Przydatność 75%

172 przyslowia niemieckie + tlumaczenie!

Autor: barbarab

1. Absicht ist die Seele der Tat - Cel uświęca środki.
2. Alle guten Dinge sind drei. – Do trzech razy sztuka.
3. Alle Wege fhren nach Rom. - Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
4. Allen Leuten recht getan ist eine Kunst- Wszystkim ludziom dogodzić jest sztuką.
5. Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst die niemand kann - Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodzil.
6. Aller Anfang ist schwer. - Każdy początek jest trudny.
7. Alles braucht seine Zeit. - Wszystko w swoim czasie.
8. Allzuviel ist ungesund. - Co za dużo, to nie zdrowo.
9. Alte liebe rostet nicht- Stara miłość nie rdzewieje
10. Am Morgen erkennt man den Tag. - Jaki ranek, taki dzionek.
11. An seinem Umgang erkennt man den Menschen - Poznasz człowieka po jego towarzystwie.
12. Andere Lnder, andere Sitten. - Co kraj, to obyczaj.
13. Arbeit adelt. - Praca uszlachetnia.
14. Arbeit schndet nicht - Żadna praca nie hańbi.
15. Arm oder Reich, der Tod macht alle gleich. - Bogaci czy biedni, przed Bogiem wszyscy są równi.
16. Auf Regen folgt Sonnenschein. - Po deszczu świeci słońce.
17. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben - Co się odwlecze, to nie uciecze.
18. Auge um Auge, Zahn um Zahn - Oko za oko, ząb za ząb.
19. Aus dem Augen, aus dem Sinn. – Co z oczu to z serca (myśli).
20. Aus den Augen, aus dem Sinn. - Co z oczu, to z serca.
21. Ausnahmen besttigen die Regel - Wyjątek potwierdza regułę.
22. Besser einen Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach. - Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu.
23. Besser spt als nie. Lepiej późno niż wcale.
24. Borgen macht sorgen. – Dobry zwyczaj nie pożyczaj.
25. Da ist guter Rat teuer - Twardy orzech do zgryzienia.
26. Daheim ist daheim - W domu najlepiej.
27. Das Ei will klger sein als die Henne - Jajko mądrzejsze od kury.
28. Das Glck kommt ber die Nacht - Szczęśćie przychodzi nocą.
29. Das Lge hat kurze Beine. – Kłamstwo ma krótkie nogi.
30. Dem Glcklichen schlagt keine Stunde. – Szczęśliwi czasu nie liczą.
31. Dem Mutigen gehrt die Welt - Do odważnych świat należy.
32. Den Freund erkennt man in der Not. – Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
33. Den Kopf in den Sand stecken - Chowaæ głowę w piasek.
34. Den Letzten beien die Hunde. – Ostatnich gryzą psy.
35. Den Teufel an die Wand machen - Wywoływać wilka z lasu.
36. Der Apfel fllt nicht weit vom Stamm. - Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
37. Der Appetit kommt beim Essen - Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
38. Der dummste Bauer hat die groBten Kartofeln. – Najgłupszy rolnik ma największe ziemniaki.
39. Der heute lacht, wird morgen weinen. - Kto się dziś śmieje, jutro będzie płakał.
40. Der ist ein Narr, der arm lebt, um reich zu sterben - Głupi jest ten, kto żyje w biedzie, by umrzeć jako człowiek bogaty.
41. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. – Dopóty dzban wodę nosi dopóki ucho mu się nie urwie.
42. Der lebt nicht, der nur sich selber lebt. - Kto żyje tylko dla siebie, ten nie żyje.
43. Der Mensch ist des Menschen Wolf - Człowiek człowiekowi wilkiem.
44. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein - Nie samym chlebem człowiek żyje.
45. Der Munde redet, wovon das Herz voll ist. - Czego serce pełne, tym usta płyną.
46. Der Neid ist die schlimmste Krankheit - Zazdrość, to najgorsza choroba.
47. Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterland. - Nikt nie jest u siebie prorokiem.
48. Der Schein trgt- Pozory mylą.
49. Der Schler bertritt den Meister - Uczeń prześciga mistrza.
50. Der Zorn ist ein schlechter Ratgeber. - Gniew jest złym doradcą.
51. Der Zweck heiligt die Mittel. - Cel uświęca środki.
52. Die Geschmacker sind verschieden. – Gusta są różne.
53. Die Katze man soll nicht im Sack kaufen. – Nie kupuj kota w worku.
54. Die Liebe geht durch den Magen. - Przez żołądek do serca.
55. Die Nacht bringt den Rat - Noc przynosi radę.
56. Die Narren schwatzen viel, die Klugen schweigen still - Głupi wiele mówi, mądry milczy.
57. Die Natur lt sich nicht ndern - Naturę trudno odmienić.
58. Die Rechnung ohne den Wirt machen - Dzielić skórę na niedźwiedziu.
59. Die Wahrheit liegt in der Mitte.- Prawda leży po środku.
60. Doppelt gibt, schnell gibt. - Kto szybko daje, dwa razy daje.
61. Durch Fehler kann man lernen. Durch Schaden wird man klug. - Na własnych błędach się człowiek uczy.
62. Durch Schaden wird man klug - Mądry Polak po szkodzie.
63. Eile mit Weile. – Śpiesz się powoli.
64. Ein bses Maul ist schrfer als ein Schwert - Zła gęba ostrzejsza od miecza.
65. Ein Esel schimpft den anderen Langohr - Przyganiać kocioł garnkowi, a sam smoli.
66. Ein jeder Mann ist Kaiser auf seinem Land. - Na zagrodzie równy szlachic wojewodzie.
67. Ein Unglck kommt selten allein - Nieszczęścia zwykle chodzą parami.
68. Eine Hand wscht die andere - Ręka rękę myje.
69. Einem geschenkten Gaul schaut/ schaut man nicht ins Maul - Darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby.
70. Einen Schwalbe macht noch keinen Frhling. - Jedna jaskółka nie czyni wiosny.
71. Einmal ist keinmal. – Jeden raz to żaden raz.
72. Ende gut, alles gut - Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
73. Erst besinn’s dann beginn’s. – Najpierw pojąć potem zaczynać.
74. Es gibt kein Haus ohne eine Maus. - Nie ma domu bez myszy.
75. Es ist nicht alles Gold, was glnzt - Nie wszystko złoto, co się świeci.
76. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen - Nikt się mistrzem nie urodził.
77. Es sind nicht in allen Muscheln Perlen, aber man mu sie alle durchsuchen - Do każdej muszli zajrzeć trzeba, a nie w każdej siedzi perła.
78. Fr morgen soll man nicht sorgen - Nie myśl o jutrze.
79. Gelegenheit macht Diebe. – Okazja czyni złodzieja.
80. Gleich und gleich gesellt sich gern - Swój ciągnie do swego.
81. Gott gibt, Gott nimmt. - Bóg daje, Bóg zabiera.
82. Heie Bitte, kalter Dank. – Gorąca prośba, zimne podziękowanie.
83. Hoffen und Harren macht manchen zum Narren - Nadzieja jest matką głupich.
84. Hunde, die bellen beien nicht - Pies, który dużo szczeka nie gryzie.
85. Hunger ist der beste Koch. – Głód to najlepszy kucharz.
86. In der Krze liegt die Wrze. - Mało słów, a dużo treści.
87. In der Nacht frit der Teufel Fliegen - Na bezrybiu i rak ryba.
88. In der Not frisst der Teufel fliegen- W potrzebie diabeł muchy żre.
89. Irren ist menschlich - Błądzenie jest rzeczą ludzką.
90. Je mehr der Mensch wei, je mehr will er wissen - Im więcej człowiek wie, tym więcej chce wiedzieć.
91. Jede Medaille hat zwei Seiten - Każdy metal ma dwie strony.
92. Jeder Hans findet seine Grete. - Swój swego znajdzie.
93. Jeder ist seines Gluckes Schmeid. – Każdy jest kowalem własnego losu.
94. Jeder lebt nach seiner Art. - Każdy żyje po swojemu.
95. Jeder soll sich an die eigene Nase fassen - Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy.
96. Jung gewohnt, alt getan. - Czego siê Jaœ nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.
97. Keine Flamme ohne Rauch, kein Rauch ohne Feuer. - Nie ma ognia bez dymu, nie ma dymu bez ognia.
98. Keine Flamme ohne Rauch. – Nie ma dymu bez ognia.
99. Keine Nachricht, gute Nachricht. - Brak wiadomości, to dobra wiadomość.
100. Keine Rose ohne Dornen- Nie ma róży bez kolców.
101. Kleider machen Leute. - Jak cię widzą, tak cię piszą.
102. Kommt Zeit, kommt Rat - Jak przyjdzie pora, znajdzie się rada.
103. Lachen ist gesund- Śmiech to zdrowie.
104. Lebe, als solltest du morgen sterben, und arbeite, als solltest du ewig leben. - Tak rób, jakbyś miał wiecznie żyć, a żyj tak, jakbyś miał jutro umrzeć.
105. Leben und leben lassen. - żyj i pozwól żyć.
106. Liebe deinen Nchsten - Kochaj bliźniego, jak siebie samego.
107. Liebe macht blind. – Miłość czyni ślepym.
108. Male den Teufel nicht an die Wand. - Nie strasz diabłem.
109. Man ndert sich oft und bessert sich selten. - Człowiek często się zmienia, lecz rzadko na lepsze.
110. Man braucht nicht das ganze Meer auszutrinken, um zu wissen, da das Wasser salzig ist - Nie musisz wypić całego morza, aby się przekonać, że woda, która w nim płynie, jest słona.
111. Man darf nicht alles fr bare Mnze nehmen - Nie trzeba wszytskiego przyjmować za dobrą monetę.
112. Man lernt nie aus- Człowiek nigdy nie nauczy się wszystkiego.
113. Man mu auf das Beste hoffen und das Bse erwarten. - Wierz w najlepsze, a oczekuj najgorsze.
114. Man mu das Leben eben nehmen, wie das Leben eben ist. - Bierz życie takim jakie ono jest.
115. Man mu dreimal messen, ehe man einmal schneidet - Dziesięć razy mierz, a raz tnij.
116. Man soll das Eisen schmieden, solange es hei ist. - Kuj żelazo, póki gorące.
117. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben- Nie chwal dnia przed zachodem słońca.
118. Mit Speck fangt man Mause. – Myszy łapie się na boczek.
119. Morgenstunde hat Gold im Munde. - Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
120. Narren haben gut Glck - Głupi ma zawsze szczęście.
121. Neue Besen kehren gut - Nowa miotła dobrze zmiata.
122. Not macht erfinderlich- Potrzeba czyni wynalazki.
123. Ohne Arbeit kein Erfolg - Bez pracy nie ma kołaczy.
124. Ohne Flei kein Preis - Bez pracy nie ma kołaczy.
125. Reden ist Silber, schweigen ist Gold- Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
126. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut - Nie od razu Kraków zbudowano.
127. Scherben bringen Glck. - Skorupy przynoszą szczęście.
128. Schmutzige Wsche soll man zu Hause waschen. - Brudy pierze się w domu.
129. Sie passen zueinander wie zwei alte Latschen. - Podobni, jak dwie krople wody.
130. Steter Tropfen hahlt den Stern- Kropla drąży skały.
131. Stille Wasser sind tief - Cicha woda brzegi rwie.
132. berall ist es schon aber am schonsten ist es zu Hause- Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej.
133. bung macht den Meister - Praktyka czyni mistrza.
134. Verbotene Speise schmeckt am besten. - Zakazane owoce smakują najlepiej.
135. Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen - Co masz zrobić jutro, zrób dziś.
136. Verstand ist das beste Kapital. - Rozum, to najlepszy kapitał.
137. Viel im Munde, wenig in der Tat - Mocny w gębie, ale nie w czynach.
138. Viele Kche verderben den Brei - Gdzie kucharek sześć, tam nie ma, co jeść.
139. Viele zum Rat, wenige zur Tat- Wielu do radzenia niewielu do czynu.
140. Vogel die am Morgen singen, fangt am Abend die Katze. – Ptaki które rano śpiewają wieczorem złapie kot.
141. Vorsicht ist die Mutter der Weisheit - Ostrożności nigdy za wiele.
142. Was der Mensch st, das wird er ernten - Jak kto pracował, tak będzie żniwował.
143. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fug auch keinen ander zu. – Nie czyń drugiemu tego co tobie nie miłe.
144. Was einer mu, das tut er mit Verdru - Co z musu, to z przykrością.
145. Was Hanschen nicht lernt, lernt Hans niemehr. – Czego się Jasio nie nauczy tego Jan nie będzie umiał.
146. Was ich nicht wei, macht mich nicht heiB. – Jeśli czegoś nie wiesz to nie rozmawiaj na ten temat.
147. Was sich liebt, das neckt sich - Kto się lubi, ten się czubi.
148. Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Muse auf dem Tisch. - Kiedy kota nie ma w domu, myszy tańcują.
149. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. - Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
150. Wer A sagt, muss auch B sagen. - Kto powie A, musi powiedzieć B.
151. Wer am Morgen lacht, weint am Abend - Kto się rano śmieje, ten popołudniu płacze.
152. Wer anderen eine Grube grbt, fllt selbst hinein. - Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.
153. Wer ernten will, muss saen. – Kto chce zbierać plony musi siać.
154. Wer Minuten spart, gewinnt die Stunden - Kto oszczędza minuty, zyskuje godziny.
155. Wer neidet, leidet - Kto zazdrości, ten cierpi.
156. Wer nicht hren will, mu fhlen. - Kto nie chce słuchać, musi cierpieć.
157. Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang - Kto nie kocha pieśni, wina i kobiety, jest całe życie głupcem, niestety.
158. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. – Do odważnych świat należy.
159. Wer Sorgen hat hat auch Likr. – Kto ma troski ma też Likier. (Kto ma pszczoły ma też miód.)
160. Wer sucht der findet. Kto szuka ten znajduje.
161. Wer wind sat wird Sturm ernten- Kto sieje wiatr zbiera burzę.
162. Wie der Meister, so der Lehrjunge - Jaki mistrz, takim i uczeń się staje.
163. Wie die Arbeit, so der Lohn - Jaka praca, taka płaca.
164. Wie die Faust aufs Auge passen - Pasować jak pięść do nosa.
165. Wie die Mutter, so die Tochter - Jaka matka, taka córka.
166. Wie du mir, so ich dir - Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
167. Wie gewonnen, so zerronnen - łatwo przyszło, łatwo poszło.
168. Wie man sich bettet, so schlft/ liegt man - Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.
169. Wissen ist Macht. - Wiedza to potęga.
170. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg - Gdzie chęć, tam i droga.
171. Wo gehobelt wird, da fallen Spane. – Gdzie się drwa rąbie tam wióry lecą.
172. Wo kein Klager ist , ist auch kein Richter. – Gdzie nie ma adwokata nie ma też sędziego.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 587
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie