Mutacje chromosomowe strukturalne dotyczą zmiany struktury chromosomu. Wyróżnia się:
deficjencje – utrata fragmentu chromosomu; mutacje takie mogą być letalne;
duplikacje – podwojenie fragmentu chromosomu; stwarza to możliwość wydłużania się chromosomu przez dodawanie kopii genów, które później mogą ulegać dalszym mutacjom; efektem tego, o znaczeniu ewolucyjnym jest powstanie nowych genów determinujących nowe cechy; duplikacje leżą też u podstaw tzw. mutacji dynamicznych oraz powstawania pseudogenów;
inwersje – odwrócenie fragmentu chromosomu o 180° po wcześniejszym pęknięciu chromosomu w dwóch miejscach; odwrócenie może nastąpić w obrębie jednej chromatydy lub dwóch chromatyd siostrzanych w chromosomie;
translokacje – przeniesienie fragmentu jednego chromosomu na inny chromosom niehomologiczny

Zapamiętaj Mutacje dynamiczne charakteryzują się tym, iż natężenie skutków mutacji w następnych pokoleniach wzrasta. Uwarunkowane są znacznym zwielokrotnieniem trzynukleotydowych sekwencji w obrębie pewnych genów, co stanowi przyczynę choroby (natężenie choroby zależy od ilości powtórzeń), np. choroba Huntingtona oraz zespół łamliwego chromosomu.

Przydatne hasło?
Przydatne hasło? tak nie 90
głosów
Poleć znajomym
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy