Przydatność 80%

Dlaczego Kościół jest: jeden, święty, powszechny i apostolski?

Autor: EluSiA160

Dlaczego Kościół jest „Jeden, święty, powszechny i Apostolski”?

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest „Jeden, święty, powszechny, (czyli katolicki) i Apostolski”. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego. Wiarę w nie wyznajemy na każdej Niedzielnej Mszy Świętej. Kościół jest ponadto hierarchiczny, gdyż Jezus Chrystus ustanowił pewną hierarchię, czyli świętą władzę, aby rządziła Kościołem. A równocześnie Kościół jest charyzmatyczny, gdyż Jezus Chrystus obdarował go życiem nadprzyrodzonym i charyzmami, które są specjalnymi darami Ducha Świętego, udzielanymi dla dobra wiernych.

Na świecie jest wiele kościołów, ale tylko nasz jeden został stworzony przez Boga Stwórcę, a nie jak inne przez ludzi. Ma on również jednego najwyższego pasterza, którym jest założyciel Kościoła Jezus Chrystus. Nauka głoszona przez Kościół jest wszędzie jedna i ta sama. Kościół udziela wszędzie tych samych sakramentów świętych. Duch Święty utrzymuje jedność każdego chrześcijanina z Jezusem Chrystusem w taki sposób jak latorośl jest zjednoczona z krzewem winnym (J 15,5). Chrystus porównuje Kościół do sakramentu małżeństwa. Małżeństwo jest jedno, niepowtarzalne
i nierozerwalne- tak jak nasz Kościół.

Kościół nasz jest święty, ponieważ głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa. Sprawuje on również Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej i udziela sakramentów świętych. Kościół wychował i wychowuje zastępy świętych. Wszyscy ludzie znajdujący się w kościele są Kościołem i są święci. Każdy z nas powołany jest do świętości, Kościół daje nam wiele możliwości, które pomagają nam w dążeniu do niej. Wszyscy z nas w Kościele odnajdujemy siebie i to, do czego zostaliśmy powołani przez Boga. „Kościół jest, był i będzie święty”.

Kościół jest powszechny, (a nie narodowy lub lokalny), ponieważ jest on przeznaczony dla wszystkich ludzi. W Królestwie Bożym jest miejsce dla każdego, niezależnie od jego rasy, pochodzenia, czy od majątku. Z samej kultury Kościoła wszyscy ludzie są wezwani do uczestnictwa w jednym Ludzie Bożym, gdyż Jezus Chrystus posłał Apostołów, mówiąc: „Idźcie[…] i nauczajcie wszystkie narody”(Mt 28,19). Zbudowany jest on na Ewangelii, którą każdy zrozumie niezależnie od czasów, w których żyje. Kościół nie ma granic, rozszerza się po całej ziemi, jest powszechny. Jest on jedyną instytucją, która ogarnia cały świat. Jego znakiem powszechności jest Eucharystia, która wszędzie jest taka sama. Kościół trwa nieprzerwanie od czasów Jezusa Chrystusa, aż do końca świata.

Kościół katolicki jest zwany Apostolskim, ponieważ jest wyświęcony przez Apostołów, uczy tego samego, co Apostołowie i udziela tych samych sakramentów świętych, co oni. To właśnie im Jezus Chrystus przekazał władze, która zostaje przekazywana z pokolenia na pokolenie. (Ludzie mają bezpośrednie wysłannictwo od Boga). Biskupi są pracowitymi zastępcami Apostołów, dlatego każdy kapłan jest wyświęcany z rąk apostołów i samego Boga. Każdy biskup może nam powiedzieć, kto go konsekrował na biskupa, a gdybyśmy zapytali się wszystkich i tak okazałoby się, że pierwsi biskupi pochodzą od Apostołów.


Bibliografia:
–Ks. Edward Staniek „Kościół i Sakramenty”, Kraków 1995rok
–Katechizm Bierzmowanych, Kraków 1991rok
–Religia, Gimnazjum klasa 1 „Jezus Chrystus drogą, prawdą i życiem”, Warszawa 2004rok
–Biblia Tysiąclecia

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 281
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie