PrzydatnośćBRAK DANYCH Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych Kategoria: Substancje chemiczne i ich właściwości

Żyjemy w świecie różnorodnych substancji chemicznych. Każda z nich charakteryzuje się ściśle określonymi i w danych warunkach stałymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Do właściwości fizycznych należą np.: stan skupienia, barwa, przewodnictwo cieplne, przewodnictwo..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Sposoby klasyfikacji substancji chemicznych Kategoria: Substancje chemiczne i ich właściwości

Istnieją różnorodne sposoby klasyfikacji substancji chemicznych, w zależności od przyjętego kryterium. Kryterium klasyfikacji złożoność materii stan skupienia rozpuszczalność w wodzie przewodnictwo elektryczne odkształcalność..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Przemiany fizyczne i chemiczne Kategoria: Substancje chemiczne i ich właściwości

Substancje chemiczne pod wpływem różnorodnych czynników ulegają przemianom fizycznym lub chemicznym. W przemianie fizycznej zmieniają się tylko właściwości fizyczne substancji (np. stan skupienia). Podczas przemiany chemicznej powstają nowe substancje, o odmiennych właściwościach..

Sprawdź także Metody rozdziału mieszanin
Przydatne hasło? tak nie 74
głosów
Poleć znajomym