Przydatność 55%

Wizerunek społeczeństwa polskiego ukazany w "Przedwiośniu".

Autor:

Wizerunek społeczeństwa polskiego ukazany w "Przedwiośniu" poprzez osobę głównego bohatera , Cezarego Barykę , pozwala nam zapoznać się z problemami Polaków w niepodległej ojczyźnie.

Cezary Baryka to 20 - letni młodzieniec , który próbuje odnaleźć się w nowej sytuacji. Jest człowiekiem z zewnątrz , który na polskie problemy nie patrzy przez pryzmat niepodległościowych zmagań i tęsknot. Jego ojciec , przed śmiercią , w czasie podróży do kraju opowiadał mu o tym , że w Polsce są ludzie równi i szczęśliwi. Dzięki wynalazkowi ich krewnego , inżyniera Baryki , zaczęto tam budować domy ze szkła : jasne , piękne i czyste , które zima są ogrzewane przepływem ciepłej wody , a latem chłodzone przepływem zimnej wody. Cezary nie bardzo wierzył w wymyśloną opowieść ojca , jednakże był ciekawy ojczyzny swoich rodziców.

Po przyjeździe do Polski Cezary zgodnie z wolą ojca udał się do znajomego rodziców , Szymona Gajowca , który sprawował wysoki urząd w Ministerstwie Finansów , a więc był przedstawicielem władzy. Prowadził z Cezarym długie rozmowy na aktualne tematy , przekonując o słuszności poczynań rządu. Gajowiec był człowiekiem samotnym , uczciwym i zapracowanym. W swojej książce przedstawił utopijną wizję Polski , w której rozwiązane zostaną nawet najtrudniejsze problemy : nędzy , oświaty , mniejszości narodowych i ziemi dla chłopów. Wiedział jakiego kraju pragnie , ale nie potrafił określić w jaki sposób i kiedy można to osiągnąć. Tak więc władza przedstawiona w osobie Gajowca miała dobre chęci , ale była zaprzątnięta nierealnymi mrzonkami , słaba , ugodowa i za mało radykalna.

Kiedy wybuchła wojna z Rosją , Cezary przerwał studia medyczne i przystąpił do walki. Poznał wtedy współtowarzyszy , żołnierzy armii polskiej , którzy byli ludźmi odważnymi i dzielnymi. Dokonali " cudu nad Wisłą" brawurowo przepędzając z granic Polski o wiele liczniejszą i bardziej wyposażaną armię rosyjską. W wojsku panowała równość , mimo tego , że wśród żołnierzy byli zarówno prości ludzie jak i synowie arystokratów. Jednym z tych ostatnich był Hipolit Wielosławski , przyjaciel Cezarego "Hipolit był żołnierzem jak się patrzy i co się zowie. Darł buty w pościgu za czerwonymi drapichrustami , żarł razowiec i ciągnął z flachy , spał na ziemi i pocił się w obrotach , jakby wcale nie miał w żyłach nic błękitnego". Po skończonej wojnie każdy wrócił do siebie : chłop do chaty krytej słomą , mieszczanin do ciemnej , wilgotnej kamienicy , a panowie do rodzinnych dworów.

Cezary został zaproszony przez Hipolita do jego posiadłości w Nawłoci. Poznał tam zupełnie inny świat, który wydawał mu się rajem na ziemi. Ludzie byli mili , pogodni i życzliwi. Kwitła tam kultura , przestrzegano tradycji , okazywano wielkopańską dobroć i pobłażliwość dla służby hojność wobec licznej grupy rodzinnych rezydentów. Służba dbała o to , aby życie mieszkańców Nawłoci upływało jak najprzyjemniej. O wygody w domu dbał stary , siwy "Maciejunio" , natomiast stajenny Jędrek podstawiał konie do przejażdżki. Beztroskę mąciły Cezaremu oglądane obrazy chłopskiej nędzy : bieda polskiego chłopa , oficjalistów , dworskich parobków i wyrobników oraz prymitywizm uprawy roli. Wieś polska była biedna , prymitywna , zacofana , zaharowana od świtu do nocy. Treścią życia biedoty chłopskiej były nieustanne zabiegi o zdobycie chociażby najskromniejszego pożywienia. Dlatego Cezary obawiał się , że sympatyczni i uprzejmi poddani , któregoś dnia zbuntują się i siłą upomną się o należne im prawa. Godził się z tym , że należy poprawić los najuboższych , odebrać możnym tytułu i majątki , które zbijali przez wieki kosztem nędzy ludzkiej. Jednakże już w Baku przekonał się , że szlachetne hasła rewolucji miały za zadanie jedynie oszukać i ogłupić prostych ludzi , ponieważ dzieło rewolucji nie miało tam nic wspólnego z poprawą losu najbiedniejszych.

W Nawłoci Cezary poznał ludzi pokroju Laury i Barwickiego , którzy prowadząc próżniacze życie wyróżniali się egoizmem i obojętnością na sprawy innych ludzi i kraju. Poza tym ich poglądy moralne były wątpliwe. Zakochanemu Cezaremu Laura oświadczyła , że wychodzi za Barwickiego z powodu jego pieniędzy. Szydziła z narzeczonego , ale kiedy romans z Cezarym o mało co nie został ujawniony wyparła się kochanka i porzuciła go.

Po powrocie do Warszawy Cezary postanowił kontynuować studia. Właśnie wtedy poznał Lulka , zwolennika rewolucji proletariackiej i członka partii komunistycznej. Lulek sądził , że Cezary miał podobne do niego poglądy. Dlatego zaprosił kolegę na zebranie partii. Tam Cezary przekonał się , że polscy komuniści byli ludźmi słabymi , nie posiadającymi konkretnego programu. Posługiwali się tymi samymi hasłami , które w Rosji doprowadziły do wybuchu rewolucji , ale nie wiedzieli co się za tymi hasłami kryło. Cezary zapytał ich w jaki sposób klasa nędzarzy dręczona chorobami , pozbawiona wiedzy i wykształcenia mogłaby stać się przewodnią siłą narodu , zdobyć władzę i zbudować państwo mądre i sprawiedliwe.

Obraz społeczeństwa polskiego widziany oczyma Cezarego Baryki odbiegał znacznie od ideału jaki jawił się w jego wyobraźni po opowiadaniach ojca. Cezary widział nędzę , szarzyznę , brud , polityczne spory , nieustanne zmiany rządu , brak zgody narodowej i apatię społeczeństwa. Jednakże zdawał sobie sprawę z tego , że po ponad stuletniej niewoli naród polski długo jeszcze będzie musiał pracować nad poprawą swojego wizerunku , a tym samym nad zniwelowaniem niesprawiedliwości społecznych , nędzy , braków w wykształceniu i ogromnych różnic między poszczególnymi warstwami społecznymi.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 41
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie