Przydatność 50%

Warunki klimatyczne Pojezierza Pomorskiego i Pobrzeża Bałtyckiego

Autor: ANTONIO

Pobrzeże Bałtyckie tworzy pas szerokości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów wzdłuż południowych wybrzeży Bałtyku. Oprócz krajobrazów nadmorskich z ujściami rzek obejmuje przecięte siecią małych pradolin równiny morenowe położone poniżej 100 m n.p.m. z nielicznymi wzgórzami przekraczającymi tę wysokość. Większe wygięcia linii brzegowej tworzą Zatoka Pomorska z Zalewem Szczecińskim oraz Zatoka Gdańska z Zalewem Wiślanym. Pomiędzy tymi zatokami linia brzegowa jest wyrównana poprzez działalność fal. Pobrzeże Bałtyckie zajmuje 6 % powierzchni kraju i dzieli się na trzy makroregiony: Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Koszalińskie, Pobrzeże Gdańskie. W skład Pobrzeża Szczecińskiego, nazywanego często Niziną Szczecińską wchodzi: Równina Pyrzycko-Stargardzka, Dolina Odry i Zalew Szczeciński z wyspami Wolin i Uznam. Dominuje tu krajobraz nizinny z wysoczyznami morenowymi w okolicach Szczecina i na wyspie Wolin (do 150 m n.p.m.). Dla Pobrzeża Koszalińskiego charakterystyczne są piękne, szerokie plaże oraz ciągnące się wzdłuż wybrzeża liczne i płytkie jeziora przymorskie: Resko, Jamno, Bukowo, Kopań i Wicko, Łebsko czy Gardno. Pobrzeże Gdańskie natomiast charakteryzuje się piaszczystymi mierzejami (Helska, Wiślana) oraz akumulacyjną, depresyjną równiną delty Wisły (Żuławy Wiślane), pociętą licznymi kanałami; w okolicach Gdyni klinami wcinają się w Pobrzeże wysoczyzny, tworzące tzw. kępy (Pucka, Oksywska, Redłowska, Swarzewska), które opadają stromymi urwiskami (klify wysokości do 40-50 m) ku Morzu Bałtyckiemu.


Klimat Pobrzeża Bałtyckiego znajduje się pod wpływem morza, toteż cechują go łagodne zimy i niezbyt upalne lata. Charakter morski klimatu akcentują wiatry wiejące w 60% od morza lub wzdłuż linii brzegowej. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7-8 o C Roczny przebieg temperatury jest regularny na całym obszarze, nieco wyższe temperatury notuje się na Pobrzeżu Szczecińskim. Styczeń jest miesiącem najchłodniejszym ze średnią temperaturą powietrza od 0 oC do -2 oC . Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą powietrza 17-18 oC. Średnia roczna amplituda temperatury powietrza na cały m obszarze wynosi 19 oC.
Zachmurzenie oraz ściśle z nim związane usłonecznienie są elementami klimatu bezpośrednio kształtującymi Ziemi. Oba te elementy wpływają na aktywność biologiczną i psychiczną człowieka oraz podnoszą walory klimatyczne danego regionu z punktu widzenia klimatoterapii, turystyki i wypoczynku. Średnia liczba dni pogodnych tj. z zachmurzeniem poniżej 20 % na Pobrzeżu Bałtyckim wynosi od 30 dni na Pobrzeżu Koszalińskim do 45 dni na Pobrzeżu Szczecińskim i częściowo na Pobrzeżu Gdańskim oraz Koszalińskim. Liczba dni chmurnych, a więc ze średnim dobowym zachmurzeniem ogólnym nieba równym lub większym niż 80 % waha się od 120 do140 dni w roku. Wyjątkiem jest tu obszar w okolicach Świnoujścia gdzie notuje się około 106 dni pochmurnych w ciągu roku. Roczne sumy usłonecznienia na tym obszarze wahają się w granicach 1500-1600 godzin. W ciągu długich czerwcowych i lipcowych dni średnie usłonecznienie może wynieść nawet 9 godzin na dzień. Średni czas trwania lata termicznego to 60-70 dni, natomiast średni czas trwania zimy termicznej wynosi 50-80 dni.
Średnie opady roczne na obszarze Pobrzeża Bałtyckiego wynoszą od 550 do 700 mm. Większość opadów przypada na półrocze ciepłe 350-500 mm, najmniej opadów notuje się w półroczu zimowym 200-250 mm. Długość zalegania pokrywy śnieżnej zwiększa się z zachodu na wschód i wynosi odpowiednio od 40 do 70 dni.
W ciągu roku największy udział na tym obszarze mają wiatry z sektora zachodniego czyli, wiejące z kierunku NW, W i SW. Dość częste są wiatry wiejące z prędkością powyżej 10 m/s zdarzają się także wiejące z prędkością powyżej 25 m/s.
Średnia długość okresu wegetacyjnego to od 205 do 220 dni.


Pojezierze Pomorskie rozciąga się na wschód od doliny dolnej Odry. Z północy ograniczone jest pasem Pobrzeży z południa Kotliną Gorzowską i doliną Noteci a od wschodu doliną Wisły. Pojezierze Pomorskie zajmuje 12 % powierzchni kraju i dzieli się na makroregiony: Pojezierze Zachodniopomorskie, Pojezierze Wschodniopomorskie i Pojezierze Południowopomorskie. Zachodniopomorskie Pojezierze dzieli się na Pojezierza: Bytowskie, Drawskie, Ińskie, Choszczeńskie i Myśliborskie oraz Wysoczyzny: Polanowską i Łobeską. W skład Pojezierza Południowopomorskiego wschodzą następujące regiony: Równina Gorzowska, Pojezierze Dobiegniewskie, Pojezierze Drawskie, Pojezierze Wałeckie, Pojezierze Szczecineckie, Równina Wałecka, Dolina Gwdy, Równina Charzykowska, Pojezierze Krajeńskie, Dolina Brdy, Wysoczyzna Świecka i Bory Tucholskie. Pojezierze Wschodniopomorskie z najwyższym wzniesieniem w tym regionie w pasie moren czołowych tworzących Wzgórza Szymbarskie- Wieżycą 329 m n.p.m. dzieli się na trzy mezoregiony - Pojezierza: Kaszubskie, Starogardzkie i Iławskie.Cechą charakterystyczną tego obszaru jest występowanie krajobrazów młodoglacjalnych z dużą liczbą zagłębień bezodpływowych i jezior związanych z procesem zanikania lodu lodowcowego zagrzebanego w materiale morenowym lub lodowcowo-rzecznym, przy czym rozróżnia się pagórkowate wysoczyzny morenowe i równiny sandrowe.

Warunki klimatyczne obszaru cechuje przejściowość wynikająca z położenia geograficznego i wzajemnego oddziaływania mas powietrza polarno - kontynentalnego oraz w mniejszym stopniu - powietrza zwrotnikowego i arktycznego. Zmienność pogody jest tutaj ściśle uzależniona od zmian układów barycznych w ciągu roku. Latem wiatry wschodnie przynoszą pogodę upalną i suchą, zimą - mroźną i suchą. Wpływ Atlantyku daje latem ochłodzenie i zwiększoną ilość opadów atmosferycznych, a w okresie zimy ocieplenie, często z opadami.
Klimat Pojezierza Pomorskiego w stosunku do klimatu Pobrzeża Bałtyckiego odznacza się niższymi temperaturami powietrza zimą obniżającymi się ku wschodowi. Średnia roczna temperatura wynosi 7 oC na wschodzie regionu do 8 oC na zachodzie regionu. W styczniu średnia temperatura powietrza waha się w granicach od -3,5 oC na wschodzie do -1,5 oC na zachodzie obszaru, natomiast w lipcu wynosi od 17 oC do 18,5 oC. Średnia liczba dni upalnych i gorących na tym obszarze wynosi 15-30 dni, natomiast mroźnych i bardzo mroźnych od 20 do 45 dni. Gdy średnia temperatura dobowa spadnie poniżej 15 oC zaczyna się jesień, która na tym obszarze jak i na Pobrzeżu Bałtyckim trwa najdłużej w kraju. Czas jej trwania wynosi ponad 70 dni. Średnia roczna amplituda temperatury powietrza na obszarze Pojezierza Pomorskiego wynosi 20-22 oC.
Średnia liczba dni pogodnych na Pojezierzu Pomorskim jest zmienna i wynosi od 35 na Pojezierzu Południowopomorskim do 40 na zachodnich krańcach Pojezierza Zachodniopomorskiego. Liczba dni chmurnych waha się od 120 do 140 dni w ciągu roku. Roczne sumy usłonecznienia na tym obszarze wahają się w granicach 1450-1600 godzin.
Średni czas trwania lata termicznego to 50-90 dni, natomiast średni czas trwania zimy termicznej wynosi 50-100 dni.
Średnie opady roczne na obszarze Pojezierza Pomorskiego wynoszą od 500 mm do ponad 700 mm na wzniesieniach morenowych. Wiosna w tym regionie geograficznym tak jak i na Pobrzeżu Bałtyckim jest bardziej sucha niż jesień. Opady w półroczu letnim sięgają 350-500 mm, a w półroczu zimowym 200-250 mm. Długość zalegania pokrywy śnieżnej zwiększa się z zachodu na wschód i wynosi odpowiednio od 40 do 70 dni.
W ciągu roku największy udział na tym obszarze mają wiatry z sektora zachodniego czyli, wiejące z kierunku NW, W i SW.
Średnia długość okresu wegetacyjnego trwa od 200 do 225 dni.
Bibliografia:

1. Kondracki Jerzy, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwi Naukowe PWN, Warszawa 1998.
2. Encyklopedia Geograficzna Świata, Kraków 1997.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 142
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie