Przydatność 65%

Klasyfikacja materiałów stosowanych w przemyśle spożywczym

Autor: kasialovedmksc1990

W przemyśle spożywczym stosowane są:
* metale i ich stopy
* tworzywa sztuczne
* drewno
* szkło
* materiały ceramiczne

METALE I ICH STOPY:
Właściwości metali i ich stopów:
* dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne
* podatność na obróbkę mechaniczną i odkształcenia plastyczne
* zdolność do tworzenia odlewów
* dobre właściwości mechaniczne tzn. odpornośc na działanie sił zewnętrznych.
Ze względu na sposób oddziaływania sił wyróżniamy wytrzymałość na :
rozciąganie, ściskanie, ścinanie, zginanie, skręcanie

Dzięki tym cechom metale są bardzo szeroko stosowane jako tworzywa konstrukcyjne do wytwarzania różnego rodzaju elementów i maszyn.
Czyste metale odznaczają się najczęściej gorszymi właściwościami mechanicznymi niż ich stopy, dlatego też do celów konstrukcyjnych są rzadko stosowane.

żelazo w stanie czystym nie jest wykorzystywane do budowy urządzeń technicznych. Elementy konstrukcyjne wykonuje się ze stopów żelaza z innymi metalami i węglem w wyniku wielu procesów metalurgicznych.
Pierwszym z nich jest otrzymywanie z surówki to jest stopu żelaza z węglem. Surówka jest bardzo krucha i silnie zanieczyszczona domieszkami. Jest używana do dalszej przeróbki na stal lub żeliwo oraz do wytwarzania niektórych odlewów jak np. ruszty, płyty pieców.
W piecach zwanych żeliwiakami usuwa się surówki, nadmiar tlenu oraz pewną liczbę zanieczyszczeń. Otrzymuje się żeliwo o zawartości węgla ok. 2%, będące powszechnie stosowanym materiałem odlewniczym

Żeliwo jest twarde i kruche, nie nadaje się więc na elementy narażone na obciązenia rozciągające i zginające.
Z żeliwa wytwarza się m.in kadłuby urządzeń technologicznych, w przemyśle spożywczym- wanny, zlewozmywaki. Dalsze oczyszczanie stopu żelaza z węglem oraz poddawanie go przeróbce plastycznej np. zginanie prowadzi do uzyskania materiału charakteryzującego się dobrymi właściwościami sprężystymi oraz plastycznymi, a zatem odpornego na obciążenia rozciągające i zginające.
Materiałem tym jest stal (zawartość węgla 0,1-2%)

STAL
ze względu na skład chemiczny dzielimy ją na:
* węglową
* stopową
Wyróżniamy:
stale nierdzewne- odporne na korozję, są to głównie stale chromowe o zawartości chromu minimum 12%
stale kwasoodporne- odporne na działanie kwasów. Należą do nich stale chromowo- niklowe zawierające 17-20% chromu, 8-12% niklu oraz niewielkie domieszki węgla
stale żaroodporne- odporne na wysokie temperatury. Są to stale chromowo- niklowe zawierające 13-30% chromu, 1-20% niklu, 0,1-0,4% węgla, nieraz również dodatki wolfranu o molibdenu

ALUMINIUM
W stanie czystym jest używane często do produkcji opakowań środków spożywczych w postaci tub, puszek, beczek, cienkich blach (folii)
Czyste aluminium jest bardzo miękkie, a więc mało przydatne do celów konstrukcyjnych. Poprawienie jego właściwości uzyskuje się przez dodanie odpowiednich składników stopowych np.: miedzi, manganu, krzemu, magnezu
Stopy aluminium z miedzią, krzemem i manganem zwane duralami, są szeroko stosowane w technice.
Wykonuje się z niego m.in urządzenia w gospodarstwie domowym, kadłuby samolotów, elementy silników spalinowych.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 30
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie