Przydatność 55%

Zadania do poćwiczenia sobie przed klasówką z ruchu po okręgu

Autor: beaciczka2006

.Zadania – ruch po okręgu Zestaw 03.2005

1. 1. Satelita obiega Ziemię po orbicie kołowej na wysokości 640km nad powierzchnią Ziemi. Okres obiegu wynosi 98min. Wyznacz:
a. wartość prędkości
b. przyspieszeni dośrodkowe satelity
2. 2. Śmigło wentylatora wykonuje 1200 obrotów na minutę, a jego koniec znajduje się w odległości 15cm od osi obrotu:
a. Jaką drogę przebywa koniec śmigła w czasie jednego obrotu?
b. Jaka jest jego prędkość?
c. Jakie przyśpieszenie?
d. Ile wynosi okres obrotu?
3. 3. Diabelski młyn ma promień 15m i wykonuje 5 obrotów na minutę wokół osi poziomej:
a. Ile wynosi okres jego ruchu?
Ile wynosi przyspieszenie pasażera siedzącego w odległości 15m od osi obrotu, gdy jest on na:
b. największej,
c. najmniejszej wysokości nad ziemią


74. Płyta gramofonowa wykonuje 33 obroty w ciągu minuty. Oblicz, jaka jest częstotliwość oraz ile wynosi okres obrotu tej płyty. Średnica płyty wynosi 30cm.

75. Bęben pewnej pralki automatycznej, wykonuje podczas wirowania 500 obrotów w ciągu minuty. Promień bębna wynosi 20 cm. Jakie przyspieszenie dośrodkowe, uzyskuje bielizna podczas wirowania? Przyspieszenie ziemskie g = 9.81 m/s2


1. Ciało przebywa drogę 12 m w ciągu 3 s. Oblicz średnią prędkość tego ciała.
2. Pociąg osobowy porusza się z prędkością średnią równą 50km/h. Jaką drogę przebywa ten pociąg w ciągu 1,5 h?
3. Pociąg osobowy porusza się z prędkością średnią równą 50km/h. Po jakim czasie przebędzie drogę 80 km?
4. Samochód rajdowy przebywa cztery etapy o długościach równych 860 km, 920 km, 1200 km, 640km. Czas w jakim zostały pokonane te odcinki drogi wynosi odpowiednio 6 h, 6.5 h, 8 h, 4.5 h. Na którym z etapów samochód ma największą, a na którym najmniejszą prędkość?
Jaka jest średnia prędkość jazdy samochodu? Jaka jest średnia prędkość ruchu całego rajdu, jeżeli wiadomo, że trwa on dokładnie cztery doby, a samochody jeżdżą tylko w godzinach wyścigu?
5. Prędkość ciała w sekundach 1,2,3,4,5 wynosiła odpowiednio:
a) 0 m/s, 2 m/s, 3 m/s, 9 m/s, 10 m/s
b) 3m/s, 3m/s, 3m/s, 3m/s, 3m/s
c) 4m/s, 6m/s, 8m/s, 10m/s, 12m/s
d) 0m/s, 1m/s, 2m/s, 3m/s, 4m/s
e) 0m/s, 0m/s, 0m/s, 0m/s, 0m/s
f) 20m/s, 17m/s, 14m/s, 11m/s, 8m/s
g) -1m/s, -2m/s, -3m/s, -4m/s, -5m/s,
h) -4m/s, -2m/s, 0m/s, 2m/s, 4m/s,
Każdemu z tych ruchów przypisz etykietkę; czy był przyspieszony, opóźniony, jednostajny, jednostajnie zmienny, niejednostajnie zmienny?

Zadanie 7.
Samochód przebywa odcinki drogi 30km i 50km w czasach wynoszących odpowiednio 30min i 40min. Znaleźć:
a) prędkość średnią na każdym odcinku:
- odp. - pierwszy odcinek: 60 km/h (30km/0,5h = 60 km/h)
- odp. - drugi odcinek: 75 km/h (50km : 40/60 h = 300: 4 = 75 km/h)
b) prędkość średnią na całej trasie:
- odp.: (30 km +50 km):(1/2 h+2/3 h)=80: 7/6 h = 480/7 69km/h
10. * Jaś i Staś ścigają się na rowerach. Jaś może jeździć z prędkością 10m/s, a Staś z prędkością 9m/s. Jaś ma do przebycia drogę 400m i dał Stasiowi 30m for. Który z nich pierwszy będzie na mecie, jeżeli startują obaj równocześnie i prawie natychmiast osiągają swoją maksymalną prędkość? Znajdź odległość miedzy obu kolarzami w momencie przekraczania linii mety przez zwycięzcę.

Czas Jasia tJ = 40s, Czas Stasia 41,1 s - Jaś będzie pierwszy, odległość między nimi: S = 400 m- 40s • 9 m/s -30m = 10m
13. {2} Prędkość ciała wzrosła od wartości 3m/s do 6m/s w ciągu 6s. Ile wynosi średnie przyspieszenie tego ruchu?
0,5 m/s2
14. {2} Początkowa prędkość ciała wynosiła 4m/s, zaś prędkość końcowa 1m/s. Obliczyć średnie przyspieszenie, jeżeli czas ruchu wynosi 2s.

Zadanie 14
-1,5 m/s2
15. {2} Przyspieszenie średnie wynosi dla pewnego ruchu 2m/s2. Początkowa prędkość ciała wynosi 5m/s. Po jakim czasie prędkość osiągnie wartość 20m/s?

Zadanie 15
7,5 s?
16. {2} Przyspieszenie średnie wynosi dla pewnego ruchu 2m/s2. Początkowa prędkość ciała wynosi 5m/s. Obliczyć prędkość ciała po 3s.

Zadanie 16.
11 m/s
17. {2} Przyspieszenie średnie wynosi dla pewnego ruchu 2m/s2. Początkowa prędkość ciała wynosi 5m/s. Jaką drogę przebędzie to ciało po 3s?

Zadanie17
24m
18. {2} Początkowa prędkość ciała poruszającego się ruchem jednostajnie zmiennym wynosi 5m/s. Po czasie 3s ciało osiągnęło prędkość końcową: 8m/s. Jaką drogę przebyło to ciało?

Zadanie 18
19,5m
19. Początkowa prędkość ciała wynosiła 5m/s, zaś prędkość końcowa 1m/s. Ciało przebyło drogę 6m. Obliczyć średnie przyspieszenie. Ile sekund trwał ten ruch, jeżeli wiadomo, że był on jednostajnie zmienny?
Zadanie 19
t= 2s, a = 2 m/s2

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 96
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy