Przydatność 75%

Transport krajowy i międzynarodowy TIR, ADN, AETR,CMR,DMC, czas pracy kierowcy - ściąga

Autor:

W załączniku "ściąga semi" znajduje się już przygotowana śćiąga do drukowania.

8. Czego dotyczy CMR.
Konwencję stosuje się do wszelkiej umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsce przewidziane dla jej dostawy, stosownie do ich oznaczenia w umowie, znajdą się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden jest krajem umawiającym się.

9. Ile listów przewozowych CMR składa się na komplet, dla kogo są one przeznaczone.
4 listy przewozowe: czerwony-nadawca; niebieski-odbiorca; zielony-przewoźnik; czarny-dla celów administracyjnych; [ewentualnie egzemplarz szary dodatkowy ( często przesyłany spedycji zlecającej transport przewoźnikowi dla rozliczenia )]

10. Jakie dane zawiera list przewozowy CMR.
List przewozowy powinien zawierać :-miejsce i datę jego wystawienia;
-nazwisko (nazwę) i adres nadawcy;
-nazwisko (nazwę) i adres przewoźnika;
-miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania;
-nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy;
-powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie;
-ilość sztuk, ich cechy i numery;
-wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru;
-koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy);
-instrukcje niezbędne dla załatwienia formalności celnych i innych;
-oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega -przepisom niniejszej Konwencji.

11. Prawa i obowiązki nadawcy w świetle CMR.
nadawca lub przewoźnik ma prawo wymagać wystawienia tylu listów przewozowych, ile pojazdów należy użyć lub ile jest rodzajów bądź partii towarów
-Nadawca odpowiada za wszelkie koszty i szkody, jakie mógłby ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości, lub niedostateczności danych wymienionych w liście przewozowym (z małymi wyjątkami) oraz wszelkich innych danych lub instrukcji, wydanych przez niego w celu wystawienia listu przewozowego lub w celu wniesienia ich do niego.
-Nadawca odpowiada wobec przewoźnika za szkody, wyrządzone osobom, wyposażeniu lub innym towarom, jak również za koszty, których przyczyną byłoby widoczne wadliwe opakowanie towaru chyba, że wadliwość była widoczna lub znana przewoźnikowi w chwili jego przyjęcia, a przewoźnik nie wzniósł zastrzeżeń w tym przedmiocie.
-Nadawca ma prawo rozporządzać towarem, a w szczególności zażądać od przewoźnika wstrzymania przewozu, zmiany miejsca przewidzianego dla wydania towaru albo też wydania go odbiorcy innemu niż wskazany w liście przewozowym.

12. Prawa i obowiązki przewoźnika w świetle CMR.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 4 ... 12 Następna Pokaż wszystko

Załączniki:
Przydatna praca? tak nie 169
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie