Przydatność 70%

Staropolski Okręg Przemysłowy - referat

Autor: Lewis

Najstarszy w Polsce zespół ośrodków przemysłowych, znajdujących się w dorzeczu rzeki Kamiennej, w obrębie: Gór Świętokrzyskich, Płaskowyżu Suchedniowego, Garbu Gelniowskiego i Przedgórza Iłżeckiego, w województwach: świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim. Głównymi ośrodkami Staropolskiego Okręgu Przemysłowego są: Radom, Kielce Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski i Skarżysko Kamienna.

Jego rozwój rozpoczął się w XVw. I do połowy XIX w. Był największym producentem żelaza na ziemiach polskich. W czasach przedhistorycznych na obszarze tym wydobywano i obrabiano krzemienie, wytapiano także także żelazo (m. in. w Nowej Słupi, gdzie znaleziono piecowisko złożone z 45 pieców hutniczych - dymarek, a także tzw. żużle pierwotne pochodzące z okresu od V do X w. , i gdzie corocznie organizowane są tzw. Dymarki Świętokrzyskie). W średniowieczu rozwinęło się górnictwo i hutnictwo ołowiu, srebra i miedzi. W XVI w. funkcjonowało ponad 60 kuźnic. W XVII w. powstały w Bobrzy i Samsonowie pierwsze wielkie piece do wytopu żelaza opalane drewnem, a także huta miedzi i ołowiu w Białogonie. Dalszy rozwój Staropolskiego Okręgu Przemysłowego nastąpił w XVIII w. - w 1782 działało tu 27 wielkich pieców hutniczych (na ogólną liczbę 34 istniejących w Polsce). Po wyczerpaniu się złóż miedzi i ołowiu rozwijało się głównie przetwórstwo żelaza.

Obecnie rud żelaza już się nie eksploatuje się. Wśród licznych kiedyś hut pozostała tylko jedna w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na dużą skalę rozwinął się przemysł elektromaszynowy, którego rozbudowę zaczęto już w okresie międzywojennym. Równie silnie rozwinął się przemysł motoryzacyjny (produkcja samochodów ciężarowych- Starachowice, fabryka samochodów specjalizowanych-Kielce) i metalowy w tym odlewniczy (Końskie, Radom, Skarżysko Kamienna, Kielce, Stąporków). Staropolski okręg przemysłowy bardzo ważna rolę odgrywa w produkcji materiałów budowlanych z powodu silnie rozwiniętego po wojnie przemysłu cementowego (zakłady w Nowinach, Małogoszczy, Wieżbicy, Ożarowie, Sitkówce-Nowinach), wapienniczego, kamieniarskiego, ceramiki szlachetnej (Stąporków, Ćmielów, Sudeniów, Przysucha, Opoczno). Poza tym występuje jeszcze branża obuwnicza, garbarska (Radom, Skarżysko Kamienna), tworzyw sztucznych (Pionki-wytwarzające sztuczną skórę), energetyczną (Kozienice), papiernicza (Niewachlów).

Pozostałe gałęzie przemysłu są słabo rozwinięte, aczkolwiek odnotowano pewne ożywienie w przemyśle spożywczym (przemysł mięsny i mlekowy). Niestety jest to okręg mocno zagrożony bezrobociem.

Do licznych obiektów zabytkowych Staropolskiego Okręgu Przemysłowego należą m. in. : Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej i Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi, a także obiekty w Maleńcu, Chlewiskach, Bobrzy, Samsonowie i Nietulisku Dużym.Literatura:

1) Encyklopedia Guttenberga- Geografia tom II
2) Encyklopedia Internetowa W. I. E. M
3) Internet

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 32
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy