Przydatność 55%

Morza i oceany

Autor: WojtekWszystkie wody morskie tworzą wszechocean, zwany także oceanem Światowym. Jego obszar wynosi 361 mln. km2 , co stanowi 71% powierzchni Ziemi. Przeciętna głębokość wynosi 3800 m. Obszar ten dzielą kontynenty lub granice umowne na trzy oceany: Atlantycki, Spokojny i Indyjski.

Wody wszechoceanu stanowią 94% objętości całej hydrosfery.Morza ze względu na ich położenie dzieli się na:

- przybrzeżne - oddzielone od oceanu łańcuchami wysp lub półwyspem, np. Morze

Ochockie, Japońskie

- otwarte – szeroko łączące się z oceanem, np. Morze Północne

- miedzywyspowe – oddzielone od oceanu archipelagami, np. Morze Jawajskie

- śródziemne międzykontynentalne – leżące pomiędzy kontynentami, np. Morze Śródziemne

- śródziemne wewnątrzkontynentalne – łączące się z oceanem przez cieśniny i leżące w obrębie jednego kontynentu, np. Morze BałtyckieWłaściwości wody morskiej:

- zasolenie wynosi średnio 35 promila. W otwartym oceanie waha się ono od 32 do 38 promili. Największe zasolenia zanotowano w Morzu Czerwonym – 43 promile, najmniejsze w Bałtyku – 4 promile. Zasolenie zwiększa się na skutek parowania wody i formowania się lodu, a zmniejsza na skutek opadów i spływu wód rzecznych.

- w morskiej wodzie występują wszystkie pierwiastki, których udział zmienia się w czasie i przestrzeni. Najwięcej jest chlorków – 78% ( w tym największy udział chlorku sodu, który nadaje wodzie słony smak), Duża grupę stanowią też siarczany magnezu i wapnia.

- temperatura zróżnicowana jest od szerokości geograficznej. Średnia temperatura wody wynosi 17.4 stopnie. Najwyższe temperatur występują w strefie równikowej, a najniższe w podbiegunowych.Ruchy wód oceanicznych:

- falowanie

 fala wiatrowa - wywołana jest wiatrem, powstaje na skutek uderzania mas powietrza o powierzchnie wody.

 tsuny – fale wywołane wstrząsami sejsmicznymi i wybuchami wulkanów

- pływy – pionowe wahania poziomu wód (pływy i odpływy). Wywołane są wzajemnym

przyciąganiem przede wszystkim Księżyca. Powoduje on spiętrzanie wód, które napływają z innych miejsc - powstanie przypływu. Przypływy są w miejscach zwróconych bezpośrednio w stronę Księżyca, jak i po przeciwnej stronie globu. Na obszarach, którym zostały odebrane wody – odpływ. Pływy maja miejsce dwa razy

w ciągu doby księżycowej – 24h 50 min.Przydatna praca?
Wersja ściąga:
Przydatna praca? tak nie 184
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie