Przydatność 75%

Biografia Juliusza Słowackiego.

Autor: Koby

Słowacki Juliusz (1809-1849), polski poeta, dramatopisarz. Jeden z najwybitniejszych twórców romantycznych, nazywany - obok A. Mickiewicza i Z. Krasińskiego - "wieszczem".

W latach 1825-1828 studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim. W 1829 wyjechał do Warszawy i podjął pracę jako aplikant w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. W 1831 został zatrudniony w Biurze Dyplomatycznym Rządu Narodowego, wyjechał do Drezna, skąd udał się jako kurier dyplomatyczny do Londynu i Paryża, gdzie osiadł po zakończeniu misji.

W latach 1832-1836 przebywał w Genewie, co miało wpływ na jego twórczość, np. poemat miłosny "W Szwajcarii" (wydany w 1839). W roku 1836 odbył podróż do Włoch, skąd wyruszył do Grecji, Egiptu i Palestyny ("Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu", z lat 1836-1839, wydanie pośmiertne w całości w 1866). Dwa lata później powrócił do Paryża.

Debiutował anonimowo 1830 w Melitele powieścią poetycką "Hugo". W roku 1832 opublikował pierwszy i drógi tom "Poezji", gdzie znalazły się powieści poetyckie: "Żmija", "Jan Bielecki", "Hugo", 'Mnich", 'Arab", tragedie "Mindowe" oraz "Maria Stuart". Tom trzeci (1833) zawierał m.in.: powieść poetycką "Lambro", poemat "Godzina myśli" oraz liryki pisane w czasie powstania listopadowego.

Do wielkich dramatów Słowackiego zaliczają się: "Kordian" (1834), "Horsztyński" (1835), "Balladyna" (1839), "Fantazy" (wydany 1866), "Mazepa i Lilla Weneda" (1840), "Ksiądz Marek" (1843), "Sen srebrny Salomei" (1844), "Zawisza Czarny" (1844-1845), "Samuel Zborowski" (1845).

Poglądy filozoficzne, formułowane szczególnie w ostatnich latach życia pod wpływem myśli A. Towiańskiego, wyraził Słowacki m.in. w traktacie poetyckim "Genezis z Ducha" (1844). Rozwinął tzw. doktrynę genezyjską, wyjaśniającą sens świata za pomocą argumentów zaczerpniętych z różnych gałęzi nauki. Słowacki tłumaczył klęski i cierpienia Polski jako szczególny rodzaj doświadczenia skłaniającego naród do wielkiego wysiłku duchowego na drodze ku samodoskonaleniu.

Słowacki był wielkim nowatorem i znakomitym artystą słowa. Niezupełnie rozumiany przez współczesnych, stawał się nieraz celem ostrych ataków.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 106
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie