• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Litwa:

*Warunki naturalne:
-kraj nizinny,
-polodowcowy charakter rzeźby terenu,
-malowniczy krajobraz,
-ubogie gleby bielicowe,
-klimat umiarkowany ciepły, przejściowy między morskim ,a kontynentalnym,
-znaczną część powierzchni państwa zajmują grunty orne oraz łąki i pastwiska.
-krainy geograficzne: Nizina Nadmorska, Pojezierze Litewskie, Wysoczyzna Żmudzka.

*Ludność:
-większość ludności kraju stanowią Litwini; mieszkają także Rosjanie, Polacy i Białorusini,
-ujemny przyrost naturalny,
-kraj średnio zurbanizowany(jak większość państw europejskich),
-największe miasta: Wilno, Kowno, Kłajpeda.

*Gospodarka:
-kraj słabo rozwinięty gospodarczo,
-połowę gruntów ornych zajmują uprawy przeznaczone pod paszę(wyspecjalizowany chów zwierząt).
-niewiele surowców mineralnych(torf, surowce budowlane, oraz niewielkie złoża ropy naftowej,
-kraj uzależniony od importu surowców oraz paliw
-w ostatnich latach handel ożywił się, ze względu na utworzenie obszarów wolnocłowych.

Białoruś:

*Warunki naturalne:
-kraj śródlądowy,
-nizinny,
-klimat umiarkowany ciepły, przejściowy między morskim ,a kontynentalnym,
-ubogi w surowce mineralne(wydobywane: sól kamienna i potasowa, ropa naftowa; nie eksploatowane: węgiel brunatny, łupki palne, rudy żelaza i boksyty,

*Ludność:
-ujemny przyrost naturalny,
-większość ludności stanowią Białorusini; mieszkają także Rosjanie, Polacy, Ukraińcy,
-najpowszechniejsza religia to prawosławie,
-70% ludności mieszka w miastach,
-największe miasta: Mińsk, Homel, Witebsk i Grodno,

*Gospodarka
-kraj słabo rozwinięty gospodarczo,
-import surowców energetycznych i rud metali,
-przemysł zlokalizowany przy dwóch głównych szlakach tranzytowych: Brześć- Mińsk- Moskwa i Charków- Wilno,
-produkty białoruskiego przemysłu(głownie maszyny, samochody) są drogie i niskiej jakości,
-rolnictwo nastawione na chów bydła,
-uprawy: głównie jęczmień, żyto oraz ziemniaki,
-niskie plony.

Ukraina:

*Warunki naturalne:
-Ukraina należy do największych państw Europy,
-przeważają niziny(Poleska, Naddnieprzańska, Czarnomorska),
-leża Góry Karpaty,
-rzeki: Dniepr, Boh, Dniestr,
-gleby czarnoziemne,
-klimat umiarkowany ciepły i suchy,
-roślinność stepowa i stepowo- leśna,
-dużo surowców mineralnych (rudy żelaza, manganu, soli kuchennej i potasowej, węgiel kamienny i brunatny oraz gaz ziemny i ropa naftowa),

*Ludność:
-ujemny przyrost naturalny(najniższy w Europie),
-żyją Ukraińcy i Rosjanie,
-większość mieszkańców Ukrainy wyznaje chrześcijaństwo(kościół prawosławny i grekokatolicki),
-68% ludności mieszka w miastach,
-największe miasta: Kijów, Charków, Dniepropietrowsk, Donieck, Odessa, Zaporoże i Lwów,
*Gospodarka:
-dobrze rozwinięty, lecz mało nowoczesny, ze względu na stare technologie przemysł,
-przemysł wydobywczy, hutnictwo, przemysł elektromaszynowy, chemiczny i włókienniczy,
-uprawia się rośliny o dużych wymaganiach glebowych: pszenica, jęczmień, buraki cukrowe; Ukraina zmuszona jest importować żywność.

Czechy:

*Warunki naturalne:
-przeważającą część kraju zajmuje Masyw Czeski,
-najwyższe góry- Sudety,
-klimat umiarkowany ciepły,
-rzeki: Łaba z Wełtawą oraz Morawa,
-lasy pokrywają 33% terytorium państwa,
-surowce mineralne: węgiel kamienny i brunatny oraz rudy uranu, kaolin i grafit.

*Ludność:
-ujemny przyrost naturalny,
-żyją Czesi i Morawianie,
-74% ludności mieszka w miastach,
-miasta: Praga, Brno, Ostrawa i Pilzno.

*Gospodarka:
-dobrze rozwinięte hutnictwo żelaza i stali, przemysł elektromaszynowy, rafineryjny, chemiczny, mineralny i spożywczy,
-wysoko wydajne rolnictwo w pełni zaspokaja potrzeby żywnościowe Czechów.
-główne uprawy: pszenica, jęczmień, żyto, buraki cukrowe, ziemniaki i chmiel,
-ze zwierząt hoduje się bydło, trzodę chlewną i drób.

Słowacja:

*Warunki naturalne:
-Słowacja jest krajem górzystym(góry Karpaty, Tatry),
-mniej niż w sąsiednich krajach gruntów ornych, a więcej lasów,
-klimat umiarkowany ciepły,
-mało surowców mineralnych(magnezyt oraz węgiel brunatny, ropa naftowa, mangan, żelazo. miedź, rtęć),

*Ludność:
-mieszkają Słowacy, Węgrzy, Romowie, Czesi,
-56% ludności mieszka w miastach,
-większe miasta: Bratysława, Koszyce.

*Gospodarka:
-kraj słabo rozwinięty gospodarczo,
-przemysł hutniczy, mineralny, włókienniczy, rafineryjny, elektromaszynowy,
-słowackie rolnictwo rozwija się głównie na nizinie Naddunajskiej i w dolinach rzek,
-uprawy: pszenica, jęczmień, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, tytoń, chmiel,
-w Słowacji hoduje się trzodę chlewną, bydło i owce,
-walory turystyczne: piękne krajobrazy, interesujące zabytki architektury i sztuki ludowej oraz baza noclegowa i gastronomiczna.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 238
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy