Przydatność 55%

"Pan Tadeusz" - obraz utraconej ojczyzny w Epilogu.

Autor: malleus3

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Obraz utraconej ojczyzny we fragmencie Epilogu Pana Tadeusza. Co z tego obrazu odnajdujesz w całym poemacie Mickiewicza?

OJCZYZNA - słowo to nadaje dziełom polskich romantyków szczególny wymiar. Wielcy poeci tej epoki, jak Mickiewicz, Słowacki czy Norwid, z ogromną czcią przywołują obraz Polski. Choć ich koncepcje wizji drogi do niepodległości w znacznym stopniu różniły się, nie mogli oni zapominać o tym, że ich rodacy czekają na moralne wsparcie.
Tenże filar polskiej liryki romantycznej nie poprzestawał jedynie na inspirowaniu ludności do poświęceń, rzadziej wytykając narodowi błędy, ale często sięgał do jego pragnień, wyobrażeń o Polsce wolnej od cierpień, a nawet przesyconej przyjazną atmosferą.
Najlepszym dowodem na tego rodzaju tezy jest utwór Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”.
W Epilogu, autor epopei najpełniej wyraża swój żal i smutek z powodu braku zjednoczenia oraz zawiści w łonie Wielkiej Emigracji. Rozgoryczenie, frustracja oraz nostalgia przenoszą jego myśli do „kraju lat dziecinnych”.
Retrospekcje Mickiewicza przywołują wyłącznie idylliczne obrazy. Ojczyzna jawi się tu jako kraina wiecznej szczęśliwości, niezmąconej bólem i cierpieniem. Ta naiwna, beztroska wizja „raju utraconego” tkwi nieprzerwanie w pamięci poety od czasów dzieciństwa. Wieszcz, w chwili zapomnienia, przebywa wśród najbliższych mu osób. Wyśniony wizerunek przyrody 1litewskiej oraz nienaganna moralność przyjaciół sprawiają, że może on poczuć się przez chwilę jak u siebie w domu. Te rozmyślania przynoszą Mickiewiczowi wielką ulgę, w ten sposób buduje on w marzeniach swój własny azyl, który „drzwi od Europy zamykał hałasów”.
Bez wątpienia wszystkie zabiegi użyte przez autora w Epilogu prowadzą do przedstawienia wyidealizowanego świata, który ma przynieść ukojenie cierpiącym rodakom w kraju.
Mimo, że Epilog niesie ze sobą wiele wartościowych przesłanek dotyczących ojczyzny i jej dziecięcych wyobrażeń, to nie należy zapominać o tym, że cały mickiewiczowski poemat opiera się na iluzyjnym postrzeganiu „ziemi ojców” przez największego z polskich romantyków.
Już od Księgi I Soplicowo - główne miejsce akcji, ukazywane jest jako oaza spokoju, żyjąca własnym rytmem, oddzielona od reszty świata. Mieszkańcy tej osobliwej osady egzystują w harmonii z naturą, rutynowo dbają o ład i porządek we dworze, wiernie przestrzegają polskich zwyczajów (pielęgnując zwłaszcza gościnność).
Abstrakcją wydają się też być relacje między bohaterami utworu - razem tworzą oni idealną wspólnotę, która wspiera się w kultywowaniu narodowej tradycji, obrzędów i obyczajów. Trudno doszukać się tu „czarnych charakterów”, wszelkie wady postaci są traktowane przez Mickiewicza z pobłażaniem, z dobrotliwym uśmiechem, przymrużeniem oka (wplatanie w 2wątki elementów humoru).
Bardzo ważną rolę w ukazaniu Soplicowa jako arkadii odgrywa również przyroda, która oprócz piękna, potrafi zaoferować człowiekowi swoją pomoc (burza). Natura chętnie współpracuje z soplicowską społecznością. Wieszcz podkreśla jej znaczenie poprzez mnogość lirycznych opisów (zwłaszcza personifikacje): drzewa biorą się za ręce, „słońce ma zdrowe oblicze gospodarza”, stawy wiodą ze sobą miłosne rozmowy.
Oprócz tego, na idealizację świata przedstawionego wpływają przemiany wewnętrzne bohaterów (Jacka Soplicy; Gerwazego; społeczności szlacheckiej, która walczy dla dobra wspólnego) oraz pomyślne zakończenie wszystkich wątków poematu (zmierzch waśni Sopliców i Horeszków, wkroczenie Legionów na Litwę). „Ku pokrzepieniu serc” autor epopei czasami odchodzi od realności zdarzeń (uwłaszczenie chłopów przez Tadeusza), z wiadomych względów nie wspomina także o klęsce Napoleona.
Aby uwydatnić wyjątkowość zdarzeń mających miejsce w osadzie, Mickiewicz uzupełnia utwór elementami baśni (np. magia koncertu Jankiela)
Kończąc należy stwierdzić, że Adam Mickiewicz stworzył wspaniały sen o Polsce, który dla współczesnych mu ludzi stanowił źródło oderwania od szarej, pełnej trwogi rzeczywistości.
Natomiast my sami, jako naród niepodległy możemy czerpać z mickieiwczowskich idei, stanowiąc o naszej tradycji i mentalności.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 39
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy