Przydatność 75%

Znaczenie rewolucji francuskiej

Autor: klyk

-olbrzymie straty w ludziach, sięgające kilkuset tysięcy ofiar;
-zniszczenie całych połaci kraju, licznych dóbr kultury i tradycyjnych wartości;
-zburzenie feudalnej monarchii absolutnej i stanowej struktury społeczeństwa opartej na przywilejach stanowych;
-wprowadzenie równości wszystkich obywateli wobec prawa;
-zniesienie przywilejów szlachty i osłabienie ekonomiczne dawnej wielkiej burżuazji;
-zachowanie większej części warstwy szlacheckiej, która zmuszona została do wzięcia współodpowiedzialności za państwo;
-zastąpienie starej burżuazji miejskiej, nową wywodzącą się z plebsu (nuworysze);
-zmiana kryteriów awansu społecznego (preferowanie zasłóg zamiast pochodzenia);
-pozwolenie części arystokracji na włączenie się do działąlności na rzecz republiki;
-usunięcie więzów feudalnych chłopów przyznając im prawo własności ziemi;
-awansowanie do statusu obywateli grupy bogatych chłopów, nabywców ziemi z dóbr narodowych;
-zagwarantowanie proletariatowi miejskiemu minimum egzystencji, prawo do pracy i opieki społecznej;
-utorowanie drogi do rozwoju kapitalizmu przez wprowadzenie zasady wolności gospodarczej i zniesienie ograniczeń w wykonywaniu rzemiosła, przemysłu i handlu;
-zagwarantowanie zasady poszanowania własności prywatnej;
-wykształcenie pojęcia narodu, świadomości obywatelskij i patriotyzmu;
-wprowadzenie zasady suwerenności narodu w miejsce dotychczasowej absolutnej zasady królewskiej;
-nadanie narodowego charakteru wojsku przez zapoczątkowanie powszechnej służby wojskowej;
-wywarcie wpływu na społeczeństwa innych państw europejskich stanowiąc zachętę, inspirację i wzór do naśladowania;
-spowodowanie wrzenia rewolucyjnego w innych krajach, ułatwiając Francji budowę imperium.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 234
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie