PrzydatnośćBRAK DANYCH Elementy tworzące współczesną myśl polityczną Kategoria: Współczesna myśl polityczna a doktryny polityczne

Wydaje się, iż pełne poznanie teraźniejszości nie jest możliwe bez odwołania się do przeszłości, by tam szukać zrozumienia stanu obecnego. Nawet jeżeli świat dzisiejszy jest inny od tego sprzed kilkuset lat w sferze ideologii, doktryn, a być może też wartości, to i tak jest to..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Typologia i funkcja doktryn politycznych Kategoria: Współczesna myśl polityczna a doktryny polityczne

Doktryna jako zbiór dość ogólnych wskazówek może pełnić różne istotne z punktu widzenia społeczeństwa funkcje, np. poznawczą, programowo-polityczną lub integrującą. Patrząc z tego stanowiska najważniejsza jest funkcja integrująca, sprowadzająca się do łączenia wokół..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Wybrane współczesne doktryny polityczne Kategoria: Współczesna myśl polityczna a doktryny polityczne

Wśród rozlicznych doktryn, które kształtowały się na podstawie różnych idei, postanowiliśmy poświęcić uwagę tym, których istnienie pozostawiło wyraźny ślad w istniejących współcześnie systemach lub poglądach politycznych. Bez zrozumienia istoty tych poglądów nie jest..

Przydatne hasło? tak nie 7
głosów
Poleć znajomym