Przydatność 60%

Glony i ich znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka

Autor: max2709

Glony są ekologiczną zbiorczą grupą życiową, nie wykształciły rzeczywistych tkanek
i organów takich jak łodyga,korzeń czy liście. Żyją między innymi w wodach słodkich, słonych, kałużach, na korze drzew. Obejmują następujące gromady: Eugleniny, Dinofity, Chryzofity, Zielenice, Brunatnice, Krasnorosty.
W grupie tej dominują organizmy wodne o bardzo zróżnicowanej formie. Glony wykazują różny stopień organizacji komórkowej:
jednokomórkowe np. zawłotnica, chlorella
kolonijne np. skrętnica, gromadnica
wielokomórkowe w których plecha może przyjmować różne kształty; kulisty np. toczek; nitkowaty np. gałęzatka; płatkowaty np. sałata morska oraz wielokomórkowe , których plecha zróżnicowana jest na części: liściokształtną,
łodygo kształtną, oraz chwytniki np. listownica.
Komórki wchodzące w skład plechy glonów zawierają wszystkie elementy charakterystyczne dla eukariotycznych komórek roślinnych:
jądro komórkowe
ściana komórkowa
plastydy
materiały zapasowe

Komórki glonów zawierają barwniki asymilacyjne, tzw. chromatofory. Sa to chlorofile o barwie zielonej, karoten o barwie pomarańczowej, ksantofil o barwie żółtej, fikoerytryna o barwie bordowej, fikocyjanina o barwie niebieskiej, fukoksantyna o barwie brązowej. Kombinacja i proporcja barwników nadaje glonom charakterystyczny kolor.
Głębokość występowania w wodzie jest uzależniona od możliwości wykorzystania odpowiedniej długości promieni świetlnych potrzebnych do procesu fotosyntezy najpłyciej są glony zielone, nieco głębiej brunatne, najgłębiej czerwone.


Charakterystyka gromad glonów

Eugleniny – znanych jest około 800 gatunków. Są jednokomórkowe, pozbawione ściany komórkowej. Zaopatrzone w wić, umożliwiającą ruch. Ich chromatofory mają postać krążków, taśm, gwiazdek. Dominują barwniki zielono-żółte. Substancją zapasową jest paramylon
(węglowodan). Mogą być auto i heterotrofami. Przedstawiciele: Euglena zielona, Phacus.

Tobołki – obejmują najliczniejsze bruzdnice (Dinofity). Jednokomórkowe, zaopatrzone
w wić. Większość okryta celulozową ścianą stanowiącą pancerzyk złożony z tarczek. Na pancerzyku widoczne są dwie bruzdy. Dominuje barwa brązowa.

Chryzofity – najliczniejsze w tej grupie są okrzemki, organizmy jednokomórkowe, występujące
w wodzie i glebie. Komórka posiada pancerzyk utworzony z pektyn przesyconych krzemionką. Pancerzyk składa się z wieczka i denka, posiada liczne ornamenty. Mają chromatofory brunatne, oliwkowo-zielone.

Zielenice – liczą ok. 11 tys. gatunków. Dzielą się na 3 klasy: zielenice właściwe,
sprzężnice, ramienice. Występują w wodzie i na lądzie. Mają
formy jednokomórkowe, kolonijne, wielokomórkowe. Zawierają chromatofory: zielone, żółte, pomarańczowe, o różnych kształtach.


Brunatnice – liczą około 1500 gatunków. Są to wielokomórkowe glony morskie, nieliczne w
wodach słodkich. Posiadają plechę wykazującą podobną budowę do tkankowej. Dominują barwniki żółto-brązowe. Tworzą podwodne łąki i zarośla. Przedstawiciele: morszczyn
pęcherzykowaty, laminaria.
Krasnorosty – występują w morzach. Niewielkie rośliny żyjące przy dnie. Dominują barwniki: czerwony, niebieski, żółty. Przedstawiciele: furcellaria, fastigiata, chrzęśnica kędzierzawa.

Odżywianie glonów ; większość glonów to autotrofy, ale są wśród nich pasożyty jak i saprofity, wyjątek to euglena, która jest organizmem zmiennożywnym raz jest autotrofem a raz heterotrofem ( samożywna i cudzożywna).
Glony oddychają tlenowo, większość z nich jest nie ruchliwa, przytwierdzona do podłoża,
część biernie unoszona w toni wodnej, a niektóre poruszają się za pomocą wici.

W rozwoju glonów wyższych: zielenic, brunatnic, krasnorostów, występuje przemiana
pokoleń, czyli występowanie pokolenia płciowego, gametofitu, i bezpłciowego, sporofitu, w cyklu życiowym.
Gametofit – jest pokoleniem płciowym. Powstaje z haploidalnego zarodnika. Jego rolą jest wytwarzanie gametangiów – plemni i lęgni, w których produkowane będą komórki rozrodcze: plemniki i komórki jajowe.
Wyróżniamy 3 rodzaje gamet:
- izogamię, polegającą na łączeniu się dwóch gamet mających
wici identyczne pod względem wielkości.
anizogamię, w której łączą się dwie gamety mające wici ale
różnią się wielkością.
Oogamię, która jest najbardziej rozpowszechnionym typem rozmnażania. Polega na łączeniu się dużej gamety żeńskiej z małą gametą męską.
Jeśli plemnia i rodnia powstaną na jednym gametoficie, określamy go jako jednopienny, jeśli na jednym gametoficie powstają plemnie, a na innym lęgnie, wówczas nazywamy je dwupiennymi.
Sporofit – to pokolenie bezpłciowe. Powstaje po procesie zapłodnienia z zygoty. Jego
rolą jest wytwarzanie zarodni z zarodnikami. Powstanie zarodników poprzedzone jest podziałem mejotycznym.

Wyróżniamy dwa rodzaje przemiany pokoleń
przemiana izomorficzna, gdy brak zróżnicowania morfologicznego między gametofitem i sporofitem
przemiana heteromorficzna, gdy jest zróżnicowanie morfologiczne między gametofitem
i sporofitem.

U glonów obserwujemy stopniowe różnicowanie się budowy i czynności życiowych. Od
jednokomórkowych, rozmnażających się bezpłciowo, do wielokomórkowych, z początkami zróżnicowania pseudo tkankowego oraz występowania wszystkich typów rozmnażania, bezpłciowego i płciowego.

Rola glonów
wzbogacają wodę i atmosferę w tlen,
są pokarmem dla roślinożerców,
powodują samooczyszczanie wody,
jako martwe organizmy wzbogacają wodę w związki organiczne i mineralne,
zapewniają ciągłość krążenia pierwiastków
wykorzystywane są jako nawóz naturalny
są paszą dla zwierząt
są pokarmem dla ludzi
wykorzystywane są w przemyśle: spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym;
w mikrobiologii jako podłoże do hodowli bakterii.
napowietrzają glebę i wzbogacają ją w próchnice
Nadmierny rozwój glonów może powodować: zakwity wody i przyduchę, zapychanie filtrów utrudniając przepływ wody, zahamowanie rozwoju innych organizmów, obniżenie walorów smakowych i zapachowych ryb, obrastanie i obciążanie statków.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 353
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy