Przydatność 80%

Pozew/wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Autor:

Poznań, dnia 03 sierpnia 2004 r.


Sąd Rejonowy
dla Poznania
w Poznaniu

Wydział III Rodzinny i Nieletnich 30-450 Poznań
ul. Dmowskiego 6/3

Wnioskodawca:
Anna Misztal
zam. 30-450 Kraków
ul. Krótka 3
z zawodu lekarz pediatra

Uczestnicy postępowania:
Ojciec: Dariusz Pomykało
zam. 43-400 Poznań
ul. Damrota 12 / 9
z zawodu doradca finansowy

Małoletnia: Łucja Misztal
zam. 30-450 Kraków
ul. Krótka 3

WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Wnoszę o:
1. Orzeczenie pozbawienia władzy rodzicielskiej Dariusza Pomykało nad jego małoletnią Łucją Misztal ur. dnia 7 lipca 1989 r. w Krakowie, córką wnioskodawczyni i uczestnika postępowania.
Równocześnie wnoszę o:
1.Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:
- Janiny Misztal, zam. 56-180 Poznań, ul. Korfantego 14 / 3;
- Małgorzata Kropko, zam. 32-500 Leipzig, Niemcy, Dorfstrasse 34.

2. Udzielenie zabezpieczenia poprzez zakazanie uczestnikowi postępowania Dariuszowi Pomykało osobistej styczności z małoletnią Łucją Misztal


UZASADNIENIE

Małoletnia Łucja Misztal urodzona w dniu 7 lipca 1989 w Krakowie jest córką Anny Misztal i Dariusza Pomykało. Rodzice dziecka nie są małżeństwem. Sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką Annie Misztal, ograniczając władzę rodzicielską Dariuszowi Pomykało do prawa widywania dziecka w miejscu zamieszkania jego i widywania dwa razy w tygodniu, oraz spędzania z małoletnim miesiąca wakacji oraz nałożył na Jerzego Kowala obowiązek alimentacyjny w wysokości 350 zł płatnych do 10 każdego miesiąca.

Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
- odpis aktu małżeństwa;
- wyrok rozwodowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12.09.1992. Sygnatura akt sygn. II RC 216/45.

Od momentu orzeczenia rozwodu ojciec dziecka, ojciec tylko do okresu dwóch interesował się losem swojej córki, do tego czasu płacił też alimenty. Od tamtego czasu nie płaci alimentów, nie odwiedza dziecka, , ani w inny sposób nie przejawia troski o jej wychowanie, łącznie z brakiem jakiegokolwiek kontaktu. Rodzina otrzymuje alimenty z funduszu alimentacyjnego , a wobec ojca wszczęte jest postępowanie o uporczywe uchylanie się od alimentacji .

Dowód: - przesłuchanie świadka;
- akta Sądu Rejonowego, sygnatura akt sygn. III Nsm 234/01.

Jak wynika z zeznań świadków od sierpnia 1992 roku ojciec małoletniej przebywa za granicą, gdzie założył nowa rodzinę. Dnia 05.05.2004 roku z niewiadomych przyczyn ojciec małoletniej porwał ją i uprowadził na teren państwa niemieckiego, gdzie przebywa do teraz, a ojciec odmawia wydania dziecka matce.

Dowód: - przesłuchanie świadka.

Poprzez swoje postępowanie Dariusz Pomykało jednoznacznie wykazuje, że nie zależy mu na dobru swego dziecka. W tym stanie rzeczy wniosek jest zasadny i zasługuje w całości na uwzględnienie. Rażące zaniedbanie przez niego obowiązków względem dziecka uzasadnia pozbawienie go władzy rodzicielskiej, a dobro dziecka wymaga zakazania mu osobistej z nim styczności, wobec tego przyznanie mu „praw do władzy rodzicielskiej chociażby częściowej” lub uchylenie jest nie możliwe.

Z poważaniem Anna Misztal

Załączniki:
1. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
2. Wyrok rozwodowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12.09.1992. Sygnatura akt sygn. II RC 216/45.
3. Odpis aktu małżeństwa.
4. Akta Sądu Rejonowego, sygnatura akt sygn. III Nsm 234/01.
5. Odpisy wniosku wraz z załącznikami.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 591
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy