Przydatność 55%

Osiągnięcia II Rzeczpospolitej w dziedzictwie sztuki i kultury.

Autor: rockstar

Odzyskanie niepodległości przez Polskę i zmienione warunki polityczne wpłynęły na rozwój kultury i artystyczne odzwierciedlenie w sztuce.
W czasach niewoli czynnikiem integracyjnym naród w sensie kulturalnym i politycznym była literatura i sztuka. Podtrzymywała w narodzie wiarę na lepszą przyszłość, wskazywała drogę ku wolności.
W malarstwie historyczno-patriotycznym szczególnie eksponowane miejsce zajmowały przedstawienia symboliczne, których tematem były: klęska Polski, nadzieje na odzyskanie niepodległości.
W II Rzeczpospolitej symbolami czesto wystepującymi w sztuce jest biały orzeł, który wzbija sie do lotu, Polonia wychodzi z grobu i rozrywa pęta lub jako bohater Józef Piłsudski i legioniści.
W czasach II Rzeczpospolitej popularne stały sie środki przekazu, które docierały w do dużej liczby odbiorców: kartki pocztowe, ryciny w czasopiśmie i plakat.W sztuce II Rzeczpospolitej pojawiły się prace eksponujace wątek Polski zmartwychwstałej. Motyw Polonia Rediviva włączano do apoteozy marszałka Piłsudskiego. Istniało także zapotrzebowanie na malarstwo historyczno-patriotyczne. Ten rodzaj sztuki cieszył się niesłabnącym powodzeniem obrazów Jana Styki i Kossaków.

Ziemiaństwo polskie w pierwszych latach II Rzeczpospolitej było w trudnym położeniu. Zrujnowane przez I wojne światową i przez wojne polsko-radziecką w 1920 roku nie było w stanie odegrac decydujacej roli politycznej, a tym samym nie stanowiło podstawy poczynań budowlanych.
Architektura, króra powstawała na zamówienie ziemiaństwa była architekturą tradycyjną nawiązujacą do przeszłości, głównie do baroku i klasycyzmu. Architekci projektujący pałace i dwory czasami odwoływali sie do tradycji średniowieczno - zamkowej.
W dziejach polskiej architektury tego okresu znajdziemy słynny m.in. talent Jana Koszczyca – Witkiewicza.
Zmiany demograficzne, które nastapiły po 1918 roku /zmniejszenie sie liczby ludności niemieckiej i wzrost liczby ludności katolickiej, polskiej/ zmuszały do znacznego powiększania liczby swiątyń na terenie miast i prowincji.
Kultura w II Rzeczpospolitej miała charakter masowy związany z poziomem intelektualnym i estetycznym szerokich mas społeczeństwa.
Drewniane kościoły zastępować zaczęto murowanymi nawiązującymi do baroku.
Zmieniała się także w tym okresie architektura miejska. Zaczęto budować szpitale, banki, budynki uniwesyteckie, hotele.
Szczególnym rodzajem sztuki w okresie II Rzeczpospolitej była sztuka ogrodowa. Powstawały parki miejskie, tarasy spacerowe, eksponowane tereny leśne i zieleń osiedlowa.
Nowoczesnemu rozwojowi w tym czasie uległ takze ruch turystyczny, który propagował wyprawy za miasto, zwiedzanie i poznawanie okolicy.
W odrodzonej Rzeczpospolitej Towarzystwo Turystyczne pełniło funkcje wychowawcze i naukowe. Strategia prezentacji walorów ziemi ojczystej miała zapewnić nowe spojrzenie na dziedzictwo historyczne i kulturowe. Na tle przyrody wybijać się miała wysoka kultura miast polskich a w nich przepych Kaplicy Zygmuntowskiej, Pałacu w Łazienkach i w Wilanowie, Ratusz Poznański , kościół św. Anny w Wilnie.

Ta turystyczno- krajoznawcza historia sztuki miała być ambicją młodego państwa i terenem wycieczkowym turysty zagranicznego.

W II Rzeczpospolitej także literatura miała swoje osiągniecia i w niej miały odźwięk najważniejsze wydarzenia tego okresu. Mimo nie sprzyjającej atmosfery polityczno moralnej, mimo trudnych warunków w jakich pracowali wówczas ludzie pióra, literatura polska rozwijała sie bardzo dynamicznie.
Powstało wtedy niejedno arcydzieło. Był to bujny rozkwit powieści psychologicznej, powieści epickiej. Pojawiać zaczęły się utwory o mocno zarysowanej problematyce polityczno - społecznej w której do głosu dochodziły masy chłopskie i robotnicze.
Była także grupa poetów tzw. awangardowch, którzy nie pozostali obojętni wobec rzeczywistości. Reagowali na nią w swych wierszach, poematach, opowiadaniach i powieściach. Do wielkich talentów tego okresu należeli Stefan Żeromski, Maria Dąbrowska, Władysław Reymont, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Antoni Słonimski.

Pozytywny rozwój literatury i zycia kulturalnego przerwała wojna.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 82
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie