Przydatność 45%

Porównaj poloneza z "Pana Tadeusza" i ostatnią scenę "Wesela". Wskaż podobieństwa i różnice. Odpowiedz, jaką funkcję pełnią oba tańce w tych utworach.

Autor: asia196

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Opis tańca jest bardzo naturalny, realny, czytelnik jest wciągnięty w środek wydarzeń, jest jakby jednym z gości uczestniczących w tym barwnym święcie. Efekt ten osiągnięty jest poprzez bardzo silne oddziaływania słuchowe i wzrokowe, co pobudza wyobraźnię czytelnika. Język opisu jest bardzo plastyczny, artystyczny, autor używa wielu metafor i porównań. Powaga tańca, majestatyczne ruchy oraz monotonna atmosfera mają ukazać odchodzące w zapomnienie obyczaje szlacheckie. Połączenie w jednej parze Zosi- symbolu nowych czasów, nadziej na odzyskanie niepodległości, optymizmu oraz Podkomorzego- symbolu sarmatyzmu i kultury szlacheckiej ma symbolizować przemijalność poszczególnych epok, a także harmonijne przejście jednej w drugą. W utworze nie tylko miejsce, ale również i czas odgrywa bardzo ważną funkcję. Otóż akcja epopei dzieje się w latach 1811- 12, jest to okres niewoli, ale również walk napoleońskich. Ludność naszego kraju jest przepełniona nadzieją w związku z wyprawą Napoleona na Rosję. W tym kontekście ?chodzony? jest symbolem jedności, siły i wiary narodu w odzyskanie niepodległości i wyzwolenie się spod jarzma zaborcy.
Polonez 3- go Maja z epopei ?Pan Tadeusza? jest bardzo symboliczny gdyż z jednej strony wyraża jedność i nadzieje społeczeństwa w tak trudnym okresie dziejowym, a z drugiej ulotność i przemijalność kultury szlacheckiej i zmiany ustroju państwa.
Nie da się pominąć tu idealizacji bohaterów- każdy z nich jest ogromnym patriotą oraz faktu i ż utwór został napisany ku pokrzepieniu serc Polaków.
Drugim z utworów przedstawiających motyw tańca jest dzieło Stanisława Wyspiańskiego pod tytułem ?Wesele?. Tematykę utworu nasuwa już nam sam tytuł. Otóż tytułowe ?Wesele? to w rzeczywistości wesela Pana Młodego- Lucjana Rydla, krakowskiego inteligenta, z Panną Młodą- Jadwigą Mikołajczykówną, wiejską chłopką. Uroczystość biesiadna trwa 3 dni i odbywa się w dworku Włodzimierza Tetmajera i Hanny Mikołajczykówny. Cały utwór jest wyrazem krytyki panującej w obecnych czasach chłopomanii- czyli zachwytu wszystkim, co ludowe, wiejskie, chłopskie- obyczajami i kulturą. Wyrazem owej chłopomanii są właśnie wesela inteligentów iż prostymi, wiejskimi dziewczynami. Stanisław Wyspiański w ?Weselu? krytykuje nie tylko chłopomanię lecz również poszczególne warstwy społeczne. Inteligencji zarzuca eskapizm, izolację społeczną, niezainteresowanie narodem, brak patriotyzmu, egoizm. Natomiast chłopom pozorny patriotyzm, egoizm, zacofanie, izolację.
W utworze tym wymiar symboliczny ma chocholi taniec z ostatniej sceny dzieła- zebrani wydają się być oczarowani, pogrążeni w melancholii, nieobecni- tańczą na wpół nieprzytomni pokraczny taniec, a przewodzi im duch- chochoł. Jedynym nieoczarowanym jest Janek- prosty chłop, któremu zostało powierzone zadanie pilnowania rogu- jednak okazuje się on nieodpowiedzialny i gubi róg. Autor poprzez takie ukazanie tańca uzmysławia nam stan społeczeństwa- pogrążonego w zadumie, melancholii, niezdolnego do podjęcia walki. Pustotę i bezsens tańca symbolizuje Chochoł, który przewodniczy zebranym jest symbolem marazmu, apatii, niezdolności do czynu, a także ogólną niemoc społeczeństwa polskiego. Chocholi taniec możemy nazwać tańce niewolni- Polacy nie są w stanie wyrwać się spod jarzma zaborców tak samo jak zgromadzeni nie mogą przestać tańczyć w koło w rytm wygrywanych przez Chochoła dźwięków. Chata, w której rozgrywa się akcja utworu jest, podobnie jak w ?Panu Tadeuszu? symbolem całego kraju- całej Polski, a biesiadnicy symbolizują społeczeństwo polskie. Jednakże autor ukazuje nam nutkę nadziei- wszyscy zgromadzeni tańczą w jednym tempie, trzymając się za ręce, co może symbolizować możliwość zjednoczenia i pojednania- gdy społeczeństwo przebudzi się będzie umiało zjednoczyć się by walczyć o przyszłość kraju. A Chochoł- czyli przykryty słomą krzak róży symbolizuje społeczeństwo polskie pod zaborami, które wkrótce odrodzi się tak jak zdejmuje się słomę z krzaka róży na wiosnę tak samo Polska odzyska niepodległość.
W obu tych utworach- epopei Adama Mickiewicza ?Pan Tadeusz? oraz dziele Stanisława Wyspiańskiego ?Wesele? motyw tańca jest bardzo ważny oraz jest konkluzją całego utworu. Taniec pokazany jest w ostatnich scenach dzieł, przez co ukazuje symboliczną wymowę całego utworu. Takie usytuowanie tańca w utworze nie jest przypadkowe z kilku powodów. Otóż obaj autorzy przedstawiają w swych dziełach bardzo trudny okres dziejowy naszego kraju- Polska jest w niewoli, nie ma jej na mapie Europy. Ponadto taniec symbolizuje całe społeczeństwo polskie oraz oba utwory nie mają do końca pesymistycznej wymowy. Różnice dostrzegamy w sposobie prezentacji tańca- w pierwszym utworze, ?Pan Tadeusz? taniec jest dynamiczny i optymistyczny, symbolizuje jedność społeczną, a taniec ukazany jest w naturalny i realny sposób. Natomiast w drugim, ?Weselu? jest melancholijny, monotonny i senny, symbolizuje niemoc i bezradność społeczeństwa, a chocholi taniec ukazany jest w fantastyczny sposób z upersonifikowanym Chochołem.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 Pokaż wszystko

Przydatna praca? tak nie 90
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy