Przydatność 25%

Gleby i krajobrazy Polski

Autor:

Gleba składa się z: luźnych cząstek mineralnych i organicznych(próchnicy), powietrza, wilgoci, mikro organizmów.
Czynniki glebotwórcze: skała macierzysta, świat organiczny, woda, warunki klimatyczne, rzeźba terenu, czas tworzenia się gleby.
Gleby strefowe: bielicowe, brunatne, płowe. Związane są z umiarkowaną strefą klimatyczna i występującymi w niej lasami iglastymi, lisciastymi i mieszanymi .gleby brunatne i płowe-57% pow. Żelazo się osadza dlatego brunatne.Tworzą się pod lasami mieszanymi, liściastymi w obszarach występowania glin polodowcowych. gleby bielicowe –25%- poziom wmywania i wymywania. Tworzą się na piaszczystym podłozu pod lasami iglastymi. Pół. i środk. Polska.czarnoziemy-1%, najlepsze gleby na Ziemi. Wytworzone zostały na skałach lessowych. Zwiazane są z klimatem umiark., ciepłym, kontynentalnym i terenami poro
śniętymi trawą.Połud. i środ. Polska
Gleby astrefowe:nie są związane ze strefami klimatycz. i roślinnymi występującymi na Ziemi. Wytwarzane są dzięki akumulacji mułów rzecznych, bagnom. Czarne ziemie-2% ciemne zabarwienie dzięki zawartości próchnicy.Powstały na terenach zarośniętych jezior i bagien na poj.Kujawskim,Równinie Wroc
Ławskiej, Niź. Szczecińskiej
Mady-5%.ich żyzność zależy od ilości i jakości osadzanego materiału. Najlepsze występują w dolnym brzegu rzeki- żyzne. Powstały z osadów nanoszonych przez wylewające rzeki.Żuławy Wiślane.Rędziny:zawieraja dużo wapnia.Wytworzone zostały na zwietrzałych skałach wapiennych i gipsowych.Występują na wapiennych wyżynach. Gleby bagienne-należą do nich gleby torfowe i mułowo-torfowe. Powstają w wyniku gromadzenia się resztek roślinności bagiennej w warun. Beztlenowych, spowodowanych silnym nawilgoceniem terenu. Występują na obszarach bagien, zarastających jezior i w dolinach rzecznych; Kotlina Biebrzynska, Polesie Lubelskie. Gleby inicjalne :zwane początkowego stadium rozwojowego. Mają słabo wykształcony profil glebowy, są płytkie, o małej zawartości próchnicy. Występują w górach i na obszarach rekultywowanych
91%- niziny: 28,7% lasy powierzchni Polski.
Rekultywacja gleb-powoli przez wprowadzanie roślin próchnico twórczych i odpowiednie nawożenie przywraca się glebie jej pierwotną wartość .Obszar młodoglacjalny- obejmuje niziny nadmorskie i pojezierza .Jego rzeźba ukształtowała się w okresie najmłodszego zlodowacenia-bałtyckiego. Moreny czołowe,liczne jeziora. Obszar staroglacjalny- niziny środkowopolskie. występują złagodzone formy terenów polodowcowych. Płytkie jeziora, płaskie pagórki, teren równinny.
Niż Polski: *im dalej na wschód tym klimat bardziej kontynentalny.*klimat umiarkowany, przejściowy.*tem. Średnie zima.–1 do –5. lato16-18*opady ok.600mm.Czynniki zewn. kształtujące rzeźbę terenu: wietrzenie, wiatr, działanie lodowców. Pojezierza: krajobraz młodoglacjalny, pogórkowaty krajobraz. Pojezierze pomorskie-Wierzyca,język kaszubski itd.. Bydgoszcz
Poj. Chełmińsko-Dobrzyńskie- najmniejszy obszar poj. Polskich.
Czarne ziemie, mady, gleby brunatne.Toruń,Chełmno-wiklina
Poj. Mazurskie-największe, najgłębsze rynny jeziorne. Jez. Śniardwy i Mamry. Najostrzejszy klimat, duża lesistość, pokłady rud żelaza. Olsztyn, Giżycko
Poj. Wielkopolskie-rozległe pradoliny i doliny rzeczne, gleby bielicowe i płowe, czarne ziemi bagienne-Poj.Kujawskie. Najłagodniejszy klimat, najdłuższy okres wegetacyjny, najmniejsze roczne sumy opadów .Bogate złoża węgla brunatnego, ropa naftowa skały budowlane. Włocławek-porcelana stołowa. Poznań- największa w Europie palmiarnia . Niziny Polskie- obszar staroglacjalny. Rudy miedzi, wegiel brunatny, gaz ziemny.Gleby bielicowe, płowe i brunatne. Nizina Wielkopolska-krajobraz równinny, rolniczy,bogate złoza wegla brunatnego, gazu ziemnego. Kalisz- włókno, Łódź
Niź. Mazowiecka-największy region geograficzny polski. Jest prawie bezleśna i bez jezior, małe sumy opadów atmosferycznych-550mm, duże wahania temperatur. Gleby bielicowe i płowe. Warszawa. Niź. Podlaska- budowa płytowa, bagna, krajobraz nizinny, mady, brunatne i bielicowe.
Białystok. Polesie Lubelskie- zatorfione równiny i dużo małych jezior. Kopalnia Bogdanka-wegiel kamienny, skały ulegają procesowi krasowienia, jeziora krasowe Włodawa. Niź. Śląska- mady ,gleby wykształcone na lessach, rzeźba staroglacjalna, lasy mieszane. Bory Dolnośląskie. Zima zaczyna się później i kończy wcześniej .Najlepsze warunki do rozwoju rolnictwa, największe złoża w polsce rud miedzi, autostrada A4. Wrocław. Wyżyny Polskie.leżą na poludnie od nizin polskich, na północ od kotlin podkarpackich, krajobraz zróżnicowany. Wyż. Śląska-Pustynia Błędowska, rzeki krótkie-region należy do ubogich w wodę.gleby bielicowe i płowe o zaburzonych profilach glebowych- skażenie toksyczne metalami ciężkimi. Katowice- huty żelaza, cynku. Wyż. Krakowsko-Częstochowska- zbudowana z wapieni jurajskich , najwyższe wzniesienie-Góra Zamkowa. Jary krasowe-Dolina Prądnika, są tam ostańce wapienne. Powstaja one w wyniku procesu krasowienia.Wyż. posiada 600 jaskiń! Gleby:rędziny i gleby na lessach. Częstochowa- waży węzeł kolejowy kraju. Niecka Nidziańska-lecznicze źródła mineralne:Busko Zdrój,mała lesistość, zima –3,5 do –2, lato 19, 550-600mm.Wyż. Kielecko-Sandomierska –środkową jej część zajmują Góry Swiętokrzyskie.-należą do najstarszych w polsce.-szczyt Łysica 612 m n.p.m. Jaskinia Raj.przedłużeniem Gór jest Wyż.Sandomierska-liczne wawozy,
Równinny, bezleśny krajobraz, na lessach utworzyły się czarnoziemy, rędziny. Eksploatuje się wapienie.
Klimat Gór jest surowy,śr. Tem. 7, 800mm. Żeromski, Sienkiewicz.Sandomierz-zabytki architektoniczne
Kielce. Wyż. Lubelska i Roztocze-na południu wał Roztocza, jest niecką, występuje less, eksploatuje się margle, less. Wody mineralne, najmłodsze zagłębie węgla kamiennego. Gleby: czarnoziemy, redziny.
Roztocze-zbudowane z wapieni kredowych i margli.,szer.15km, dł. 180km.,obszar mocno zalesiony,klimat kontynentalny. Tem.zima –4,5 do –3,lato 18-19. 550-800mm. Lublin
Kotliny Podkarpackie –złoża ropy naftowej,gazu ziemnego, siarki. 75% pow. Zyzne gleby-brunatne ,czarnoziemy,mady.Jeden z najcieplejszych regionów kraju. Roczna śr.tem.8. styczeń –3,lato 18,5 .600-700mm.Kotlina Sndomierska- Stalowa Wola-huta żelaza,Mielec-samoloty. Kraków-historyczna stolica polski. Kotlina Oświęcimska-jest ważnym ośrodkiem przemysły chemicznego w kraju. Znajduje się muzeum martrologii narodów Europy.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 58
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie