Przydatność 80%

Analiza SWOT, pięć sił Portera, macierz BCG, analiza makrootoczenia, analiza grup strategicznych dla firmy Sony-Ericsson

Autor: