Przydatność 70%

Przydatne definicje z Średniowiecza.

Autor: reindeer.style

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

1. Średniowiecze to epoka w historii i kulturze europejskiej, obejmująca okres między starożytnością, a czasami nowożytnymi. jest to okres historyczny rozciągający się od czasów rozpadu cesarstwa zachodniorzymskiego i wielkiej wędrówki ludów, do początków renesansu. za początek epoki przyjmuje się rok 476, koniec istnienia imperium rzymskiego, w którym został pozbawiony władzy ostatni cesarz zachodniorzymski, Romulus Augustulus. Za koniec średniowiecza przyjmuje się wynalezienie druku przez Gutenberga (ok. 1450)

2. Teologia (gr., theos "Bóg", + logos, "nauka") zajmuje się badaniem natury boskiej oraz stosunkami jakie zachodzą pomiędzy istotą boską a ludźmi. Etymologicznie teologia oznacza naukę (racjonalny dyskurs) dotyczącą Boga.

3. augustynizm to doktryna filozoficzno-religijna Św. Augustyna, a także wywodzące się z niej inne kierunki pochodne. Do XIII wieku była oficjalną filozofią Kościoła katolickiego. System ten zakłada istnienie dramatycznego rozdarcia między Bogiem i światem, a więc między bytem duchowym i cielesnym.

4. Franciszkanizm - postawa wobec świata, która rozwinęła się w średniowieczu i była propagowana przez św. Franciszka. Był on przeciwnikiem ascetyzmu umartwiającego ciało. Był zwolennikiem radowania się z prostych rzeczy i stworzeń bożych. Postawą franciszkańską nazywamy życie w ubóstwie, pokorze, w bliskości z naturą. Jest to pochwała cnót ewangelicznych.

5. Tomizm – system filozoficzny oparty na dziełach św. Tomasza z Akwinu. prawda, piękno i dobro to powszechne atrybuty bytu. Zło jest brakiem dobra i nie ma swej substancji. Każdy byt w sposób naturalny dąży do pełnego urzeczywistnienia swej natury (swej doskonałości). Tomizm bazuje na filozofii Arystotelesa

6. archaizm - wyraz, konstrukcja składniowa, lub związek frazeologiczny, który wyszedł z użycia. Archaizmy to także wyrazy w formie przestarzałej, które są jeszcze używane, lecz postrzegane jako dawne.

7. Pareneza - pouczenie, napomnienie, opowiadanie parenetyczne, literatura propagujaca wzory postępowania uznawane w danej epoce.

8. '''Uniwersalizm''' (z łac. powszechność) - pojęcie i zbiór poglądów związane z wyższością całości ponad częściami. W średniowieczu polegał na wspólnocie zainteresowań, ideałów i świadomości historyczno-kulturowej. Wspólne były: język - łacina, religia - katolicyzm oraz władza: świecka, w osobie cesarza i duchowa, w osobie papieża

9. Plankt (łac. planctus - płacz) - utwór, w którym wyraża się żal po zmarłej osobie i wzywa do wspólnoty w cierpieniu. Charakterystyczny dla średniowiecza

10. Pietà to w sztukach plastycznych przedstawienie Matki Boskiej trzymającej na kolanach martwego Chrystusa.

11. herezja - poglądy jednostek bądź grupy wyznawców danej religii sprzeczne z dogmatami, podstawowymi zasadami, naukami lub ustaleniami autorytetów konstytuującymi tę religię.

12. Deesis - motyw związany z ikonografią chrześcijańską. Polega ona na trimorhionicznym (trójczęściowym) obrazowaniu osób świętych - centralną osobą jest Chrystus jako Pantokrator, obok Maryja, następnie Jan Chrzciciel.

13. Groteska - jest to ukazywanie rzeczywistości w literaturze, teatrze, filmie i dziełach plastycznych w sposób, który odbiorca uznaje za nierealistyczny, obcy, absurdalny, komiczny, karykaturalny. Jest to wizja świata w "krzywym zwierciadle". Nazwa pochodzi od motywu dekoracyjnego przedstawiającego stylizowane elementy roślinne przeplatane ze zwierzęcymi, ludzkimi i fantastycznymi postaciami.

14. dance macabre - Taniec związany głównie z uroczystościami pogrzebowymi, ale też z kultem płodności i odrodzenia. Powszechny w czasach pogańskich, w średniowieczu był tępiony przez Kościół. Tańce śmierci szczególnie popularne były w Hiszpanii i Szkocji

15. Hołd lenny (łac. homagium) - ceremonia uroczystego przekazania lenna przez seniora swojemu wasalowi.

16. Zakony żebracze: bonifratrzy, dominikanie, augustianie, franciszkanie

17. Etos - zespół wartości, powszechnie przyjętych i akceptowanych przez uczestników kultury, zbiór norm, które ustalały się przez wieki i wyznaczały wzorzec osobowy

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 63
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy