Przydatność 80%

Porównanie umowy zlecenia z umową o pracę.

Autor:

1) Przedmiot umowy:
umowa zlecenie: czynność o charakterze usługowym.
umowa o pracę: szeroki zakres czynności, czyli wykonywanie pracy określonego rodzaju.

2) Samodzielność wykonywania pracy:
umowa zlecenie: zleceniobiorca ni ejest zależny od pracodawcy i nie ma obowiązku stosować się do jego poleceń, zleceniobiorca wykonuje prace samodzielnie, bez nadzoru i kontroli ze strony pracodawcy, badź zleca podwykonastwo.
umowa o pracę: wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy, pracobiorca musi zastosować sie do jego poleceń.

3) Nadzór:
umowa zlecenie: praca nie jest wykonywana pod kierownictwem pracodawcy.
umowa o pracę: wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy.

4) Odpowiedzialność:
umowa zlecenie: zleceniobiorca odpowiada za wykonanie pracy prze zleceniodawcą.
umowa o pracę: pracownik bezpośrednio nie odpowiada wobec osób trzecich tj. ZUS, Urząd Skarbowy lub inny podmiot gospodarczy. Odpowiedzialność spoczywa tylko na pracodawcy.

5) Organizacja pracy:
umowa zlecenie: wykonujący prace nie jest podporządkowany rygorom organizacji pracy, w tym rozkładowi czasu pracy.
umowa o pracę: podlega regulaminowi pracy

6) Charakter pracy:
umowa zlecenie: praca niestała, nieciągła, raczej doraźna.
umowa o pracę: praca stała

7) Kształcenie:
umowa zlecenie: nie wymaga przyuczenia lub przeszkolenia.
umowa o pracę: okresowe szkolenie pracowników.

8) Wymagania co do treści umowy:
umowa zlecenie: w umowie o zlecenie powinny być określone: a) zakres pracy zleconej b) wymagania co do ilości, jakości i terminu wykonania.
umowa o pracę: w umowie o pracę podaje się mniej szczegółowe warunki.

9) Sposób rozliczania wynagrodzenia:
umowa zlecenie: koszty uzyskane 20% przychodu
umowa o pracę: koszty uzyskane miesięczne, stałe.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 51
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie