Przydatność 85%

Wojny Rzymu z Kartaginą - wojny punickie 264-146 p.n.e.

Autor:

Wojny Rzymu z Kartaginą - wojny punickie 264-146 p.n.e.

1. Pierwsze konflikty i przebieg wojen.
Początkowo stosunki z Kartaginą układały się bardzo dobrze. Jednak spory o wpływy polityczne i gospodarcze stały się przyczyną konfliktu między Rzymem a Kartaginą. Pierwszym konfliktem, który rozpoczął ekspansję Rzymian były wojny o Sycylię z Kartagińczykami, którzy wcześniej zasiedlili tę wyspę. Dążenie Rzymian do zajęcia Sycylii, na której stale rozszerzali zakres swojego panowania Kartagińczycy stało się przyczyną wybuchu I wojny punickiej i otworzyło długi okres walk o hegemonię na Morzu Śródziemnym.
I wojna punicka trwała od 264-241r.p.n.e. Akcja bezpośredniego uderzenia na Kartaginę skończyła się klęską dla Rzymian. Po kilku latach drobnych bitew i dążenia do honorowego zakończenia wojny Kartagina pod dowództwem Hamilkara Barkasa przeszła do działań ofensywnych, które przyniosły Kartagińczykom wiele sukcesów. Tym samym Rzymianie zdobyli się na wielki wysiłek i dużymi nakładami wybudowali 200 pięciorzędów , nad którymi dowództwo objął Gajusz Lutacjusz Katalus. Pod jego dowództwem flota Rzymska zadała Kartagińczykom decydującą klęskę. Kartagina przyjęła wówczas zaproponowane warunki pokojowe. Musiała zapłacił w ciągu 10 lat kontrybucję w wysokości 3200 talentów, zrezygnować z wysp: Sycylii, Korsyki i Sardynii oraz zlikwidować flotę.
Do wybuchu II wojny punickiej (218-201 p.n.e.) doprowadziła rywalizacja obu państw na terenie Hiszpanii. Wtedy to Kartagińczycy pod dowództwem Hannibala zaatakowali Rzym, przeprowadzając swoje wojska drogą lądowa przez Hiszpanię i Alpy do północnej Italii. W 216r.p.n.e w bitwie pod Kannami Kartagina odniosła sukces niszcząc doszczętnie 90 tys. armie rzymską. Losy II wojny punickiej rozstrzygnęły się w bitwie pod Zamą w 202r.p.n.e. Tutaj to z kolei Rzymianie otoczyli Kartagińczyków i odnieśli zwycięstwo. Kartagina musiała nagiąć się pod dyktatem Rzymian i przestala być potęgą. W 201r.p.n.e zawarła pokój, na mocy, którego musiała oddać flotę, posiadłości poza Afryką oraz zapłacić kontrybucję w wysokości 10 tys. talentów. Nie mogła tez prowadzić żadnych wojen bez zgody Rzymian.
Pretekstem do wybuchu III wojny punickiej (149-146 p.n.e.) było wypowiedzenie wojny Masynissie przez Kartaginę. Rzym zaproponował wówczas Kartaginie warunki, na które miasto nie mogło się zgodzić ( zburzenie miasta i dobrowolne osiedlenie się w głębi lądu). Po dwuletniej zaciekłej obronie miasto zostało zdobyte przez wojska Sypiana Młodszego i doszczętnie zniszczone. Ludność sprzedano w niewolę, ruiny miasta posolono i zrównano z ziemią, a prowincję utworzoną z posiadłości Kartaginy nazwano Afryką.
Każda z wojen pomimo zmiennego przebiegu i okresów przewag Kartagińskich (szczególnie pod wodzą Hannibala), przyniosła wygraną Rzymianom, którzy stopniowo przejmowali posiadłości i wpływy Kartaginy, by w końcu zniszczyć ją zupełnie, a ich ludność zgładzić lub oddać w niewolę. Zwycięstwa w wojnach punickich pozwoliły Rzymianom na stworzenie imperium rzymskiego w zachodniej części Morza Śródziemnego, jak też militarnych i gospodarczych podstaw do późniejszej ekspansji w kierunku wschodnim. Zniszczenie Kartaginy było jednym z najistotniejszych zdarzeń kulturotwórczych, kształtujących świadomość społeczeństwa rzymskiego, świadectwem wytrwałości i bezwzględności państwa, dążącego do wpływów politycznych i gospodarczych oraz ich rozszerzenia.

2. Przyczyny i skutki.

1. I wojna punicka 264-241 p.n.e.


PRZYCZYNY:
- dążenie Rzymu do opanowania Sycylii, w większości podporządkowanej Kartaginie

SKUTKI:
- utrata przez Kartaginę Sycylii oraz (w 238r.p.n.e.) Sardynii i Korsyki
- Kartagina zobowiązana do zwolnienia jeńców wojennych i zapłacenia kontrybucji


2. II wojna punicka 218-201 p.n.e.

- działania wojsk kartagińskich pod wodzą Hannibala w Italii 216r. ? klęska Rzymian pod Kannami
- klęska Hannibala pod Zamą w Afryce Pł. ? 202 r.

-PRZYCZYNY:
- dążenie Rzymu do pozbawienia Kartaginy mocarstwowej pozycji w basenie M. Śródziemnego

SKUTKI:
- utrata przez Kartaginę posiadłości poza Afryką
- Kartagina państwem zależnym
- ograniczenie liczebności floty kartagińskiej do 10 okrętów
- zakaz prowadzenia bez zgody Rzymu wojen z innymi państwami


3. III wojna punicka 149-146 p.n.e.

PRZYCZYNY:
- dążenie Rzymu do całkowitego unicestwienia Kartaginy

SKUTKI:
- zburzenie miasta Kartaginy i sprzedanie w niewole jego mieszkańców
- utworzenie na afrykańskim terytorium Kartaginy ? rzymskiej prowincji

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 540
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy