - mózg
GRUCZOł DOKREWNY - podwzgórze - LOKALIZACJA - mózg
GRUCZł DOKREWNY - przytarczyce - LOKALIZACJA - szyja
GRUCZOł DOKREWNY - nadnercza - LOKALIZACJA - szczyt nerek
GRUCZOł DOKREWNY - jajniki - LOKALIZACJA - jama miednicy
GRUCZOł DOKREWNY - jądra - LOKALIZACJA - moszna

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 43
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy