Przydatność 65%

Odmiana nazwisk angielskich.

Autor:

ODMIANA NAZWISK ANGIELSKICH I FRANCUSKICH

1. Nazwiska zakończone w piśmie:

a) na spółgłoskę wymawianą, np. Bush, Eliot,
b) na spółgłoskę nie wymawianą, np. Mitterrand, Diderot, wyjątkiem są nie wymawiane spółgłoski -s, -x
c) na -y po samogłosce, np. Shelley, Disney, Macaulay;
otrzymują końcówki polskie bez apostrofu, np.
-Bush, Busha, z Bushem, o Bushu;
-Mitterrand, Mitterranda, z Mitterrandem, o Mitterrandzie;
-Disney, Disneya, z Disneyem, o Disneyu.


2. Nazwiska zakończone na -e nieme (tzn. nie wymawiane) otrzymują polskie końcówki po apostrofie, np.

-Donne, Donne’a, Donne’owi, z Donne’em;
-Moore, Moore’a, Moore’owi, z Moore’em;
-Wallace, Wallace’a, Wallace’owi, z Wallace’em


3. Jeśli w którymś przypadku gramatycznym brzmienie głoski kończącej temat nazwiska jest w języku polskim inne niż w języku oryginalnym, wówczas zakończenie tego nazwiska piszemy zgodnie z pisownią polską, a -e nieme i apostrof — jeśli występują — pomijamy:

-Grant [Grant], z Grantem, o Grancie.
-Joyce [Dżojs], z Joyce’em, o Joysie;
-Barthes [Bart], z Barthes’em, o Barcie;
-Mauriac [Moriak], z Mauriakiem, o Mauriacu;
-Proust [Prust], z Proustem, o Prouście;
-Remarque [Remark], z Remarkiem, o Remarque’u;

Inne przykłady: Descartes — o Descarcie, Combes — o Combie, Manet — Manecie.


4. Nazwiska zakończone na -a (dotyczy to nie tylko nazwisk angielskich i francuskich, ale również wszystkich innych) odmieniają się tak samo, jak polskie nazwiska zakończone na -a, np.
-Głowala, Kudera, Lasota:
-Zola, Zoli, Zolę, Zolą;
-O’Hara, O’Harze, O’Harę, O’Harą;

W liczbie mnogiej nazwiska wymienione w poprzednich punktach również otrzymują polskie końcówki (odmieniają się tak, jak polskie nazwiska zakończone na spółgłoskę, np. Kurek, Gołąb):
-Mitterrandowie, o Mitterrandach (możliwe też państwo Mitterrand, o państwu Mitterrand


5. Nazwiska kończące się w wymowie na e (zapisywane w postaci liter: ai, -eu, po których mogą następować niewymawiane litery spółgłoskowe -s lub -x) odmieniamy w liczbie pojedynczej jak przymiotniki, przy czym odcinamy początkowe samogłoski z końcówek przymiotnikowych -ego, -emu, -im (-ym), np.

-Montesquieu, Montesquieugo, Montesquieum.
a) Po nie wymawianej literze spółgłoskowej -s lub -x stawiamy apostrof, np.
-Marais, Marais’go, o Marais’m;
-Beaumarchais, Beaumarchais’go, o Beaumarchais’m.

UWAGA: W niektórych opracowaniach zaleca się nieodmienność nazwisk Beaumarchais, Resnais, Marais, ale zalecenie to nie wydaje się uzasadnione; oczywiście, gdy te nazwiska wystąpią wraz z imieniem, mogą pozostawać w formie nieodmiennej.

6. Nazwiska kończące się w wymowie na -y lub -i po spółgłosce (pisane przez -y, -ie) odmieniają się w liczbie pojedynczej jak przymiotniki. Nazwiska na -y w dopełniaczu, celowniku i bierniku piszemy z apostrofem, gdyż głoska ta w tych przypadkach nie jest wymawiana; nazwiska zakończone na -i, -ie — bez apostrofu, np.

-O’Kelly, O’Kelly’ego, O’Kelly’emu, z O’Kellym, o O’Kellym;
-Murphy, Murphy’ego, Murphy’emu, z Murphym, o Murphym;
-Christie, Christiego, Christiemu, z Christiem, o Christiem;
.
Nazwa własna Piotr Curie tradycyjnie pozostaje w postaci nie odmienianej (jednakże przede wszystkim ze względu na zwyczaj użycia tego nazwiska z imieniem, gdyby nazwisko Curie oznaczające mężczyznę wystąpiło samodzielnie, należałoby je odmieniać według powyższego wzoru).
a) Nazwiska Anglików zakończone na -i są z reguły pochodzenia włoskiego i odmieniają się tak jak podobne nazwiska włoskie
b) W liczbie mnogiej nazwiska zakończone na -y, -i, -ie występują zwykle z imionami, nazwami, tytułami — toteż nie są odmieniane, np. bracia Kennedy (ale też wyjątkowo: o Kennedych), o państwu Murphy.


7. Nazwiska na -o, -oi, -au, -ou, również wtedy, gdy po tych samogłoskach następują nie wymawiane -s, -x, są nieodmienne, np.

-Hugo .

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 80
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy