Przydatność 70%

Monarchia Karola Wielkiego

Autor: biala_dusza

KAROL WIELKI (742-814)- król Franków od 768 roku, cesarz rzymski od 800 roku, syn Pepina Małego z dynastii Karolingów. Powiększył terytorium na wschodzie i południu, umocnił jedność państwo politycznie i religijnie, uporządkował prawodawstwo, opiekun nauki i oświaty. Prowadził politykę ekspansji. Odniósł sukces w 33 wyprawach. Podbił:
Awarów- koczownicy- Węgry;
Sasów- kilkakrotnie- płn. Niemcy;
Longobardów;
Słowian- kilkakrotnie;
Arabów- przekroczył Pireneje.
Granice państwa (1 mln km2) rozciągały się od Oceanu Atlantyckiego, po Morze Północne. Na południu- Państwo Kościelne, na północy- Morze Północne, na wschodzie- Łaba i Soława, na zachodzie- Ebra.

Karol Wielki chciał zostać cesarzem. Początkowo chciał to osiągnąć żeniąc się z cesarzową bizantyjską Ireną. Nie zgodził się jednak na to papież Leon III, który obawiał się, że Rzym straci swą świetność na rzecz patriarchy bizantyjskiego. Niespodziewanie w roku 800, na Boże Narodzenie, Karol Wielki został koronowany na cesarza przez Leona III, po złożeniu mu przysięgi wierności. Karol otrzymał tytuł Augusta- cesarz cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego.

AKWIZGRAN- miasto w Niemczech, jeden z głównych ośrodków państwa Franków, miejsce koronacji królów niemieckich- na cesarzy koronowano w Reims.

Państwo Franków stało się wzorcem dla innych kultur. Tam wykształciły się wszystkie elementy feudalne:
zasada dziedziczenia,
koronacji (Reims),
nazwa stolica,
upowszechniły się urzędy dworskie: cześnik (w Polsce palatyn- zastępca władcy), stolnik, kanclerz,
podział administracyjny: ziemie ok.700 : hrabstwa ok. 300 : marchie- na pograniczach
podział kościelny: prowincje : diecezje : parafie
zakony : opactwa
system podatków,
pobieranie cła,
system monetarny (srebrny denar) 1funt = 240 sztuk denarów
12 denarów = solid
20 solidów = funt
prawo karne oparte na prawie salickim,
w miejsce krwawej zemsty wprowadzono system kar finansowych,
SZKOŁY:
o parafialna- przyklasztorna- uczono łaciny, czytania, pisania, rachunków, śpiewu kościelnego, podstaw praw wiary;
o 7 sztuk wyzwolonych- Facultas Artium: trivium (trójdroże)- dialektyka, gramatyka, retoryka; quadrivium (czterodroże)- muzyka, astronomia, arytmetyka, geometria;
o szkoły pałacowe;
kształt liter alfabetu łacińskiego- miniskuła karolińska,
król- od imienia Karol,
styl romański,
pierwsze rodzaje historiografii średniowiecznej:
o roczniki- suche fakty, annały;
o kroniki- komenatrze;
o żywoty świętych- pierwszy życiorys Karola Wielkiego, np. Einhard
MISSI DOMINICI- inspektorzy królewscy, urzędnicy,
KAPITULARZE- spisywali umowy pomiędzy królem a rycerstwem na polach marcowych (potem majowych);
nazwa Europa,
próba wody i żelaza (w XIII wieku zakazana przez papieża).


ROZPAD IMPERIUM KAROLA WIELKIEGO

Po śmierci Karola Wielkiego w 814 roku władzę przejął Ludwik I Pobożny. W 843 roku doszło do podpisania traktatu w VERDUN, na mocy którego cesarstwo podzielone zostało między trzech jego synów:
LOTARIUSZA (najstarszy)- otrzymał koronę, zwierzchnią władzę. Dostał ziemie płn. Włoch, wschodnią Burgundię do Morza Północnego. Była to część środkowa, pas ziemi pomiędzy królestwem wschodnio i Zachodniofrankońskim;
KAROLA ŁYSEGO- zachodnia część cesarstwa- od Rodanu, Mozy i Skaldy- królestwo Zachodniofrankońskie- ludność pochodzenia romańskiego;
LUDWIKA NIEMCA- część wschodnia cesarstwa- ziemie na wschód od Renu- królestwo Wschodniofrankońskie- ludność pochodzenia germańskiego;

Najszybciej rozpadło się królestwo Lotariusza, ponieważ:
położone było między ziemiami braci,
duże ambicje i silna władza możnowładców,
ziemie te zamieszkiwały różne plemiona,
ziemie miały nieregularny kształt.
W 870 roku w MERSEN rozpadło się cesarstwo Lotara, a jego ziemie podzielono między sąsiadów:
Ludwik Niemiec- północna część ziem Lotara, północna Lotaryngia;
Karol Łysy- południowa część ziem Lotara, wschodnia Burgundia;
Północne Włochy dały początek królestwu Italii, pod rządami przedstawicieli rodu Berengariuszy (Berengarów).

W roku 987 wygasł ród Karolingów na zachodzie (ostatni- Ludwik V Gnuśny). Po nich władzę przejął Hugo Kapet (ok. 941-996), który zapoczątkował dynastię KAPETYNGÓW. Między Loarą a Sekwaną powstała Francja.

Cesarstwo wschodnie przetrwało do 911 roku, gdy zmarł ostatni z przedstawicieli rodu Karolingów na wschodzie- Ludwik Dziecię. Wtedy na czele państwa stanął Rudolf z rodu LUDOLFINGÓW. Państwo rozpadło się na 7 księstewek, z których największe było księstwo SASKIE- jego władca Henryk I Ptasznik w 933 roku pokonał Węgrów nad USTRUTĄ.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 122
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie