Przydatność 70%

Fazy rozwoju demograficznego.

Autor: Asik*Rybnik

Faza I - jest charakterystyczna dla ludności żyjącej na bardzo niskim poziomie rozwoju gospodarczego: obecnie występuje tylko w nielicznych populacjach (np. wśród tubylców na Andamanach)
Faza II - charakteryzuje się zmniejszeniem liczby zgonów na co mają wpływ osiągnięcia medycyny, i większy zasięg służby zdrowia. Schyłek tej fazy odpowiada eksplozji demograficznej i obecnie występuje w Nigrze.
Faza III - na początku tej fazy przyrost naturalny osiąga najwyższy poziom, następnie nieco się obniża. Obecnie występuje np. w Nigerii.
Faza IV - liczba zgonów jest mała co wynika z poziomu wiedzy medycznej, oddziaływania służby zdrowia i struktury wieku ludności. Występuje obecnie w krajach rozwiniętych gospodarczo.
Faza V - wśród niektórych społeczeństw poziom urodzeń zbliża się do poziomu umieralności, a nawet liczba urodzeń może być mniejsza od liczby zgonów: wówczas przyrost naturalny jest ujemny i następuje zmniejszenie ludności czyli tz. regres gospodarczy


FAZA WSPÓŁCZYNNIK URODZEŃ WSPÓŁCZYNNIK ZGONÓW PRZYROST NATURALNY LICZBA DZIECI W RODZINIE ŚREDNIA DŁ. ŻYCIA WIEK SPOŁECZEŃSTWA
I b. wysoki b. wysoki b. mały b. duża powyżej 6 20-45 młode
II b. wysoki średni b. duży b duża (4-6) 45-60 młode
III wysoki niski duży duża (3-4) 55-65 starzejące się
IV niski niski mały średnia (do 3) powyżej 65 stare i starzejące się
V b. niski b. niski ujemny mała (poniżej 2) powyżej 65 stare


Społeczeństwem młodym nazywamy społeczeństwo o dużym %-wym udziale dzieci i młodzieży w strukturze wieku.
Społeczeństwo starzejące się nazywamy społeczeństwo w którym jest przewaga ludzi starych. Społeczeństwo znajdujące się w IV fazie rozwoju demograficznego, w których przyrost naturalny jest b. niski lub ujemny, charakteryzuje się dużym i powiększającym się udziałem ludzi w wieku starszym oraz małym i zmniejszającym się udziałem dzieci i młodzieży.

PRZYCZYNY WYSOKIEGO PRZYROSTU LICZBY LUDNOŚCI W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ:
Duża liczba kobiet w wieku rozrodczym
Duży współczynnik dzietności
Wielodzietny model rodziny, podtrzymywany tradycją, religią
Rozwój medycyny, higieny społecznej
Zmniejszenie umieralności niemowląt

PRZYCZYNY NIEWIELKIEGO ORAZ UJEMNEGO PRZYROSTU NATURALNEGO W KRAJACH WYSOKO ROZWINIĘTYCH;
Mały współczynnik dzietności
Spadek urodzeń w wyniku starzenia się społeczeństwa
Wydłużanie okresu nauki
Zmniejszenie liczby zawieranych małżeństw
Konsumpcyjny styl życia
Pogoń za karierą

DZIETNOŚĆ
Dzietność kobiet w krajach rozwijających się jest bardzo duża. W wielu krajach Trzeciego Świata kobiety maja 6-7 dzieci, gdyż zamożność i bezpieczeństwo socjalne zależy od pracy licznej rodziny, a wielodzietny model rodziny jest wpisany w kulturę, tradycję wielu społeczeństw.
W krajach rozwiniętych dzietność zmniejsza się znacznie szybciej niż w krajach rozwijających się. Wynika to przede wszystkim z wygodnego stylu życia, chęci zrobienia kariery, zajęcie określonej pozycji zawodowej.

Wskaźnik feminizacji to liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn.
W krajach słabo rozwiniętych wsk. feminizacji jest zdecydowanie niższy niż w krajach gospodarczo rozwiniętych. Mniejszy udział kobiet w krajach słabiej rozwiniętych związany jest z wyższą umieralnością kobiet spowodowaną wczesnym wychodzeniem za mąż, wczesnymi i licznymi porodami, złymi warunkami higienicznymi, ciężką pracą. Wraz ze wzrostem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym dł. życia kobiet wydłuża się , długość życia mężczyzn wydłuża się również lecz znacznie wolniej.
W krajach dotkniętych skutkami krwawych wojen wsk. feminizacji jest większy. Największa przewaga liczby kobiet nad mężczyznami występuje na Ukrainie. Duza umieralność mężczyzn w niektórych krajach jest spowodowana niskim poziomem opieki medycznej, dużą ilością wypadków przy pracy: w górnictwie, hutnictwie, wojsku, mniejszą odpornością psychiczną mężczyzn, niehigieniczny tryb życia (alkoholizm), większa podatność na choroby cywilizacyjne (choroby serca, ukł. krążenia). Przewaga liczby kobiet nad mężczyznami występuje prawie zawsze w miastach , co jest spowodowane migracją kobiet do miast, gdzie w związku z rozwojem usług łatwiej znajdują zatrudnienie.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 118
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie