Przydatność 70%

Zasoby i krążenie wody w przyrodzie

Autor: Dodano: 2010-03-13

Hydrosfera –wodna powłoka Ziemi, obejmująca wody znajdujące się w morzach i oceanach oraz wody na lądach. W skład hydrosfery wchodzą również wody atmosferyczne oraz wody zgromadzone w organizmach żywych.

Wody słodkie – obejmują tylko 2, 5% wszystkich zasobów hydrosfery. Większość wód słodkich zgromadzona jest w lodowcach i pokrywie śnieżnej oraz pod powierzchnią Ziemi. Najwięcej wód słodkich znajduje się w jeziorach, a najmniej w rzekach, bagnach, atmosferze oraz organizmach żywych.

Woda – przenika przez atmosferę, pedosferę, litosferę. Jest głównym budulcem organizmów żywych i warunkuje ich procesy życiowe. Wpływa na przekształcanie powierzchni Ziemi.

Właściwości wody:
-brak smaku, zapachu i barwy (w czystej cieczy);
-występowanie na Ziemi w 3 stanach skupienia;
-podatność na zmiany stany skupienia w przedziale temperatur występujących na powierzchni Ziemi;
-wzrost objętości o ok.9% podczas zamarzania;
-rozpuszczanie i wchodzenie w reakcje z innymi związkami chemicznymi;
-wysokie ciepło właściwe, decydujące o dużym znaczeniu w wymianie i przekazywaniu energii;
-osiąganie maksymalnej gęstości w temperaturze 4*C;

Krążenie wody – ciągłe jej przemieszczanie pomiędzy atmosfera, hydrosfera i litosfera. Odbywa się pod wpływem siły grawitacji i energii słonecznej.

Obieg wody:
-parowanie z otwartych powierzchni wodnych lub parowanie z gruntu oraz transpiracja, czyli odparowywanie za pośrednictwem zwierząt i roślin;
-unoszenie pary wodnej ku górze wskutek prądów wstępujących, dyfuzji;
-kondensacja pary wodnej (powstawanie chmur i mgieł);
-powstawanie opadów atmosferycznych (kropli wody, płatków śniegu, gradowin, rosa, szron, szadź);
-opad atmosferyczny spływa po powierzchni gruntu lub wsiąka, zasilając wody płynące bezpośrednio na powierzchnię wszechoceanu.

Kondensacja – skraplanie.

Sublimacja – parowanie z powierzchni lodu lub śniegu.

Parowanie – zmiana stanu skupienia wody z ciekłego na gazowy.

Udziały parowania i opadów dla powierzchni oceanów i lądów:
Parowanie – lądy 12, 5%; oceany 87,5%
Opady – lądy 20, 6%; oceany 79,4%

Opad – spadanie na powierzchnie lądów i oceanów skroplonej pary wodnej.

Infiltracja – przesączanie się wody przez warstwy skalne.

Retencja – czasowe zatrzymanie wody. Skutki:
-woda na pewien czas zostaje zatrzymana w lodowcach;
-„uwięziona” w głęboko położonych warstwach skalnych;
-zatrzymana w jeziorach i bagnach;
-zatrzymana w organizmach roślin i zwierząt.

Bilans wodny – zestawienie przychodów wody (opady) oraz jej rozchody (parowanie). W ciągu roku saldo bilansu wodnego wynosi „0”, czyli tyle samo wody z powierzchni kuli ziemskiej wyparowuje, ile wraca na nią w postaci opadów.


Źródło: "Geografia na czasie" - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnyh; Wydawnictwo Szkolne PWN

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 28
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy