– saprofityczne grzyby, rozkładając szczątki organiczne, pełnią rolę reducentów w ekosystemach;
– porosty są organizmami pionierskimi;
– mikoryza grzybów z korzeniami umożliwia roślinom lepsze zaopatrzenie w wodę i sole mineralne;
– pasożytnicze grzyby atakują inne organizmy;
– grzyby stanowią pokarm dla różnych zwierząt.

Przydatne hasło?
Przydatne hasło? tak nie 142
głosów
Poleć znajomym