Przydatność 55%

Metody badań pedagogicznych - pojęcia metodologiczne

Autor: basiagrzybowska

WG ZACZYŃSKIEGO
Co to jest badanie naukowe?
Badanie naukowe jest celowym, obiektywnym, dokładnym i wyczerpującym? poznawaniem wycinka rzeczywistości. Wynikiem badania jest określony obraz badanej rzeczywistości. W badaniu należy przestrzegać rygorystycznych szeregów warunków metodologicznych, które chronią nas przed subiektywnym postrzeganiem rzeczywistości Eliminacja działań czynnika subiektywnego zachodzi poprzez stosowania metod poznawania.
Etapy badania naukowego
-Gromadzenie materiału faktograficznego
-Analiza i synteza danych
-Sprawdzanie poprawności wniosków
Co to jest metoda badań pedagogicznych?
Metoda- określone sposoby poznawania wybranego wycinka rzeczywistości, które cechują się tym ze są
-Celowe
-Planowe
-Obiektywne
-Dokładne
-Wyczerpujące
Metoda badawcza ? jest to sposób poznania naukowego
Wg Kotarbińskiego ? to sposób systematycznie stosowany tzn. stosowany w danym przypadku z zamiarem zastosowania go także przy ewentualnym powtórzeniu się podobnego zadania.
Technika badawcza T.Pilch ? czynność określona przez dobór odpowiedniej metody i przez nią uwarunkowaną
Wg Łobockiego- bliżej skonkretyzowane sposoby postępowania badawczego podporządkowania metodzie badawczej pełnią wobec niej służebną rolę.
Narzędzie badawcze ? jest to przedmiot służący do realizacji wybranej techniki badawczej.
Typy badań pedagogicznych W. Dutkiewicz
Badania możemy podzielić na:
1. Podstawowe (poznawcze) mają na celu wzbogacenie wiedzy danej dyscypliny naukowej poprzez formułowanie ogólnych praw naukowych;
2. Stosowane (empiryczne) realizowane dla umożliwienia sformułowania wniosków, które mogą być aplikowane do praktyki w celu poprawy efektywności jej działania. Wśród nich wyróżniamy prace: opisowe, wyjaśniające, odtwórcze i weryfikacyjne;
3. Badanie diagnostyczne (orzekające o istniejącym stanie faktycznym zjawiska lub analizowanego procesu);
4. Badania weryfikacyjne sprawdzają przewidywania teorii z myślą o jej potwierdzeniu lub podważeniu
Ze względu na kryterium czasu trwania dzielimy badania na:
1. Przekrojowe (transwersalne), opierają się najczęściej na pomiarach jednorazowych;
2. Ciągłe opierają się na wielokrotnych badaniach tej samej próby w długim okresie czasu;
3. Półciągłe wielokrotnie powtarzane na tych samych obiektach przez pewien czas, krótszy jednak od nas interesującego;
Inny podział to badania synchroniczne i asynchroniczne polegające na jednokrotnym lub wielokrotnym dokonywaniu pomiaru danego zjawiska lub procesu społecznego.
Podział wg kryterium zakresu badanych zjawisk to badania kompleksowe i przyczynkarskie, trudne do rozwiązania, gdyż ich przedmiot badań jest złożony.
Klasyfikacje metod badawczych
Klasyfikacja wg T. Pilcha
? Sondaż- jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz o zjawiskach społecznych, opiniach i poglądach
? Monografia- to metoda badań, której przedmiotem są

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 4 ... 8 Następna Pokaż wszystko

Przydatna praca? tak nie 76
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy