Przydatność 65%

Czasowniki nieregularne: w formie tabelki

Autor: skowron_89