Przydatność 65%

Wyjaśnienie problemów: typizacja, normalizacja, unifikacja- przedmiot Techniki wytwarzania z materiałoznawstwa

Autor:

jest to moja praca kontrolna z przedmiotu Techniki wytwarzania z materiałoznawstwa na kierunku BHP (2007 r. Isem) w Centrum Edukacji Kadr...

Typizacja – polega na opracowaniu procesu technologicznego dla części najbardziej skomplikowanej w określonej klasie lub podklasie (np. części klasy wał, podklasy: wałki bezstopniowe, stopniowe, długie, krótkie). Przed typizacją musi odbyć się podział części maszyn na typy technologicznie podobne według przyjętego klasyfikatora. Otrzymuje się taki zbiór części dla którego opracowuje się jeden proces technologiczny. Wszystkie części wchodzące w zakres jednego typu mogą być obrabiane w tych samych operacjach, tymi samymi metodami (jednakowa liczba ustawień, te same narzędzia).
Zalety typizacji:
1) ujednolicenie w praktyce warsztatowej procesów technologicznych dla części technologicznie podobnych, a opracowanych przez różnych technologów
2) ujednolicenie norm czasów roboczych dla części technologicznie podobnych
3) stworzenie podstaw do unifikacji specjalnego oprzyrządowania i uporządkowania gospodarki narzędziowej
4) skrócenie czasu technologicznego przygotowania produkcji przez wykorzystanie typowego procesu oraz zastosowanie zunifikowanego oprzyrządowania
5) umożliwienie porównania poziomu stosowanej technologii w różnych zakładach dla części technologicznie podobnych
6) stworzenie podstaw naukowych do podnoszenia kwalifikacji technologów
W internetowych słownikach można znaleźć następujące wyjaśnienia pojęcia typizacja: 1. klasyfikowanie według typów 2. ujednolicenie wyrobów według określonych cech, w celu uproszczenia, ulepszenia i potanienia produkcji oraz ułatwienia jej sprzedaży 3. działalność normalizacyjna zmierzająca do określenia ograniczonej liczby typów podstawowych konstrukcji Typizacja urządzeń:
Rodzajowe (branżowe) kartoteki danych typów posiadanych urządzeń (symbol typu, opis słowny, producent, certyfikaty, dopuszczenia WUG, cechy bezpieczeństwa, części zamienne, zamienniki). Parametry typu (np. elektryczne: moc napięcie lub inne dowolne) Powiązania z gospodarką materiałową - poprzez indeks materiałowy. Typy równorzędne - o takich samych nazwach lecz o różnych parametrach lub certyfikatach - skojarzone są z typem podstawowym. Hierarchicznie zbudowane typy złożone (maszyny) - w ich skład wchodzą pojedyncze typy lub ich zespoły. Odrębne kartoteki producentów, i indeksu materiałowego. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 Następna Pokaż wszystko

W słowniku:
Przydatna praca? tak nie 52
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie