Przydatność 80%

Epoki literackie, dzieła i ich twórcy

Autor:

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

• Antyk - epoka ta trwała od ok. 900r. p.n.e. (753 założenie Rzymu) do 476 r. n.e. (upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego). W skład antyku wchodzą:
o Biblia

o Mitologia
 Literatura zagraniczna
• „O co poeta prosi Apollina”, „Exegi monumentum”, „Aequam memento” Horacy
• "Antygona", „Król Edyp” Sofokles (dramaty)
• „Iliada”, „Odyseja” Homer
 Literatura polska
• „Mitologia” Jan Parandowski

• Średniowiecze – to epoka trwająca od ok. 476 (upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do roku 1492 (odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba)
 Literatura zagraniczna
• „Dzieje Tristana i Izoldy” (autor nieznany)
 Literatura polska
• „Bogurodzica” (autor nieznany)
• „Lament świętokrzyski” (autor nieznany)
• „Satyra na leniwych chłopów” (autor nieznany)
• „Wiersz o zachowaniu się przy stole” (autor nieznany)
• „Skarga umierającego” (autor nieznany)
• „Legenda o św. Aleksym” (autor nieznany)

• Renesans - Początek nowej epoki wyznaczyły trzy ważne wydarzenia: wynalazek druku w 1455 r. przez Gutenberga , odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (1492 r.) oraz początek reformacji (wystąpienie Marcina Lutra – 1517 r.)
 Literatura zagraniczna
• „Makbet” Wiliam Shakespeare
 Literatura polska
Jan Kochanowski
o Fraszki ; „Do fraszek”, „Do gór i lasów”, „O żywocie ludzkim”, „Na nabożną”, „Na dom w Czarnolesie”
o Pieśni; „Hymn”, „Pieśń VII”, „Pieśń XIV”, „Pieśń IX”, „Pieśń XXIV”
o Treny; „Tren I”, „Tren VIII”, „Tren IX”, „Tren X”, „Tren XIX”

• Barok – jest nurtem artystyczno literackim, który dominował w Europie w XVII wieku.
 Literatura zagraniczna
• „Świętoszek” Molier
 Literatura polska
• Jan Andrzej Morsztyn
o „Do trupa”, „Niestatek I”, „Niestatek II”, „O swej pannie”, „Do panny”
• Daniel Naborowski
o „Marność”, „Krótkość żywota”, „Do Anny”• Oświecenie – kolejna epoka literacka, trwająca od końca XVII wieku do roku 1822 (wydanie przez Adama Mickiewicza „Ballad i romansów”)
 Literatura polska
Ignacy Krasicki
o Satyry; „Do króla”, „Świat zepsuty”, „Pijaństwo”, „Palinodia”

• Romantyzm – epoka literacka, trwająca w Polsce od roku 1822 (wydanie przez Adama Mickiewicza „Ballad i romansów”) do roku 1863 (wybuch powstania styczniowego)
 Literatura zagraniczna
• „Cierpienia młodego Wertera” Johann Wolfgang Goethe
 Literatura polska
• Adam Mickiewicz
o „Dziady”, „Konrad Wallenrod”, Pan Tadeusz”
o „Oda do młodości”, „Romantyczność”, „Sonety krymskie”
• „Nie-Boska komedia” Zygmunt Krasiński
• Juliusz Słowacki
o „Kordian”
o „Grób Agamemnona”, „Hymn”, „Testament mój”

• Pozytywizm – epoka literacka, trwająca w Polsce od roku 1863 (wybuch powstania styczniowego) do ok. 1900 roku.
 Literatura zagraniczna
• „Zbrodnia i kara” Fiodor Dostojewski
 Literatura polska
• „Mendel Gdański” Maria Konopnicka
• „Gloria victis”, „Nad Niemnem” Eliza Orzeszkowa
• „Lalka”, „Kamizelka” Bolesław Prus
• „Potop” Henryk Sienkiewicz

Młoda Polska – epoka literacka, której początek datuje się na rok ok. 1900. Trwała ona do roku 1918, czyli do wybuchu I wojny światowej
 Literatura zagraniczna
• „Jądro ciemności” Joseph Conrad
 Literatura polska
• „Chłopi” Władysław Stanisław Reymont
• „Wesele” Stanisław Wyspiański
• „Ludzie bezdomni” Stefan Żeromski
• Jan Kasprowicz
o „W chałupie” , „Z chałupy”
• Kazimierz Przerwa-Tetmajer
o „Nie wierzę w nic”, „Eviva l’arte!”, „Hymn do Nirwany”, „Anioł Pański”
• Leopold Staff
o „Ars poetica”, „Deszcze jesienny”, „Kowal”

XX-lecie międzywojenne – jest epoką literacką, która rozpoczęła się w roku 1918 (zakończenie I wojny światowej) a zakończyła się w roku wybuchu II wojny światowej – 1939
 Literatura polska
• „Ferdydurke” Witold Gombrowicz
• „Granica” Zofia Nałkowska
• „Przedwiośnie” Stefan Żeromski
• Współczesność – epoka literacka, której początek datuje się na rok 1939 (rozpoczęcie II wojny światowej) i która trwa do dnia dzisiejszego
 Literatura zagraniczna
• „Dżuma” Albert Camus
 Literatura polska
• „Opowiadania” Tadeusz Borowski
• „Inny świat” Gustaw Herling-Grudziński
• „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanna Krall
• „Tango” Sławomir Mrożek
• „Kartoteka” Tadeusz Różewicz

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 1522
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy