Przydatność 60%

Budowa Jądra Atomowego.

Autor: Moniczka_D Dodano: 2010-11-17

(Ja to też mam w prezentacji. Jeżeli ktoś chce prezentacje. To prosze napiszcie dam wam cała.)

1. Atom (z gr. atomos, niepodzielny) –
najmniejszy, niepodzielny metodami
chemicznymi składnik materii.

2. Atom jest elektrycznie obojętny. W dużym uproszczeniu przyjmuje się, że zbudowany jest z dodatniego jądra, otoczonego chmurą ujemnych elektronów. W skład jądra wchodzą protony i neutrony. Suma ich liczb stanowi liczbę nukleonów. Działają między nimi tzw. siły jądrowe, decydujące o trwałości jądra. Dodatni ładunek jądra w obojętnym atomie jest równoważony przez odpowiednią liczbę elektronów poza jądrem.

3.Modele budowy jądra
- Jądra atomowe bada się analizując samorzutne rozpady oraz rozpraszając na jądrach cząstki (promieniowanie gamma, elektrony, neutrony, protony itp.), na podstawie charakterystyki rozpraszania. Stwierdzono, że większość jąder ma kształt zbliżony do kuli, a niektóre są owalne. Gęstość obszarów wewnątrz jąder jest jednakowa i szybko spada do zera w odległości od środka, którą określamy jako promień jądra.

- Jądra mają rozmiary rzędu (10-14 – 10-15 m) [to -14 i -15 ma byc w indeksie górnym, ale tu sie nie da.], co stanowi około 1/100000 rozmiaru atomu. Jednak to w jądrze skupione jest ponad 99,9% masy atomu. Istnieje prosta zależność pozwalająca oszacować rozmiary jąder atomowych z wyjątkiem kilku najlżejszych pierwiastków

a) Model powłokowy

- Powłokowy model jądra atomowego powstał na zasadzie analogii do powłokowego modelu atomu i zgodnie z obserwacjami poziomów wzbudzenia jąder atomowych zakłada że, nukleony nie mogą wewnątrz jądra przyjmować dowolnych stanów energetycznych, lecz tylko te zgodne z energiami kolejnych powłok.

b) Modele kolektywne

- Modele te zakładają, że nie wszystkie zjawiska jądrowe da się wytłumaczyć jako oddziaływanie nukleonów.

c) Model kroplowy

- Jednym z pierwszych modeli budowy jądra był model kroplowy. Zakłada on, że nukleony w jądrze zachowują się jak cząsteczki w cieczy i w związku z tym własności jądra jako całości powinny być podobne do własności kropli cieczy.

<wzór w załaczniku>
gdzie:
A - liczba masowa,
R - promień jądra,
m - metr.

Wzór ten wynika z założeń modelu kroplowego.

4.Historia
- Istnienie jądra atomowego zostało pierwszy raz eksperymentalnie stwierdzone przez fizyka E. Rutherforda w 1911 roku.

- Rutherford bombardował złotą folię dodatnio naładowanymi cząstkami alfa. Badając rozkład kątowy promieniowania rozproszonego na folii doszedł do wniosku, że cały dodatni ładunek i masa atomu skupione są w bardzo niewielkiej objętości nazwanej później jądrem atomowym.

5. Fizyka jądra atomowego.
a) Jądra atomowe a atom

- Własności jądra są determinowane poprzez liczbę znajdujących się w nim nukleonów. Liczba protonów określa ładunek elektryczny jądra.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 Następna Pokaż wszystko

Wersja ściąga:
Przydatna praca? tak nie 28
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie