Przydatność 50%

Podstawy prawne i organizacja oświaty- pytania do egzaminu

Autor: bezpruderyjna

Podstawy prawne i organizacja oświaty

1.co to jest prawo omów gałęzie prawa
Prawo (w ujęciu przedmiotowym) to system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i w przybliżeniu jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w państwie, ustanowione przez właściwe organy władzy publicznej.
Psychologiczna teoria prawa wg Leona Petrażyckiego sprowadza prawo do pewnych przeżyć psychicznych, emocjonalnych człowieka. Normy prawne wywołują presję psychiczną skłaniającą do określonego zachowania się.

Polskie prawo dzieli się na następujące gałęzie:
- Prawo administracyjne ?dotyczy:
- procesów administracyjnych administracji rządowej i samorządowej;
-określenia sposobów powołania, kompetencji, działalności i odpowiedzialności organów
administracji rządowej i samorządowej;
-regulacji stosunków pomiędzy organami administracji, a obywatelem.
- Prawo konstytucyjne, inaczej państwowe:
-zawiera opisy norm dotyczących organów władzy i podstawowych zasad ustroju
państwowego;
-określa prawa i obowiązki obywateli.
- Prawo karne określa:
- nakazy i zakazy postępowania,
- czyny będące przestępstwem,
- zakres odpowiedzialności oraz sankcje w razie przekroczenia przepisów,
- sposób wykonania kary.
- Prawo finansowe dotyczy:
- przygotowania i uchwalenia budżetu (np. prawo budżetowe)
- finansowanie działalności państwa
- finansowania organizacji publicznoprawnych (np. prawo finansowania przedsiębiorstw)
- podatków od osób fizycznych i podmiotów
- Prawo cywilne:
- reguluje na zasadzie równości stron:
- reguluje stosunki osobowe i majątkowe pomiędzy podmiotami prawnymi,
- reguluje stosunki pomiędzy obywatelami,
- normuje stosunki prawne o charakterze niemajątkowym,
- chroni dobra osobiste obywateli.


2.źródła prawa
Źródła prawa są to akty normatywne stanowione przez upoważnione organy władzy i administracji państwowej, a także organy samorządów terytorialnych zawierające normy prawne lub stanowiące istotny składnik właściwego uchwycenia treści normy prawnej.

System aktów normatywnych jest uporządkowany według dwóch kryteriów: podmiotu (organu) prawodawczego i rodzaju aktu normatywnego.
Ujęte według tych kryteriów akty normatywne pozwalają na ustalenie ich hierarchii, która dla naszego prawa przedstawia się następująco:
- Konstytucja
- Ustawa
- Rozporządzenie
- Uchwała

Źródła prawa dzieli się na: źródła prawa powszechnie obowiązującego i źródła prawa o charakterze wewnętrznym

3.źródła prawa wewnętrznego
Źródła prawa wewnętrznego ? są to przepisy prawne obowiązujące tylko jednostki organizacyjne podległ organowi wydającemu te akta.
Do kategorii aktów prawa wew.zalicza się:
- Uchwały Rady Ministrów
- Zarządzania Prezesa Rady Ministrów i ?ministrów?, które mają charakter wewnętrzny.


4.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 4 Następna Pokaż wszystko

Załączniki:
Przydatna praca? tak nie 22
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie