Przydatność 75%

Przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej i wydarzenia do roku 1792

Autor: grzeyu

Przyczyny:

- kraj był pogrążony w kryzysie gospodarczym; wieś głodowała, panowały klęski nieurodzaju; manufaktury nagminnie bankrutowały wobec zalania francuskiego rynku przez tanie produkty z angielskich fabryk;

- ustrój społeczny był wadliwy i niesprawiedliwy; duchowieństwo i szlachta nie płaciły podatków i żyły z wyzysku stanu trzeciego(mieszczanie, chłopi, inteligencja); chłopi stanowili 80% ludności- płacili różnego rodzaju podatki i czynsze(np. dziesięcinę klerowi);

- Francuzi byli niezadowoleni z nieudolnych rządów Ludwika XIV; utrzymanie dworu było drogie, ponieważ potrzeba było kilka tyś. służby; żona Ludwika również trwoniła bezsensownie pieniądze pochodzące z podatków od naprawdę wyzyskiwanych ludzi;

- Chciano obalić absolutyzm i wprowadzić monarchię parlamentarną (Anglia);

- Były duże kłopoty z budżetem, spowodowane licznymi wojnami prowadzonymi prze króla; zaczęto nakładać jeszcze większe podatki, a gdy i to było już niemożliwe Ludwik postanowił opodatkować stany uprzywilejowane; musiał w tym celu zwołać parlament(Stany Generalne); stany 1 i 2 otrzymały po 300 miejsc w parlamencie, a 3 uzyskał 600 miejsc; obrady były jednak osobne, co było niesprawiedliwe dla stanu 3;

Stany Generalne zebrały się 5 maja 1789r.; stan 3 był niezadowolony z osobnych obrad, więc się zbuntował ogłaszając się narodowym zgromadzeniem ustawodawczym; Ludwik nie będąc jeszcze pewien swojego wojska, zgodził się na połączenie stanów w parlamencie; 9 lipca powstała KONSTYTUANTA(jedno zgromadzenie wszystkich stanów); król już gromadził wojsko pod Wersalem i zdymisjonował w międzyczasie ministra Neckera, mieszczanina z pochodzenia

Przebieg:

- 14 lipca 1789r. wybuchła rewolucja; utworzono Gwardię Narodową z De La Fayettem na czele(arystokrata stojący po stronie 3 stanu); lud dokonał szturmu na Bastylię- symbol absolutyzmu; zabrali stamtąd broń;

- Ludwik przestraszył się takiego wystąpienia i porozumiał się z La Fayetem, który miał zresztą umiarkowane poglądy; zaakceptował konstytuantę i Gwardię Narodową- Francja stała się MONARCHIĄ PARLAMENTARNĄ;

- Pod koniec lipca rewolucja rozlała się po całym kraju; chłopi wyżynali szlachtę biorąc odwet za wyzyski i pańszczyznę;

- 5 sierpnia Konstytuanta wprowadziła reformy; zniesiono całkowicie poddaństwo chłopów, mieli nadal płacić czynsz, ale nie było już pańszczyzny; zniesiono uprzywilejowanie stanów; wszyscy mieli powszechny dostęp do urzędów; usunięto tytuły szlacheckie, wszyscy stali się obywatelami- szlachta zmieniała nazwiska aby uniknąć gilotyny(dla przykładu De La Foyette zmienił nazwisko na Lafayette);

- 26 sierpnia Konstytuanta opublikowała Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, której twórcą był Lafoyette(współpracujący z Jeffersonem); określała ona podstawowe prawa obywateli:

a.) prawo do wolności
b.) równość wobec prawa
c.) prawo oporu wobec ucisku
d.) prawo własności

- zdecentralizowano władzę, gdyż departamenty(83) były dość niezależne;

- zniesiono cła wewnętrzne; skonfiskowano majątki Kościoła i sprzedano je za grosze; w 1790r. wprowadzono konstytucję cywilną kleru- miał on podlegać państwu, po jednym biskupie w departamencie;

- ukoronowaniem reform była konstytucja uchwalona 3 września 1791r.; wprowadziła ona trójpodział władzy; władza wykonawcza była w rękach rządu i króla; król nie miał inicjatywy ustawodawczej, miał tylko prawo weta; parlament był jednoizbowy i nosił nazwę legislatywy; posłów wybierany bezpośrednio, a prawo wyborcze mieli tylko bogaci; gwarantowała prawa naturalne sformułowane w Deklaracji Praw...;

- legislatywa zebrała się na jesieni 1791r.; miała doprowadzić do końca dzieło przebudowy ustroju Francji, a jej skład miał gwarantować utrzymanie dotychczasowych zdobyczy rewolucji; w jej skład wchodzili:

a.) felianci- umiarkowani monarchiści, opowiadali się za monarchią konstytucyjną; Lafayette; parlamentarna prawica
b.) Żyrondyści- opowiadali się za republiką, chcieli rozciągnąć rewolucję na Europę, nie chcieli jedności społecznej; reprezentowali bogatą burżuazję- Brissot; lewica
c.) Jakobini- zajmowali klasztor św. Jakuba, stąd nazwa; byli za republiką, przywódcą Maksymilian Robespierre
d.) Kordelierzy- zajmowali klasztor franciszkanów; mieli podobne poglądy do jakobinów i wraz z nimi zajmowali górne ławy w parlamencie; Danton i Armat
e.) Centrum zajmowali ludzie bez określonych poglądów politycznych; mówiono na nich pogardliwie „bagno”;

- wszystkie te kluby polityczne nie były sformalizowane; często je zmieniano i łączono ze sobą;

- wobec narastającego napięcia Francja wypowiedziała w kwietniu 1792r. wojnę Austrii; dążyły do niej różne ugrupowania oraz król, który chciał ją przegrać żeby stłumić rewolucję;

- złe przygotowanie wojsk francuskich doprowadziło do zajęcia przez Austrię północy kraju; latem legislatywa uchwaliła ustawę „ojczyzna w niebezpieczeństwie”, która oznaczała powszechny pobór do wojska;

- niepowodzenia na froncie przypisano monarsze, któremu udowodniono spisek i umieszczono go w zamku Temple; tak upadła dynastia Burbonów a proklamowanie republiki było już tylko kwestią tygodni;

- rozpoczęła się II faza rewolucji; na czele nowego rządu stanęli Danton, Robespierre i Marat; nowy parlament nazwano Konwentem Narodowym; na prawicy znaleźli się żyrondyści z Brissotem, na lewicy- Jakobini i Kordelierzy; w centrum nadal „bagno”;

- 22 września 1792r. na pierwszym posiedzeniu zniesiono monarchię, powstała republika; w styczniu 1793r. skazano Ludwika XIV na śmierć.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 86
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie