Przydatność 35%

Misje pokojowe z udziałem polskich żołnierzy

Autor: Ostry

MISJE POKOJOWE
Sumaryczny udział personelu ON (Wojsko Polskie oraz MSWIA (GROM i Policja)) w międzynarodowych misjach pokojowych (poza OBWE) w okresie 1953 - 1997 (stan na 15.03.1998) (*)
LP. Nazwa misji Kraje misji Okres trwania misji Ilosc zolnierzy w tym obserwatorow
1. NNSC KOREA 1953 - 1995 1 065 0
2. ICCS WIETNAM, LAOS, KAMBODZA 1954 - 1970 1 948 0
3. OTN NIGERIA 1968 - 1970 5 5
4. ICCS WIETNAM POLUDNIOWY 1973 - 1976 650 0
5. UNEF II EGIPT 1973 - 1979 11 699 0
6. UNDOF (Pollog) SYRIA - IZRAEL 1974 - 1993 3 662 0
7. UNIIMOG IRAK - IRAN 1988 - 1990 45 45
8. UNTAG NAMIBIA 1989 - 1990 373 20
9. OSGAP AFGANISTAN - PAKISTAN 1990 - 1991 2 2
10. UNGOMAP AFGANISTAN - PAKISTAN 1991 - 1993 1 1
11. PUSTYNNA BURZA ARABIA SAUDYJSKA 1990 - 1991 319 0
12. UNAMIC KAMBODZA 1991 - 1992 2 2
13. UNIKOM IRAK - KUWEJT 1991- 43 43
14. UNGCI IRAK 1991 - 59 59
15. MINURSO SAHARA ZACHODNIA 1991 - 17 17
16. UNSCOM IRAK 1992 - 5 5
17. UNIFIL LIBAN 1992 - 3 008 0
18. UNPROFOR/UNCRO/
UNPF b. JUGOSLAWIA 1992 - 1995 4 398 80
19. UNTAC/UNMLT KAMBODZA 1992 - 1994 1 254 18
20. UNOMIL LIBERIA 1993 - 1994 3 3
21. UNAMIR RWANDA 1993 - 1995 5 5
22. UNOMIG GRUZJA 1994 - 14 14
23. UNAVEM II/III ANGOLA 1995 - 1997 14 14
24. MONUA ANGOLA 1997 - 4 4
25. UNDOF (Polbatt) SYRIA - IZRAEL 1994 - 1 949 0
26. EU (Unia Europejska) b. JUGOSLAWIA 1994 - 1994 2 2
27. MNF HAITI 1994 - 1995 56 0
28. UNCPSG BOSNIA I HERCEGOWINA 1995 - 26 policj. 0
29. UNMOT TADZYKISTAN 1994 - 10 10
30. IFOR/SFOR BOSNIA I HERCEGOWINA 1996 - 1 387 0
31. UNTAES CHORWACJA
Wsch. Slavonia 1996- 1997 ponad 60
w tym GROM 10
32. UNPREDEP MACEDONIA 1995 - 6 6
33. UNMOP CHORWACJA
Plw. Prevlaka) 1996 - 3 3


OGOLEM 32 054 368
(*) Zrodlo: Oddzial Misji Miedzynarodowych DWSZ MON.
Obecnie Polska uczestniczy w nastepujących miedzynarodowych operacjach pokojowych:
I. Misje ONZ - stan na 30 wrzesnia 1997 (uklad wg kolejnosci rozpoczecia misji).
UNIFIL (UN Interim Force in Lebanon) - Tymczasowe Sily Zbrojne Narodow Zjednoczonych w Libanie. Istnieje od 1978 r. Miedzynarodowe sily pokojowe w poludniowym Libanie nadzorujące wycofanie wojsk izraelskich po ofensywie w 1978 r. Obecnie stabilizuja sytuacje w regionie. Polske reprezentuje: Batalion Logistyczny w sile 301 zolnierzy, Zgrupowanie Pododzialow Inzynieryjnych - 115 zolnierzy, Zgrupowanie Pododzialow Remontowych - 126 zolnierzy, Szpital Polowy - 63 osobowy personel, do Kwatery Glownej - 23 zolnierzy. Lacznie w tej misji sluzy 628 zonierzy i personelu cywilnego.
UNGCI (UN Guard Contingent in Iraq) - Policyjny Kontyngent Narodow Zjednoczonych w Iraku. Istnieje od 1991 r. Kontyngent miedzynarodowy - ochraniajacy mniejszosc kurdyjska w Iraku oraz dystrybucji pomocy humanitarnej dostarczanej Kurdom przez organizacje miedzynarodowe. Polski personel liczy 3 lekarzy + pielegniarki.
UNIKOM (UN Iraq Kuwait Observation Mission) - Misja obserwacyjna Narodow Zjednoczonych Irak- Kuwejt. Istnieje od 1991 r. Siły rozdzielająco-obserwacyjne odpowiedzialne za nadzór strefy zdemilitaryzowanej między Irakiem a Kuwejtem. Polski personel liczył 6 obserwatorów wojskowych.
MINURSO (UN Mission for Referendum in Western Sahara) - Misja Narodow Zjednoczonych na rzecz Referendum w Saharze Zachodniej. Istnieje od 1991 r. Misja w celu przeprowadzenia referendum w Zachodniej Saharze oraz nadzorowania powrotu repatriantów posiadających prawo do głosowania. Polski personel liczy 5 obserwatorów.
UNSCOM (UN Special Commission) - Specjalna Komisja Narodow Zjednoczonych ds. Kontroli Rozbrojenia Iraku. Istnieje od 1992 r. Nadzoruje realizacje zobowiazan Iraku nt. likwidacji broni chemicznych. Uczestniczy w niej 1 oficer WP.
UNOMIG (UN Observer Mission in Georgia) - Misja Obserwacyjna Narodow Zjednoczonych w Gruzji. Istnieje od 1993 r. Misja nadzoruje zawieszenie broni w Abchazji wspoldziala z silami pokojowymi WNP. Uczestniczy w niej 4 oficerow WP.
UNDOF (UN Disengagement Observer Force) - Sily Narodow Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgorzach Golan. Stacjonuja w strefie buforowej na Wzgorzach Golan, nadzoruja zawieszenie broni po ataku izraelskim na Syrie w 1974 r. Aktualny polski kontyngent - batalion piechoty (Polbatt) jest tam obecny od 1994 r. Stan ogolny 358 zolnierzy (Batalion - 328, Kwatera Glowna - 30.
UNIPTF (UN International Police Task Force) - Miedzynarodowe Sily Policyjne Narodow Zjednoczonych. Policyjna misja obserwacyjna w Bosni i Hercegowinie nadzorujaca wprowadzanie w zycie porozumienia pokojowego z Dayton pod katem przestrzegania praw człowieka. Istnieje od 1995 r. Udział Polski - 26 osob (MSWiA).
UNMOP (UN Mission of Observers in Prevlaka) - Misja Obserwacyjna Narodow Zjednoczonych w Prevlace (Chorwacja). Misja obserwacyjna nadzorujaca porozumienie serbsko-chorwackie w sprawie demilitaryzacji Półwyspu Prevlaka dominującego· nad Zatoka Kotorska, na wodach ktorej znajduje sie jedyny port wojenny FRJ. Udzial Polski -1 osoba.
UNMOT (UN Mission of Observers in Tajikistan) - Misja Obserwacyjna Narodow Zjednoczonych w Tadzykistanie. Istnieje od 1995 r. Sily obserwacyjne nadzorujace porozumienie o zaprzestaniu walk pomiedzy strona rzadowa a opozycją Tadzykistanu. Wspoldzialaja z silami pokojowymi WNP oraz misją obserwacvjną OBWE. Udzial Polski - 4 osoby.
UNPREDEP (UN Preventive Deployment Force) - Sily Prewencyjne Narodow Zjednoczonych w Macedonii. Sily rozlokowane z zamiarem powstrzymania eskalacji konfliktu w b. Jugoslawii. Istnieja od 1996 r. Udzial Polski - 2 osoby.
UNTAES (UN Transition Administration in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium) - Tymczasowa Administracja Narodow Zjednoczonych we Wschodniej Slawonii, Baranii i Zachodnim Sirmium. Istnieje od 1996 r. Misja z zadaniem pokojowej reintegracji regionu kontrolowanego przez Serbów z Republiką Chorwacji na podstawie porozumienia z 12.11.1995 r. Udzial Polski - 62 osoby (w tym -jednostka GROM).
II. Misje OBWE - stan na koniec sierpnia 1997 r.
Przedstawiciele Polski uczestniczyli w następujących misjach OBWE: Estonii - doradztwo w sprawie statusu etnicznych Rosjan; na Lotwie - identyczne zadania jak Estonii: w Macedonii - lagodzenie ewentualnych konfliktow; w Moldowie - ulatwianie wycofania rosyjskiej XIV Armii ; w Gruzji - mediacja miedzy wladzami Gruzji a Abchazami: Tadzykistan - mediacja miedzy wladzami o opozycja muzulmanska: Ukraina - mediacja sprawie kwestii Krymu: Rosja (Czeczenia) - dzialania na rzecz pojednania poprzez ulatwianie dostarczania pomocy humanitarnej oraz wspomaganie rozwoju instytucji demokratycznych: Bosni i Hercegowinie - przygotowanie wyborow: w Chorwacji - mediacja konfliktach z mniejszosciami - serbska i muzulmanska w Bosni i Hercegowinie - misje majace na celu wspieranie ombudsmanow, powolanych na mocy porozumienia waszyngtonskiego oraz przygotowanie wyborow: w Gorskim Karabachu - mediacja w konflikcie miedzy Ormianami a Azerami, misja jest sprawowana przez Osobistego Przedstawiciela Przewodniczacego OBWE ds. Rozwiazywania Konfliktu w Gorskim Karabachu.
W misjach OBWE bralo ogolem udzial 46 Polakow. zas w koncu sierpnia 1997 r. Na misjach przebywało 16 osob.
III. Inne misje - stan na 4 wrzesnia 1997 r.
NNSC (Neutral Nations Superwisory Commission in Korea) - Komisja Nadzorcza Panstw Neutralnych w Korei. Ustanowiona zostala w 1953 r. Polski personel liczy 2 oficerow. Formalnie Komisja istnieje jednak jej dzialalnosc jest zawieszona.
IFOR/SFOR (Implementation Forces/Stabilization Forces) - Sily Stabilizujace. Zorganizowane zostaly w 1995 r. przez NATO pod auspicjami ONZ. Ich zadaniem jest realizacja Porozumienia Pokojowego z Dayton na terenach Bosni i Hercegowiny. Aktualnie polski kontyngent sklada sie z batalionu w sile 441 zolnierzy oraz 48 zolnierzy wchodzacych w sklad innych jednostek SFOR. Laczny udzial Polski - 489 osob wojskowych i cywilow.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 128
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy