Przydatność 80%

Problemy moralne współczesnego społeczeństwa - notatka z lekcji.

Autor: martaax

1.Aborcja (zabieg przerwania ciąży) jest przedmiotem najpoważniejszych sporów etycznych współczesnego świata. Aborcja to przerwanie ciązy w sposób chirurgiczny lub farmakologiczny. W Polsce dopuszcza się możliwość wykonania aboorcji jedynie w szpitalu na pisemna prośbę kobiety gdy:
- ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki
- zdiagnozowano cięzkie upośledzenie płodu
- ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego np. gwałtu
Przeprowadzenie aborcji jest zabronione w momencie gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego zycia poza organizmem matki. Kodeks karny przewiduje odpowiedzialnośc karną za naruszenie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerwania ciąży.

2.Eutanazja- to skrócenie życia człowiekowi ciężko choremu, cierpiącemu, który niema szans na wyzdrowienie i prosi o przyspieszenie śmierci. Taką decyzje może też podjąć w imieniu nieprzytomnie chorego jego rodzina lub lekarz. W polskim prawie eutanazja jest zabroniona, natomiast dopuszcza ją prawo holenderskie. Jej zwolennicy uważają, że człowiek jst wolny i może decydować również o swojej śmierci. Przeciwnicy wysuwają argumenty religijne i moralne.

3.Prawa jednostki – prawa chronione przez system prawny i normy etyczne danego kraju.
Gwarantowane sa w ramach miedzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, na który składają się ratufikowane przez państwa konwencje (np. międzynarodowe pakty prawe człowieka) oraz organizacje międzynarodowe np. ONZ i organizacje pozarządowe np. Amnesty International. O przestrzeganiu praw człowieka w dnym kraju decyduje nie tylko system prawny ale przede wszystkim system norm etycznych.

4.Etyczny aspekt ochrony środowiska – stosunek człowieka do natury miarą ochrony środowiska. Środowisko naturalne chronią umowy i konwencje międzynarodowe oraz właściwe przepisy prawa lokalnego. Zwolennicy postawy ekologicznej opowiadają się za traktowaniem środowiska naturalnego jako harmonijnej całości.

5.Prawa zwierząt- to bardzo istotny problem etyczny współczesnej cywilizacji. Najczęściej są łamane w następujących kategoriach:
- warunki hodowli, transportu i uboju zwierząt
- wykorzystywanie zwierząt do eksperymentów medycznych
- wykorzystywanie zwierząt do testowania kosmetyków i innych produktów
- polowania, hodowli, oraz tresury w celach rozrywkowych
- znęcanie się nad zwierzętami
Obrońcy zwierząt są przekonani że miarą człowieczeństwa jest właśnie nasz stosunek dozwierząt.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 224
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie