Przydatność 35%

Zadania z dynamiki - teksty

Autor:

1. Pociąg ruszył z miejsca ze średnim przyspieszeniem o wartości 0,5 m/s2. Jaką wartość prędkości będzie on miał po upływie 0,5min.?
2. Startując z równi pochyłej, na odcinku AB, kulka toczyła się ruchem jednostajnie przyspieszonym w czasie 3s z przyspieszeniem o wartości 4 m/s2, po czym toczyła się dalej ruchem jednostajnym, na odcinku BC, po równi poziomej na drodze 3,6 m. Ile wynosił całkowity czas ruchu kulki?
3. W której sekundzie od chwili startu droga przebyta przez ciało w ruchu jednostajnie przyspieszonym jest trzykrotnie większa od drogi przebytej w pierwszej sekundzie?
4. W której sekundzie od chwili startu droga przebyta przez ciało w ruchu jednostajnie przyspieszonym jest pięciokrotnie większa od drogi przebytej w pierwszej sekundzie?
5. Kulka stoczyła się z deski o długości 2m w czasie 4 s ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym. Ile wynosiła prędkość średnia i końcowa kulki?
6. Startujące z miejsca ciało, poruszając się ruchem jednostajnie przyspieszonym, po przebyciu drogi 25 cm uzyskało prędkość 10 cm/s. Ile czasu trwał ten ruch?
7. Pociąg, znajdując się w odległości 1,2 km od Wąchocka, zaczął hamować i po 2 min. zatrzymał się na tej stacji. Przyjmując, że w czasie hamowania poruszał się on ruchem jednostajnie zmiennym, określ prędkość pociągu przed rozpoczęciem hamowania.
8. Kula lecąca z prędkością 400 m/s uderza w ziemny nasyp i zagłębia się w nim na głębokość 40 cm. Ile wynosiło średnie przyspieszenie kuli wewnątrz nasypu? Oblicz czas zagłębiania się kuli w nasyp.
9. Do głębokiego pionowego szybu w odstępie 1s Jaś wrzucił dwa kamienie (już taki z niego zimny drań). Ile wynosi odległość pomiędzy kamieniami po czasie 3 s od momentu wrzucenia pierwszego kamienia? Jakim ruchem poruszają się one względem siebie?
10. Pociąg startujący ruchem jednostajnie przyspieszonym przebył w piątej sekundzie drogę równą 1,8 m. W jakim czasie pokona pierwsze 20 m drogi?

Pytanie 1: Jeden kilogram to:
A. 8 N
B. 98 N
C. 9,81 N
D. 1 N

Pytanie 2: Na kubek stojący na stole:
A. nie działa żadna siła
B. działa tylko siła równa ciężarowi kubka
C. działają siły równoważące się
D. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa

Pytanie 3: Waga laboratoryjna zawiera dźwignię:
A. dwustronną o równych ramionach
B. dwustronną o różnych ramionach
C. jednostronną
D. waga nie zawiera dźwigni

Pytanie 4: Mężczyzna podnosi leżącą poziomo długą deskę o ciężarze 50 kg za jeden z końców. Wartość siła, z jaką działa mężczyzna wynosi przy ziemi:
A. 50 kg
B. 25 kg
C. 100 kg
D. 15 kg

Pytanie 5: Do ciał plastycznych zaliczamy:
A. plastelinę
B. kredę
C. sprężynę D. papier

Pytanie 6: Jednostka 9,81 N to inaczej:
A. 1 kg
B. 100 g
C. 10 g
D. 5 kg

Pytanie 7: Siła ciężkości ma kierunek:
A. pionowy
B. poziomy
C. ku biegunom Ziemi
D. zawsze taki, jak rzucane ciało

Pytanie 8: Doświadczalne pokazanie działania siły to:
A. ściskanie sprężyny
B. poziomica
C. dynamometr
D. sprężyna

Pytanie 9: Siła działająca na ciało jest równa:
A. szybkości zmian prędkości tego ciała
B. szybkości zmian pędu tego ciała
C. przyspieszeniu ciała
D. ciężarowi ciała

Pytanie 10: Masa klocka o sile ciężkości 9,8 N wynosi:
A. 9,8 kg
B. 2 kg
C. 1 kg
D. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 126
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie