Przydatność 70%

Wpływ środowiska przyrodniczego na życie i działalność człowieka.

Autor:

WPŁYW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA.


Środowisko geograficzne to środowisko przyrodnicze i elementy antropogeniczne wynikające z działalności człowieka.
Wyróżniamy zarówno bezpośredni jak i pośredni wpływ środowiska przyrodniczego na człowieka.
Przyroda oddziałuje bezpośrednio na człowieka poprzez np. aktualną pogodę (decyduje o ubiorze i rodzaju pracy na wolnym powietrzu).
Środowisko przyrodnicze może również sprzyjać rozmaitym formom działalności człowieka i je ograniczać. Mówimy wtedy, że przyroda ma na nas wpływ pośredni (np. decyduje o możliwości osiedlania się, uprawa roli, wydobycie surowców, itp.).

Czynniki strefowe ograniczające działalność człowieka:
• rzeźba powierzchni Ziemi (teren górzysty utrudnia rolnictwo, budownictwo, transport drogowy i kolejowy).
• pogoda, od której uzależnione są prace wykonywane na wolnym powietrzu oraz klimat, który ma wpływ na rozmieszczenie roślinności i zwierząt, od niego zależy częściowo rodzaj spożywanych przez człowieka pokarmów.
• woda, której niedobór zmusza ludzi do budowy coraz głębszych studni, kanałów nawadniających, sztucznych zbiorników wodnych i wodociągów.

Zróżnicowanie klimatów, gleb, porastającej je roślinności oraz świata zwierzęcego ma charakter strefowy lub astrefowy.

W strefie klimatów równikowych okres wegetacji trwa cały rok. Wysoka temperatura, wilgotność powietrza i ulewne deszcze powodują erozje i jałowienie gleby. Gęstość zaludnienia jest niewielka.

W strefie sawann rozległe pastwiska sprzyjają hodowli stad bydła. Jednak w tej strefie występuje brak opadów. Stąd mamy doczynienia z wędrówką ludzi w poszukiwaniu wody. Jedynie na obszarach gdzie okres wegetacyjny związany z porą deszczową jest dostatecznie długi, rozwija się uprawa roli.

W klimatach suchych rolnictwo poza oazami nie ma odpowiednich warunków rozwoju.
W klimatach zwrotnikowych suchych stosuje się sztuczne nawadnianie.

Znacznie lepsze warunki panują w klimatach zwrotnikowych wilgotnych, gdzie wegetacja trwa przez cały rok i możliwe są nawet dwukrotne zbiory w ciągu roku.

W strefie klimatów podzwrotnikowych przeszkodą dla rolnictwa jest suche, upalne lato. Wycinanie lasów w tej strefie doprowadziło do trwałego wylesienia i erozji gleb.

Korzystne warunki panują w strefie klimatów umiarkowanych ciepłych, w których największa ilość opadów przypada na najcieplejszy okres letni. Ograniczeniem jest mroźna zima.

Strefowy układ form gospodarowania na Ziemi zaburzony jest przez czynniki astrefowe:
• rozkład lądów i mórz
• rozmieszczenie nizin i wyżyn
• przebieg pasm górskich
• wielkość oraz układ jezior i rzek.

Przykładów zależności człowieka od środowiska przyrodniczego jest o wiele więcej. Zależności te są bardzo skomplikowane i działają w obu kierunkach. Wymaga to od człowieka odpowiedzialności w podejmowaniu działań ingerujących to środowisko.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 58
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie