Przydatność 60%

Opis bitwy pod Grunwaldem.

Autor: tudor boss

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image


Bezpośrednią przyczyną wybuchu wielkiej wojny z Zakonem stały się zatargi o grody pograniczne, Santok i Drezdenko o raz wybuch wielkiego powstania przeciw Krzyżakom na Żmudzi w roku 1409, które poparł Witold.
Wielki mistrz Zakonu liczył się z tym, że z pomocą wpływowych wielmożów z otoczenia królewskiego uda się powstrzymać Polskę od udziału w wojnie po stronie Litwy. Arcybiskup Mikołaj Kurowski nastawał na króla, aby tem wymógł na Witoldzie, zburzenie zamków jakie ten wzniósł na Żmudzi. Jednak w radzie królewskiej większość uzyskali możnowładcy związani z królem i opierający się na ogóle szlacheckim i miastach które parły do wojny.
Gdy Zakon zdał sobie sprawę, że udział Polski w wojnie jest nieunikniony, najechał na ziemię Dobrzyńską (sierpień 1409). Bydgoszcz wkrótce się poddał, ale polskie wojska szybko ruszyły na Kujawy i odbiły miasto. Tak zaczęła się nadciągająca od dawna ostateczna wojna z Krzyżakami.
Przygotowania do bitwy po stronie polskiej odbywały się bardzo starannie. Na wiosnę zgromadzono nie tylko rycerstwo ze wszystkich ziem koronnych (m.in. siedem chorągwi z Rusi Halickiej), ale postarano się też o wojska zaciężne czeskie. Wojska litewsko-ruskie pociągnęły na wyprawę z posiłkami tatarskimi. W czerwcu wojska koronne połączyły się z litewskimi pod Czerwińskiem, niespodziewanie dla nieprzyjaciela, który oczekiwał ataku raczej na Pomorze Gdańskie, przeszły przez wcześniej zbudowany most pontonowy i wkroczyły na terytorium krzyżackie, kierując się na Malbork. Armia zakonna zaszła im drogę pod wsią Grunwald i tu została stoczona 15 lipca 1410 roku sławna bitwa.
Po obu jej stronach brały udział liczne wojska. Krzyżacy posiadali ok. 60 tys. żołnierza w tym 35 tys. jazdy. Składała się ona z rycerzy całej niemal Europy zachodniej. Przeciw tej armii stanęło wojsko polskie i ziem litewsko-ruskich, z udziałem zaciężnych oddziałów czeskich i Tatarów, liczebnie nieco przewyższające armię krzyżacką. Dowództwo nad wojskami polskimi sprawował Zyndarm z Maszkowic, nad litewsko-ruskimi Witold. Całością bitwy kierował Jagiełło. Krzyżacy uderzyli dwukrotnie na postrach z dział, po czym ruszyły naprzód chorągwie zakonne kierując główne uderzenia na oddziały atakujące pod dowództwem Witolda.
Chorągwie litewsko-ruskie, lekko uzbrojone, nie mogły wytrzymać natarcia przeważających sił i zaczęły się cofać opuszczając plac boju. Tylko trzy chorągwie smoleńskie nie ustąpiły z pola i przyjmując na siebie cały ciężar ataku krzyżackiego osłoniły skrzydło polskie. Potem główna walka toczyła się na prawym skrzydle, gdzie walczyły chorągwie polskie. W momencie gdy szala walki przechylała się z jednej strony na drugą, powrócili do walki Litwini i Rusini i uderzyli na Krzyżaków od skrzydeł. Nie pomogło zakonowi wprowadzenie ostatniego odwodu- szesnastu doborowych chorągwi. Bitwa zakończyła się całkowitą klęską Zakonu. Padli w niej wielki mistrz Urlyk von Jungingen oraz kwiat rycerstwa zakonnego i zachodniego. Zdobyto całą artylerię i 51 chorągwi krzyżackich. Po bitwie nastąpił szturm na umocniony obóz krzyżacki do którego schroniły się niedobitki rycerstwa krzyżackiego. Szturm ten zakończył się zdobyciem bogatego obozu.
Wszystkie niemal miasta i zamki krzyżackie poddały się królowi, który w dziesięć dni po bitwie grunwaldzkiej stanął pod Malborkiem. W sierpniu Jagiełło odrzucił pokój proponowany przez Zakon na warunkach zwrotu Pomorza, Ziemi Chełmińskiej i Michałowskiej licząc na rychłe wzięcie stolicy i całkowite zniszczenie Zakonu. Nie udało się jednak tego dokonać, ponieważ zaczęły ścierać się dwa poglądy. Jedni (część dostojników, na czele z arcybiskupem Mikołajem Trąbą) byli za całkowitym zniszczeniem Zakonu, a pozostali, cieszący się protekcją cesarza i kurii rzymskiej, byli temu przeciwni.
Bitwa pod Grunwaldem stanowi nie tylko największe wydarzenie panowania Jagiełłowego, ale należy do paru najważniejszych dat w historii Polski. Zwycięstwo grunwaldzkie załamując potęgę zakonu krzyżackiego zahamowało na kilka wieków ekspansję niemiecką na wschód. Wspólne zwycięstwo zacieśniło związek Polski i Litwy.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 387
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy