Przydatność 70%

Podstawowe pojęcia chemiczne

Autor: Aga1974-01

Mieszanina - zmieszane ze sobą co najmniej dwie substancje chemiczne.
Mieszanina jednorodna - mieszanina, której składników nie można zobaczyć gołym okiem lub za pomocą prostych przyrządów optycznych. Np.: powietrze, roztwór soli w wodzie, mosiądz, brąz, dwutlenek węgla, roztwór cukru z wodą.
Mieszanina niejednorodna – mieszanina, której składniki można zobaczyć gołym okiem lub za pomocą prostych przyrządów optycznych. Np.: piasek z wodą, opiłki żelaza z siarką, żwir z wodą, piasek z makiem.
Sposoby rozdzielania niektórych mieszanin jednorodnych:
Odparowanie – cieczy od ciała stałego
Krystalizacja – polega na wydzielaniu się z roztworu substancji w postaci kryształków wskutek np.: odparowania wody
Destylacja – rozdzielenie składników mieszaniny ciekłej jednorodnej, wykorzystując przy tym różnice temperatur wrzenia różnych cieczy.
Sposoby rozdzielania niektórych mieszanin niejednorodnych:
Dekantacja – oddzielenie ciała stałego od cieczy przez zlanie klarownej cieczy znad osadu
Sączenie(filtracja) – przelewanie mieszaniny cieczy z ciałem stałym przez sączek z bibuły
Sedymentacja – opadanie na dno naczynia cząsteczek ciała stałego w cieczy
Pierwiastek chemiczny – substancja prosta, której nie można rozłożyć na prostsze.
Związek chemiczny – substancja złożona z co najmniej dwóch różnych pierwiastków połączonych ze sobą trwale.
Substancja chemiczna – rodzaj materii o określonym stałym składzie chemicznym.
Właściwości substancji – zespół charakterystycznych cech danej substancji pozwalający na jej rozpoznanie. Dzielą się na:
Właściwości fizyczne – stan skupienia, gęstość, barwa, połysk, temp. Wrzenia i topnienia, przewodnictwo elektryczne i cieplne.
Właściwości chemiczne – zapach, smak, palność, trujące działania na organizmach żywych.
Zjawisko fizyczne – przemiana, w której wyniku nie powstaje żadna nowa substancja. Np.: topnienie parafiny, parowanie wody, rozdrabnianie kryształków cukru, wyciąganie drutu z miedzi, przepływ prądu przez przewodnik
Reakcja/ przemiana chemiczna – przemiana, w której wyniku powstaje nowa substancja o innych właściwościach. Np.: spalanie magnezu w powietrzu, powstanie tlenu z tlenku rtęci, czernienie miedzi ogrzewanej na powietrzu, spalanie parafiny.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 135
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie